Steun voor kind en ouders bij scheiding

Geschreven door Loes Ypma op 14 mei 2014

Helaas eindigt een derde van de huwelijken in een echtscheiding. De PvdA vindt het van groot belang dat mensen bewust afscheid nemen als partners, maar niet afscheid als ouders. Want hoewel alle ouders het beste voor hun kind willen, zijn juist kinderen vaak de dupe van vechtscheidingen. Daarom wil ik betere ondersteuning van kinderen en betere begeleiding voor ouders bij een scheiding.

Bij 80 procent van de echtscheidingen gaan mensen op een redelijk goede manier, zonder conflicten, uit elkaar. Helaas gaat het in 20 procent van de scheidingszaken mis. Liefst 3.500 kinderen per jaar zijn slachtoffer van een vechtscheiding waarbij de Raad voor de Kinderbescherming onderzoek doet en de rechter uiteindelijk een beslissing moet nemen.

De gevolgen voor kinderen zijn ingrijpend, zij kampen vaak met een laag zelfbeeld, depressies, eetstoornissen en loyaliteitsconflicten. Op dit moment komt de zorg voor deze kinderen te laat op gang. Vroegsignaleren is cruciaal, want het welzijn van het kind moet altijd centraal staan.

Door ouders te begeleiden bij scheiding kan escalatie van worden voorkomend. De PvdA wil daarom dat partners voordat zij naar de rechter gaan worden verplicht mediation in te schakelen. Mediation zorgt ervoor dat de verhouding tussen ouders dankzij deskundige begeleiding niet verscherpt. Zodat kinderen niet de dupe worden van de echtscheiding. In Engeland en Noorwegen zijn zeer positieve resultaten geboekt: dankzij mediation is daar het aantal vechtscheidingen met de helft afgenomen.

Als mediation toch niet blijkt te werken, is een gang naar de rechter onvermijdelijk. Op dit moment komt een scheidingszaak nog bij drie verschillende rechters terecht. De PvdA is van mening dat bij een (dreigende) vechtscheiding waar kinderen bij betrokken zijn, één persoon verantwoordelijk moet worden gemaakt voor het hele traject. De PvdA denkt dat een regierechter daar de aangewezen persoon voor is. Hij zit op afstand van de ouders, is onafhankelijk, heeft gezag en kan doorverwijzen naar de instantie waar op dat moment behoefte aan is. Daarbij is het ook van belang dat kinderen worden betrokken. Zeker het oordeel van wat oudere kinderen, vanaf ongeveer 12 jaar, moeten door de rechter worden meegewogen.

Geen enkel kind wil dat ouders ruziemaken. En elke ouder wil het beste voor zijn kind. Daarom moeten we er alles aan doen om vechtscheidingen te voorkomen. Met mediation zetten we de belangen van het kind centraal.


Deel dit artikel