Samen voor elkaar - Maatschappelijke agenda

19/04/2023 - Wat zijn we de komende jaren van plan om in Woerden te doen als het gaat om zorg, welzijn en samen leven van alle inwoners. De kaders voor de vernieuwde maatschappelijke agenda worden vanavond door de raad vastgesteld nadat er een aantal bijeenkomsten zijn geweest met allerlei betrokken organisaties, raadsleden en natuurlijk de participatieraad. De volgende stap wordt de uitvoeringsagenda. We hopen dat die nog meer vanuit de inwoner en met oog voor inclusie wordt opgesteld.

Op zich zijn we als Progressief Woerden positief over de kaders en over het proces om te komen tot de kaders. Daarom stemmen we ook in. Wel vinden we dat een dergelijk intensief proces met bijeenkomsten best een flink beslag legt op betrokken inwoners en vrijwilligers. Maar we horen ook dat dit als positief wordt ervaren en dat er goed wordt geluisterd.

We zijn ook enthousiast over het uitgangspunt van positieve gezondheid. "Positieve gezondheid is een benadering binnen de gezondheidszorg die niet de ziekte, maar een betekenisvol leven van mensen centraal stelt. De nadruk ligt op de veerkracht, eigen regie en het aanpassingsvermogen van de mens en niet op de beperkingen of ziekte zelf." 

De taal en ook de aanpak van het hele traject vinden we nog een beetje ambtelijk en we hopen dat bij het verder concreet maken in de zogeheten 'uitvoeringsagenda' nog meer vanuit de inwoner wordt gedacht en dat ook de uitleg in begrijpelijk taal zal zijn.

Want hoe vertaal je alleen al de titel van het voorstel: Integraal beleidskader maatschappelijke agenda 2023-2027: Samenhangend plan voor gezond en gelukkig leven in Woerden...??

We weten dat de Werkgroep 'Iedereen doet mee' is betrokken, maar we missen toch wel wat aandacht voor inclusie. Zeker nu we overal zien dat tegenstellingen scherper worden, er polarisatie is, niet iedereen zich meer overal veilig voelt om zichzelf te zijn, vinden we aandacht hiervoor extra belangrijk. Daar gaan we dus extra op letten bij het vervolg.

Lees hier het hele raadsvoorstel

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht