Begroting 2018 - Fietsveiligheid

02/11/2018 - Er komt in 2019 een fietsplan. Progressief Woerden vind dat veiligheid, vooral van kinderen, enorm belangrijk is. We zien een aantal gevaarlijke situaties in Harmelen (Harmelerwaard en Haanwijk). Daarom willen we dat daar in het fietsplan specifiek aandacht voor is en we hebben daar een aantal suggesties voor. Inmiddels is dit voorstel raadsbreed aangenomen.

Op dit moment behandelt de gemeenteraad de begroting 2018. Progressief Woerden kijkt als oppositiepartij constructief en kritisch naar alle voornemens en uitgangspunten. Op een aantal thema's willen we een ander of tegengeluid laten horen.

De gemeenteraad van Woerden, in vergadering bijeen op 1 november 2018, gehoord de beraadslaging;

Constaterende dat:

  • Er in 2019 een fietsplan wordt opgesteld als onderdeel van een verkeersmaatregelenplan
  • Het college prioriteit wil geven aan het verbeteren van de fietsinfrastructuur (in en om het centrum en op de werk- en schoolroutes)

Van oordeel dat:

  • De Haanwijk en de Harmelerwaard in Harmelen fietsroutes voor veel middelbare scholieren zijn
  • Deze wegen ook gebruikt worden als een net iets snellere auto- of sluiproute
  • De Haanwijk smal is en gezamenlijk gebruik door fietsers en auto’s gevaarlijke situaties kunnen opleveren
  • De Harmelerwaard ook wordt gebruikt voor ontsluiting van het kassengebied

 

Verzoekt het college om:

  • Bij het opstellen van een fietsplan te onderzoeken in welke mate de Haanwijk tussen 7 en 19 uur autovrij te maken (met uitzondering van aanwonenden, net zoals de Breeveld)
  • Te onderzoeken in welke mate de Groenendaal opengesteld kan worden voor autoverkeer om aan te sluiten op de randweg
  • Te onderzoeken of na de realisatie van de brug bij de Harmelerwaard om het kassengebied te ontsluiten, de Harmelerwaard zelf kan worden aangepast waarbij de auto te gast is (net zoals de Zandweg in de Meern)

 

En gaat over de orde van de dag.

 

Marguerite Boersma, Progressief Woerden

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht