Levensbeschouwelijk onderwijs op openbare basisscholen verzekeren

Geschreven door Loes Ypma op 23 september 2014

Overal op de wereld voelen mensen zich bedreigd vanwege hun geloof. Duizenden Koerden, Yezidi's en moslims zijn op de vlucht voor IS, Joodse instellingen moeten extra worden beveiligd door het toenemende antisemitisme en kerken van Kopten in Egypte zijn vernietigd. Juist in deze tijd is het belangrijk dat kinderen leren over religie en levensbeschouwing.

Daarom heb ik een initiatiefwetsvoorstel gemaakt waarin wordt vastgelegd dat kinderen op school levensbeschouwelijk onderwijs kunnen krijgen, zodat zij kunnen leren over mensen die anders denken en leven dan zij.

Op dit moment is er al de mogelijkheid voor openbare basisscholen om levensbeschouwelijk onderwijs te geven. Als meer dan zeven ouders en kinderen aangeven dat te willen, kan de school subsidie aanvragen. Hiermee kunnen scholen een bevoegde docent aannemen om deze lessen te geven. Het nadeel van deze subsidieregeling is echter dat deze ieder jaar opnieuw moet worden aangevraagd.

Dat betekent dat de subsidie elk jaar kan worden stopgezet, waardoor het levensbeschouwelijk onderwijs niet meer door kan gaan. Onlangs dreigde dat te gebeuren. Veel ouders en scholen waren hier erg bezorgd over en startten acties om de subsidie voor levensbeschouwelijk onderwijs te behouden. Met steun van de Partij van de Arbeid is dit plan toen ingetrokken. Ik vind het echter onwenselijk dat deze discussie binnenkort opnieuw kan oplaaien. Ik wil dat kinderen altijd kunnen leren over religies, humanisme en andere levensbeschouwingen zodat zij begrip en respect leren hebben voor andere mensen, waar ook ter wereld.

Daarom heb ik een wetsvoorstel gemaakt die regelt dat scholen altijd geld krijgen om levensbeschouwelijk onderwijs aan te bieden. Dat is ook belangrijk voor de docenten die een opleiding volgen, of hebben gevolgd, tot docent in dit levensbeschouwelijk onderwijs. Voor hen wordt de onzekerheid weggenomen dat subsidies ineens worden stopgezet, waardoor zij hun baan zouden verliezen.

Zo zorgen we voor kwalitatief goed levensbeschouwelijk onderwijs op scholen en daarmee leren we onze kinderen over cultuur en geloof. Dat is een verrijking voor hen en voor de samenleving.


Deel dit artikel