3 uur gymles per week op basisscholen

Geschreven door Loes Ypma op 24 september 2014

Fitte en gezonde kinderen zijn gelukkiger. Hiervoor is goed en voldoende gymmen op de basisschool onmisbaar. Gymles betekent leren doorzetten, winnen, verliezen, samenwerken in een team en vooral genieten van sport en spel. Mijn ambitie is daarom dat alle kinderen drie uur gymles per week krijgen.

Op dit moment wordt slechts op vijf procent van de basisscholen drie uur per week bewegingsonderwijs gegeven. Op twintig procent van de scholen wordt zelfs slechts één uur gegymd. Dat is veel te weinig, wat mij betreft is twee uur bewegingsonderwijs echt het minimum. Daarom heb ik de staatssecretaris gevraagd om hier strenger op toe te zien. Hij heeft toegezegd de scholen hiertoe aan te sporen. Ik pleit ervoor dat dit uiterlijk in 2016 is geregeld en anders wil ik wettelijk afdwingen dat elke school minimaal twee uur per week gymles geeft. Daarnaast hoort de onderwijsinspectie erop toe te zien dat gymlessen alleen gegeven worden door bevoegde leerkrachten. Zowel de kwantiteit als de kwaliteit van bewegingsonderwijs moeten op orde zijn.

Tot slot heb ik de staatssecretaris extra aandacht gevraagd voor sportdeelname door kwetsbare kinderen. Alle kinderen moeten in staat worden gesteld om te kunnen sporten, ook kinderen van ouders die wat minder geld hebben. 340.000 kinderen tussen de 4 en 18 jaar leven op bijstandsniveau en kunnen daardoor vaak geen lid worden van een sportvereniging. Het is belangrijk dat deze kinderen bereikt worden en gaan sporten. Want een kind dat op jonge leeftijd sport is niet alleen gelukkiger, maar heeft 3,5 keer zoveel kans om ook op latere leeftijd een actief sporter te zijn.


Deel dit artikel