Progressief Woerden Blog

Meer zeggenschap voor leerkracht

Door Loes Ypma op 07/11/2014

Het beroep van leraar is een vak, een professie. Een vak waar de lat hoog ligt, maar waar je ook de ruimte moet krijgen om steeds verder te verbeteren. Zodat iedere leraar onze kinderen kan blijven inspireren, stimuleren en het beste in... lees verder


Houd jonge leraren voor de klas

Door Loes Ypma op 29/10/2014

Jonge leerkrachten, net afgestudeerd, zitten vol met ideeën en idealen. Helaas zien we dat er op dit moment te weinig vaste banen zijn, waardoor zij verloren gaan voor het onderwijs. En dat terwijl we weten dat er vanaf 2016 een groot... lees verder


Dag van de leraar

Door Loes Ypma op 04/10/2014

Elk jaar hebben we op de Dag van de Leraar extra aandacht voor onze docenten. Dat is terecht, want zij zorgen voor goed onderwijs en dragen bij aan de toekomst van onze kinderen. Vandaag hebben wij enkele leraren speciaal in het zonnetje... lees verder


Kinderen welkom op iedere school

Door Loes Ypma op 26/09/2014

Scholen mogen kinderen niet weigeren op basis van afkomst, beperking of geloof. Alle kinderen moeten op iedere school welkom zijn. Ik wil daarom het toelatingsrecht van kinderen op school wettelijk vastleggen, zodat de keuzevrijheid van... lees verder


3 uur gymles per week op basisscholen

Door Loes Ypma op 24/09/2014

Fitte en gezonde kinderen zijn gelukkiger. Hiervoor is goed en voldoende gymmen op de basisschool onmisbaar. Gymles betekent leren doorzetten, winnen, verliezen, samenwerken in een team en vooral genieten van sport en spel. Mijn ambitie... lees verder


Levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen verzekeren

Door Loes Ypma op 23/09/2014

Overal op de wereld voelen mensen zich bedreigd vanwege hun geloof. Duizenden Koerden, Yezidi's en moslims zijn op de vlucht voor IS, Joodse instellingen moeten extra worden beveiligd door het toenemende antisemitisme en kerken van... lees verder


Ondersteuningsplan = indicatie

Door Marieke van Noort op 18/09/2014

Afgelopen woensdag werd ik blij verrast door een uitspraak van wethouder Yolan Koster. Vrij vertaald: met je eigen plan onder je arm krijg je als Woerdenaar straks toegang tot zorg, waar je eerder de bureaucratische indicatiemolen voor... lees verder


Alfabetisering en het belang van voorlezen

Door Loes Ypma op 10/09/2014

Kinderen elke dag voorlezen is belangrijk voor taalontwikkeling en het voorkomen van laaggeletterdheid. Vandaag mocht ik voorlezen uit ‘Dolfje Weerwolfje’ op basisschool De Achtsprong in Woerden. Hier heb ik samen met de kinderen uit... lees verder


Van een afrekencultuur naar een verbetercultuur

Door Loes Ypma op 05/09/2014

Vandaag hebben negen zeer betrokken leraren en schoolleiders een plan gepresenteerd hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Ik ben erg enthousiast over dit initiatief ‘Samen leren’ waarin vanuit de onderwijspraktijk zélf belangrijke... lees verder


Ook leerbare thuiszitters hebben recht op onderwijs

Door Loes Ypma op 04/07/2014

De PvdA is van mening dat ieder kind, dus ook leerbare kinderen die thuiszitten, recht heeft op onderwijs. Het gaat om kinderen die een ‘burn-out’ hebben van school of die vanwege de vele prikkels geen klassikale les kunnen volgen. De... lees verder


Betere ondersteuning voor slachtoffers van loverboys

Door Loes Ypma op 19/06/2014

De Partij van de Arbeid pleit ervoor dat meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy nog betere ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze week spraken we in de Tweede Kamer over de aanpak van... lees verder


Ieder kind verdient een veilig thuis

Door Loes Ypma op 06/06/2014

Helaas zijn er kinderen die wegens omstandigheden niet thuis kunnen wonen. 32.000 van hen leven in sobere opvangcentra. Onderzoek laat zien dat deze kwetsbare groep kinderen veel schade oploopt in hun ontwikkeling. Daarom pleit ik voor... lees verder


Steun voor kind en ouders bij scheiding

Door Loes Ypma op 14/05/2014

Helaas eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding. De PvdA vindt het van groot belang dat mensen bewust afscheid nemen als partners, maar niet afscheid als ouders. Want hoewel alle ouders het beste voor hun kind willen,... lees verder


Meten van leerwinst goed voor school

Door Loes Ypma op 08/04/2014

Het maximale uit ieder kind halen, dat is het belangrijkste doel van het onderwijs. Maar hoe meet je nu die kwaliteit van het onderwijs? lees verder


Kindermishandeling beter aanpakken

Door Loes Ypma op 03/04/2014

Kindermishandeling is een van de grootste maatschappelijke problemen. Het is dan ook schrikbarend dat bij slechts één op de honderd gevallen waarbij mishandeling daadwerkelijk is vastgesteld, de dader veroordeeld wordt. Om... lees verder


Meer docenten, kleinere klassen

Door Loes Ypma op 02/04/2014

De PvdA vindt dat elk kind het beste onderwijs moet krijgen en voldoende aandacht verdient van de leerkracht. In een te grote klas kan een docent niet goed lesgeven en komen kinderen in de verdrukking. Daarom investeren we onder meer in... lees verder


Het juiste onderwijs voor ieder kind

Door Loes Ypma op 26/03/2014

Deze week staat het passend onderwijs in de schijnwerpers. Een week lang organiseren scholen, onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden activiteiten om aandacht te vestigen op een grote verandering binnen het onderwijs. Vanaf het... lees verder


Beschouwing op campagne en verkiezingsuitslag

Door Marieke van Noort op 24/03/2014

Nadat we onszelf ons benen uit het lijf gewerkt hebben in de campagne, in de volle overtuiging dat wij het beste verhaal voor Woerden hebben, voelde die ene zetel verlies als een groot verlies. Nu, 5 dagen later, gaat steeds meer het... lees verder


Jeugdzorg als veilige omgeving

Door Loes Ypma op 14/03/2014

Ieder kind verdient het om veilig op te groeien. Soms is het gedrag van een kind zo problematisch (bijvoorbeeld bij extreme agressie) of de omgeving zo onveilig (bijvoorbeeld een meisje dat onder invloed is van loverboys) dat plaatsing... lees verder


Jelle en de rol van zijn geloof binnen Progressief Woerden

Door Jelle IJpma op 07/03/2014

Moeten mensen die geloven beslist op een christelijke of islamitische partij stemmen? Dat was de vraag op een christelijke mannenbijeenkomst. Ik geloof van niet. Volgens mij zou je dan juist bij een progressieve partij uit moeten komen.... lees verder