Herstel de inheemse flora bij de Cattenbroekerplas

20/03/2022 - Op zaterdag 18 maart gingen maar liefst 4 leden van Progressief Woerden (waaronder Ton Rullman van 'groene rotondes en bloeiende bermen' en het IVN en Jelmer Vierstra in zijn rol van ecoloog) op werkbezoek bij Astrid Somers, initiatiefneemster en eigenaresse van facebooksite ‘Herstel de inheemse flora rond de Cattenbroekerplas”. We werden rondgeleid bij weggeklepelde natuur, afkalvende oevers en plastic oeverbescherming.
Behalve deze rondleiding werd meteen zwerfvuil weggeprikt in het kader van de landelijke Opschoondag.

Er is veel mis rond de Cattenbroekerplas. Sinds 2012 wordt er ‘geklepeld’. Een maaitechniek waarbij de flora en fauna wordt kleingehakt en achtergelaten om als voedingsstof voor de bodem te dienen. Klepelen staat bekend als goedkoop en wordt in Woerden op grote schaal toegepast. Maar is het eigenlijk goedkoop? Duidelijk is dat de natuur er geen baat bij heeft. Sterker nog met het klepelen worden insecten (ook bijen en vlinders) die wij zo hard nodig hebben vernietigd. Bloemen komen na het klepelen maar moeizaam weer terug, terwijl brandnetels welig tieren. Behalve de hoge prijs van het vernietigen van het eco-systeem is het maar de vraag of klepelen goedkoop is. Het alternatief is immers om gefaseerd te maaien en het maaisel af te voerende en alleen daar in te grijpen waar dat niet kan. Vaak moet de eerste jaren daardoor meer geld worden besteed, maar goedkoop is hier echt duurkoop. Bij ecologisch beheer hoeft na een paar jaren veel minder vaak gemaaid te worden. Een goed doordacht plan kan daardoor ook als bezuiniging worden gezien. 

Helaas is dit niet het enige probleem van de Cattenbroekerplas. Door het rigoureus wegklepelen van de oeverbegroeiing kalven de oevers af, vooral waar de wind en het wisselende waterpeil vrij spel hebben. Deze oevers moeten dan weer worden verstevigd en dat gebeurt doorgaans met geotextiel. Een zwart kunststof doek dat vele jaren als oeverbescherming dient. Dit doek valt na jaren uit elkaar en verdwijnt dan als micro-plastics in het water. Dit is te zien in het Noordelijke deel van de Potterskade. Zo draagt de gemeente bij aan onze eigen plastic soep. Natuurgebieden worden zo, door goed beleid, om zeep geholpen. Gelukkig wordt nu, dankzij vruchtbaar overleg tussen gemeente en Astrid, de Westelijke oever versterkt met jute matten ipv plastic.


Dan zijn er nog de dreigingen van de toekomst. Aan de oostkant van de plas liggen NNN-gebieden Natuur Netwerk Nederland). Dit zijn beschermde natuurgebieden. Deze gebieden zijn relatief klein waardoor ze moeilijk tot ontwikkeling komen. Daarnaast zal een groot deel van het gebied rond de plas bebouwd worden voor recreatie. Daar is Progressief Woerden het mee eens, maar het betekent wel dat er vlak naast het NNN-gebied weer een stuk natuur wordt geofferd. Alsof dat nog niet genoeg is, is er een randweg gepland die vlak langs dit NNN-natuurgebied moet komen. En heeft “de Heem” plannen om de bebouwing, een parkeerterrein en een brug vlak tegenover de zwaluwwand te realiseren. De verwachting is dat deze NNN-gebieden zich dan niet kunnen handhaven.

Het mag duidelijk zijn dat het anders moet. Omwonenden van de plas maken zich al jaren sterk voor een ander beheer, namelijk ecologisch beheer. Tot nog toe vinden ze slechts gedeeltelijk gehoor bij de gemeente. Dit ondanks de enorme inspanning die zij keer op keer leveren, om te redden wat er nog te redden is. Gelukkig is aannemer Punt bereid om 3 jaar lang, samen met Astrid en met toestemming van de gemeente, wel ecologisch te maaien en af te voeren, ondanks het daar niet op afgestemde budget. 

Deel dit artikel


Fotoalbum

Herstel de inheemse flora bij de Cattenbroekerplas (foto 1/1)

Nieuwsoverzicht