Tegenbegroting verstandig begroten en sociale keuzes

31/10/2019 - Een begroting voor de komende tijd is het uitgangspunt voor het komende jaar. Belangrijk is zowel een verstandig financieel beleid maar wel met sociale keuzes. Progressief Woerden vindt de voorliggende begroting op zich niet onverstandig maar legt toch andere accenten.
Deze 'tegenbegroting' kreeg steun van Sterk Woerden. We hadden het wel verwacht maar dit voorstel heeft het niet gehaald. Wel kregen we complimenten voor onze visie en de deugdelijke financiële onderbouwing.
Hieronder de tekst van het amendement waarmee we deze tegenbegroting indienden en een linkje naar het volledige plan met de financiële dekking.

Amendement Verstandiger begroten met minder schulden en betere voorzieningen


Progressief Woerden kiest met dit amendement voor het verhogen van de inkomsten via de OZB om hiermee een deel van de noodzakelijke bezuinigingen op te vangen. Daarnaast kiezen wij voor het niet aanleggen van een brug van € 12.000.000 omdat onderzoek wederom uitwijst dat het effect hiervan zeer beperkt is. Tot slot kiezen we ervoor dat de achterstanden DIV een jaar later weggewerkt worden.

De opbrengsten van deze drie maatregelen gebruiken wij om een aantal voorgestelde bezuinigingen ongedaan te maken of te verminderen (daling duurzaamheidsbudget, goot in de Rijnstraat aan laten, tempo in onderzoek schuifruimte) en om de verstandige investeringen in het sociaal domein uit de niet gehonoreerde ambities, toch na te streven (zie toelichting hieronder). Tot slot gebruiken we een deel van de vrijgevallen middelen om de problematische schuldenpositie van Woerden te verbeteren.

Verstandige investeringen sociaal domein

In de afdoening van de motie ‘niet gehonoreerde ambities’ lezen wij dat een aantal van die ambities grote invloed hebben op het kunnen waarmaken van de speerpunten ‘preventie’ en ‘verschuiven maatwerk’. Het betreft de volgende ambities, met een totaal gewenst bedrag van €574.162 per jaar:

Vroegsignalering en preventie schulden (preventie, €155.800 per jaar)
Matching vraag- en steungezinnen (preventie, €53.362 per jaar)
Er op af team (preventie, €70.000 per jaar)
Psychische kwetsbaarheid/personen met verward gedrag (verschuiven maatwerk, €100.000 per jaar)
Subsidieverstrekkingen inzake verschuiven maatwerk (verschuiven maatwerk, €195.000 per jaar)

Wij willen graag tempo houden in de speerpunten in het sociaal domein, maar kunnen door de beperkte en late beantwoording niet goed inschatten welke ambities het meest effect hebben op deze speerpunten, en vooral op het snel en goed helpen van inwoners die problemen hebben op bovenstaande gebieden. We reserveren daarom een beperkt bedrag om bij bovenstaande ambities scherpe keuzes te maken.

 

Het volledige amendement met berekening is hier te vinden: tegenbegroting

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht