Niemand slaapt in Woerden onder een brug

25/05/2018 - Op dit moment speelt in de raad besluitvorming over een verordening 'Aanpak woonoverlast. Met deze verordening kan de burgermeester ingrijpen bij ernstige woonoverlast. Op zich een goede zaak vind Progressief Woerden. Inwoners moeten niet gebukt gaan onder grensoverschrijdend gedrag van hun buren. Goede zaak dat de burgermeester kan ingrijpen. Een uiterst middel is echter huisuitzetting. En hier maakt Progressief Woerden zich zorgen over aangezien er een nijpend tekort is aan woningen. Deze nieuwe verordening kan extra druk geven. Want waar moet iemand die uit huis wordt gezet heen? Ook nu al schijnen er situaties te zijn waarin mensen nergens terecht kunnen. Voor ons reden hier in eerste instantie vragen over te stellen. En indien nodig zullen we hier ook voorstellen (motie) voor gaan doen.

Artikel 42 Vragen over woningnood

Aanleiding

Ons bereiken signalen van inwoners die door diverse redenen in grote problemen zitten doordat er geen (tijdelijke) huisvesting beschikbaar is in Woerden. Situaties zijn bekend zoals huiselijke problemen, scheiding, huisuitzetting door verhuurders met rechterlijke procedures. Al bekend waren de woonknelpunten van jongeren die ongewenst lang bij hun ouders moeten wonen, statushouders die te lang in de Stadspoort moeten verblijven. Er is soms sprake van schrijnende situaties en we maken ons zorgen om de druk hiervan op de sociale omgeving. Er lijkt vooral een gebrek te zijn aan huisvesting voor een en tweepersoonshuishoudens en goedkope woningen. 

De gemeente Woerden maakt zeker werk van uitbreiding van woningen met allerlei bouwprojecten. Echter, voordat deze gerealiseerd zijn duurt het nog erg lang en de nood is hoog.

Daarom hebben wij de volgende vragen

 1. Welke signalen heeft het College het afgelopen jaar ontvangen van inwoners die in nood verkeren doordat er geen (tijdelijke) huisvesting beschikbaar is?
 2. Op welke wijze wordt er op dit moment omgegaan met deze problemen met huisvesting?
  • Welke voorzieningen zijn er?
  • Welke organisaties kunnen inwoners bijstaan?
  • Is dit afdoende of komt het voor dat bepaalde problemen niet kunnen worden opgelost? Hoe vaak komt het voor dat er geen oplossing is en dat een beroep wordt gedaan op de omgeving, vrienden, familie?
 3. Is het College van mening dat de zorg voor deze kwetsbare groep op dit moment voldoende is georganiseerd?
 4. Welke ontwikkelingen zijn de komende jaren te voorzien?
 5. Is het bijvoorbeeld mogelijk in Woerden tijdelijke goedkope huisvesting te creĆ«ren zoals Tiny Houses, containerwoningen, appartementen in leegstaande kantoor etc. Om de periode tot er voldoende permanente huisvesting is te overbruggen. 

 

Progressief Woerden

Coby Franken

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht