Provincie zegt NEE tegen gaswinning onder Woerden

04/07/2017 - In de Statenvergadering van 3 juli hebben de Provinciale Staten een niet mis te verstaan signaal afgegeven tegen de plannen voor gaswinning in Woerden. In een mede door GroenLinks ingediende motie noemen de Staten de voorgenomen gaswinning zeer onwenselijk.

Ook roepen ze het college op om samen met omliggende gemeenten en de provincie Zuid/Holland bij de minister te pleiten tegen iedere vorm van gaswinning onder bewoond gebied en om geen vergunning af te geven voor gaswinning bij Woerden.

Het Canadese bedrijf Vermilion heeft het plannen om gas te gaan winnen vanuit het Zuid/Hollandse Papekop slechts 700meter van de Woerdense wijk Molenvliet. Omwonenden en milieuorganisaties zijn hier zeer bezorgd over omdat het gasveld zich uitstrekt tot onder hun woningen. De gemeente of provincie kunnen deze plannen echter zelf niet tegen houden;bevoegdheid hiervoor ligt bij de minister.

Onlangs namen de provinciale staten van Zuid-Holland een motie aan waarin zij zich uitspreken tegen de plannen. Ook Woerden en veel omliggende gemeenten namen er duidelijk stelling tegen. Al in april had de Utrechtse GroenLinks gedeputeerde Pennarts gezegd dat de provincie Utrecht de plannen niet zit zitten. De weerstand in de regio is nu nog eens extra benadrukt in de motie waarin ook de Provinciale Staten zich heel expliciet uitspreken tegen deze plannen.

Statenlid Huib van Essen: “Boren naar nieuwe gasvoorraden is natuurlijk echt niet meer van deze tijd. De situatie in Groningen laat ons zien welke ernstige en verstrekkende gevolgen gaswinning onder bewoond gebied kan hebben.Bovendien staat het haaks op de strijd tegen klimaatverandering en de transitie naar duurzame energie. We willen de komende 10 - 20 jaar juist helemaal van het gas af.”

Gedeputeerde Pennarts verwelkomde deze extra steun in de rug en zei toe de strijd tegen de gaswinning bij Woerden voort te zetten. De motie werd met zeer brede steun aangenomen; alleen de VVD en PVV stemden tegen.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht