3 december Internationale dag voor mensen met een beperking

03/12/2023 - De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' (International Day of Persons with Disabilities). In Nederland is deze dag bekend als 'Wereld Gehandicapten Dag'.

Deze dag is door de VN bedoeld als aanmoediging om de discussie over mensenrechten en gelijke kansen voor mensen met een functiebeperking op de agenda te houden, op alle niveaus, lokaal, regionaal, nationaal en internationaal.

In oktober 1992 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties, tijdens de speciale plenaire zitting een resolutie goed waarin werd verklaard dat 3 december van ieder jaar voortaan tot de 'Internationale Dag voor Mensen met een Beperking' werd uitgeroepen.

Voor Progressief Woerden een goede gelegenheid om vragen te stellen over de mogelijkheid voor alle kinderen om in hun eigen buurt te spelen.

Niet alle kinderen krijgen dezelfde kansen om vriendjes maken. Zo heeft 85% van de kinderen die op het speciaal onderwijs zitten, amper vriendjes in de buurt. Daarnaast ervaren volwassenen met een beperking in 65% van de gevallen eenzaamheid, o.a. doordat ze in hun jeugd minder kansen hebben gehad om vriendjes te maken. Daarom is het voor kinderen die leven met een beperking van groot belang dat zij kunnen samenspelen in hun buurt. Hiervoor zet de Speeltuinbende een community van kinderen op die leven met en zonder een beperking, zich in. Of zoals ze zelf zeggen “geen kinderen zonder vriendjes”.

Op de website www.speeltuinbende.nl staat een overzicht met speeltuinen die geschikt zijn om samen te spelen. Hierop konden we geen Woerdense speeltuin vinden. De fracties vragen hier aandacht voor in het kader van de internationale dag voor mensen met een beperking op 3 december. Want net als de kinderen van de Speeltuinbende, zeggen wij dat geen enkel kind mag worden buitengesloten vanwege zijn of haar beperking.

We hopen dat er in 2024 op de internationale dag voor mensen met een beperking, minimaal één speeltuin terug te vinden is in het samenspeelplekkenoverzicht van de speeltuinbende. Maar het liefst natuurlijk meer dan één. De fracties hebben hierover de volgende vragen aan het college van Woerden:

  1. Is het Woerdense college bekend met de Speeltuinbende? Zo nee, is het college bereid de Speeltuinbende samen met initiatieven als de samenspeelbox, onder de aandacht te brengen bij relevante organisaties?
  2. Is het college bereid om samen met de Speeltuinbende te kijken wat er gedaan kan worden voor kinderen met een beperking om hen fijn samen te laten spelen?
  3. Is het college bereid om de “SamenSpeelBelofte” te doen?
  4. Zijn er op dit moment speeltuinen die speeltoestellen bevatten waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen?
  5. Hoe zorgen we er in Woerden verder voor dat kinderen met een beperking, mee kunnen doen?

We dienen deze vragen in samen met D66 en ChristenUnie/SGP. Het college heeft 30 dagen de tijd voor het antwoord.

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht