Kinderen welkom op iedere school

Geschreven door Loes Ypma op 26 september 2014

Scholen mogen kinderen niet weigeren op basis van afkomst, beperking of geloof. Alle kinderen moeten op iedere school welkom zijn. Ik wil daarom het toelatingsrecht van kinderen op school wettelijk vastleggen, zodat de keuzevrijheid van ouders wordt versterkt.

In 2005 heeft Mariette Hamer, samen met D66, SP en GroenLinks een initiatief wetsvoorstel ingediend die deze toelatingsplicht regelt. Vanaf 2005 is er wel het een en ander veranderd in het onderwijs. Daarom wil ik dat de Onderwijsraad onderzoek doet naar dit wetsvoorstel en advies geeft hoe dit voorstel in de praktijk zou kunnen worden toegepast. Daarbij vind ik vooral de samenhang tussen het voorstel van het toelatingsrecht en de al bestaande wettelijke zorgplicht van scholen van belang. Ik vraag advies hoe de zorgplicht vanuit het passend onderwijs en de vrijheid van onderwijs zich tot elkaar verhouden. Daarbij wil ik graag dat de huidige wetgeving waarin scholen kinderen mogen weigeren wordt meegenomen, maar ook dit wetsvoorstel waarin ieder kind het recht heeft te worden toegelaten.

Met een toelatingsrecht wordt verzekerd dat ieder kind op elke school terecht kan. Voor het openbaar onderwijs is dat al geregeld, maar voor bijzondere scholen nog niet. Zo krijg ik regelmatig meldingen van ouders dat hun kind met bijvoorbeeld autisme of een andere beperking door een bijzondere school worden geweigerd, door een beroep te doen op religieuze gronden. Ouders vermoeden dat de school zich verschuilt hierachter, maar hun kind eigenlijk te lastig vinden. Dat is onwenselijk.

Voor mij staat vrijheid van onderwijs voor maximale keuzevrijheid van ouders. Als ouders volledig de manier van lesgeven van een school onderschrijven, dan vind ik dat hun kinderen ook naar de school van hun keuze moeten kunnen. Een goede sfeer, dichtbij, een specifieke manier van lesgeven of structuur bepalen voor veel ouders welke school zij voor hun kinderen kiezen. Ik wil dat alle kinderen op alle scholen welkom zijn.


Deel dit artikel