Algemene beschouwingen van Progressief Woerden

04/11/2021 - Tijdens de raadsvergadering van 4 november jongstleden vonden de algemene beschouwingen plaats. Progressief Woerden gaf duidelijk aan of zij het eens zijn met de plannen van het college voor de komende vier jaar. De fractievoorzitter van Progressief Woerden laat zien hoe het ook anders kan, zij het met een humoristische twist.

Beste Victor, 

Ja, een beetje een persoonlijke manier van aanspreken van de voorzitter van de raad. Maar zo, in mijn laatste algemene beschouwing als fractievoorzitter van Progressief Woerden, neem ik het er even van. 

Victor, je bleek onlangs in het enige echte Woerdense Koeiemart-journaal heel goed te zijn in sorry zeggen. En daar wilde ik maar even goed gebruik van gaan maken! Je hebt per slot van rekening in het college maar liefst 4 jongens-achtige ‘meiden-fluisteraars’ om je heen. Zij kunnen denk ik uitstekend aanvoelen wanneer ‘deze meiden’ van Progressief Woerden in deze algemene beschouwingen af en toe een ‘sorry’ nodig hebben. En we zullen jullie daar waar nodig heus fijntjes op wijzen. 

De laatste algemene beschouwingen van deze periode. De periode die wat ons betreft wordt gekenmerkt door de financiële malaise die vooral is veroorzaakt door het besluit om die peperdure Rembrandtbrug aan te leggen….. 

In onze alternatieve begroting, deze vier jaar bij Progressief Woerden toch een traditie geworden, kan iedereen weer zien hoeveel groener, socialer en financieel gezonder onze gemeente er voor zou staan als de dure Rembrandtbrug uit de begroting zou verdwijnen. (bordjes BOE)

Hoewel we uiteraard staan te trappelen om vanaf 2022 weer deel uit te gaan maken van de volgende coalitie om onze groene en sociale doelen voor Woerden waar te kunnen maken, zal dat wel gaan gebeuren met een huishoudboekje dat al in het rood staat voordat we gaan beginnen. 

“Deze meiden zijn wel heel teleurgesteld”, ik hoor het wethouders de Regt en Noordhoek in koor fluisteren… 

De voorstellen die Progressief Woerden dit jaar doet bij de begroting passen naadloos bij de progressieve politiek waar we voor staan: We hebben het dan over het bouwen van woningen en het onderhoud aan speeltuintjes, samenwerken met inwoners aan verduurzaming en een aantal voorstellen die ervoor zorgen dat onze gemeente aansluit bij de praktische leefwereld van mensen in het brede sociaal domein. 

Maar ik begin bij de steeds groter wordende woningnood. Natuurlijk een landelijk probleem, maar we vinden echt dat het college creatiever mag zijn in het zoeken van oplossingen. We hebben niet het idee dat het college het besef van urgentie hierbij heeft gekregen nadat de raad vorig jaar concrete doelen stelde voor het terugdringen van wacht- en zoektijden in de sociale huur. (bordjes BOE)

En ook de druk op de goedkopere koopwoningen is immens. Progressief Woerden steunt alle voorstellen die wezenlijk bijdragen aan het oplossen van de woningcrisis en we roepen zelf in de motie ‘innovatief bouwen’ op om ook wat creatiever te zijn in het zoeken van oplossingen. Want met enige jaloezie luisterden we in onze themacafé’s naar initiatieven in gemeenten waar het bouwen van tiny houses wel van de grond komt. En naar grootschalige projecten met snelle prefab bouw, modulaire bouw en houtskeletbouw in andere gemeenten.

In de bestaande wijken wordt volgens de begroting in het komende jaar niet geïnvesteerd in speeltuintjes. Wij zijn afgelopen maanden bij veel speeltuintjes langsgegaan om afval te prikken, met kinderen en ouders te spreken en de staat van het onderhoud te bekijken. Wat we tegenkwamen zag er regelmatig heel netjes uit, maar op een flink aantal plekken ook niet. Wij vinden het daarom niet verstandig om het onderhoud een heel jaar stil te laten staan, en willen dat, zoals ook in de jaren vanaf 2023 gebeurt, al komend jaar geïnvesteerd wordt in veilige, toegankelijke en uitdagende speelplekken voor alle kinderen in de wijk. 

Dan over naar de duurzaamheidsambities. Ons viel in de begroting op dat het samenwerken met inwoners in de warmtetransitie eigenlijk alleen is gericht op de grootschalige opwek van energie door windmolens en zonnepanelen. Maar we willen ook graag samenwerken met inwoners en ondernemers waar het de verduurzaming van hun eigen woon- en werkomgeving betreft.  Op z’n minst kunnen we hen beter informeren over de mogelijkheden van verduurzaming van hun eigen bezit, zoals bijvoorbeeld het verbeteren van de isolatie van het huis. En we zien in andere gemeenten goede ervaringen met voorlichting en hulp van inwoners onderling, zoals bijvoorbeeld gedaan wordt door stichting Buurkracht. In de motie, samen opgesteld met CU/SGP en het CDA, roepen we op om dit op te gaan pakken. 

Dan over naar de praktische aansluiting van de gemeente op de leefwereld van inwoners in het brede sociaal domein. Meidenfluisteraars Becht en de Weger, letten jullie op? 

Ik begin in het domein werk en inkomen. Want op dit moment zitten twee Woerdenaren met een indicatie nieuw beschut op de bank, terwijl ze graag aan de slag zouden willen en kunnen op een beschutte werkplek. (Bordjes BOE) Tot nu toe hadden we genoeg beschutte werkplekken om aan de vraag te voldoen, maar het systeem waar we dat mee doen klopt niet. Nu is het aanbod leidend: wij bepalen hoeveel plekken er zijn, en dan zien we wel of er plekken over blijven, dat er te kort zijn, of dat het precies past. Omdat dit voor 2022 al vast staat, willen we nu de benodigde 2 plekken extra realiseren. Maar in de toekomst zouden we willen dat de vraag leidend is, en niet het aanbod. Een indicatie beschut werk krijg je niet lichtzinnig. Maar als die indicatie er is, moet je ook beschut aan het werk kunnen. 

Twee andere voorstellen in het domein werk en inkomen doen we samen met het CDA. Die gaan over de zogeheten kostendelersnorm: dat gaat er over dat inwoners die een uitkering hebben, minder uitkering krijgen als ze samenwonen. Over het algemeen is dat terecht: als je samenwoont zijn je kosten lager dan 2x apart. Maar als je een uitkering hebt en je bent stapelgek op je partner, krab je je wel even achter de oren voordat je samen gaat wonen: je inkomen gaat er fors op achteruit. Daarom zouden we aan het college willen vragen om te onderzoeken of het mogelijk is om mensen minimaal een half jaar proef-samenwonen te gunnen zonder te korten op de uitkering.

Bij de andere motie gaat het om diezelfde kostendelersnorm, maar dan voor thuiswonende volwassen kinderen. Want de praktijk is nu: als je een bijstandsuitkering hebt en je thuiswonende kind wordt 21 jaar, dan verlies je geheel of gedeeltelijk je uitkering. En dat terwijl het in de huidige woningmarkt echt niet reëel is om te verwachten dat je kind op zijn 21e eigen woonruimte heeft. Wij willen deze leeftijdsgrens dus omhoog brengen tot 27 jaar, en vragen daarvoor een onderzoek aan het college. 

En dan hebben we nog zo’n punt waar de systeemwereld van de gemeente wel erg dominant is: de informele zorg. Stel je bent vrijwilliger bij een kleine organisatie die hulp biedt aan eenzame ouderen. Je drinkt kopjes koffie, gaat gezellig naar het centrum om even onder de mensen te zijn en gaandeweg maak je praatjes en help je om contacten te leggen. De organisatie heeft honderden vrijwilligers, en ondersteunt hen met 2 betaalde krachten: zij matchen de vrijwilligers aan zorgvragers, plannen, en staan klaar voor de vrijwilligers en zorgvragers, als bijvoorbeeld de hulpvraag de vrijwilliger boven de pet groeit. 
Die betaalde krachten worden betaald met subsidie, en dat betekent dat die betaalde krachten óók een groot deel van hun tijd moeten besteden aan plannen indienen bij de gemeente, aantonen dat hun werk past bij de ambities van de maatschappelijke agenda, en verantwoorden wat ze hebben gedaan. Dat is al een stevig pak administratie. En nu willen we ook graag monitoren of de inzet van die vrijwilligers wel effectief is… Wat doet dat met die administratieve last voor de betaalde krachten? En moeten de vrijwilligers dan ook allerlei administratie bij gaan houden? Ik zou er zelf de brui aan geven… (bordjes BOE)
Met deze motie willen we daarom voorkomen dat de administratieve lasten door de monitoring hoger oplopen. En tegelijkertijd willen we dat het college, samen met deze organisaties, hoe we die administratieve lasten kunnen verminderen.

Tot slot dienen we een motie in om het beleid ‘iedereen doet mee’ te borgen. Voor mij persoonlijk een bijzondere motie omdat het werken aan een samenleving waar iedereen mee doet en erbij hoort, mijn belangrijkste motivatie was om de raad in te gaan in 2014. Ik ben dan ook hartstikke trots dat Woerden hier de afgelopen jaren een voorloper in is geworden. Dat we enthousiaste scholen hebben die willen dat alle buurtkinderen met elkaar opgroeien, ook als ze een beperking hebben. Dat we ondernemers hebben die oog hebben voor diversiteit en verenigingen die mensen samenbrengen uit alle hoeken van de samenleving.  En dat hebben we óók aan dit college, en in het bijzonder aan jou, Victor, te danken. (bordjes Yeah!) We willen daarom dat er einde dit jaar goed gekeken wordt naar wat we hebben gedaan en geleerd, en dat we een plan krijgen voor het borgen van het beleid. Wat mij betreft kan er dan een strik om mijn 8 jaar gemeenteraad. 

En wat die sorry’s betreft: dat doen we wel bij de borrel, oké? 

 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht