Betere ondersteuning voor slachtoffers van loverboys

Geschreven door Loes Ypma op 19 juni 2014

De Partij van de Arbeid pleit ervoor dat meisjes die slachtoffer zijn geworden van een loverboy nog betere ondersteuning krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen. Deze week spraken we in de Tweede Kamer over de aanpak van loverboys. Of beter gezegd: pooierboys.

Meisjes die onder invloed te hebben gestaan van een pooierboy verdienen effectieve zorg. De begeleiding die zij krijgen moet er toe leiden dat zij minder kwetsbaar worden en niet meer in de verkeerde handen vallen.

Ik ben erg geschrokken van het feit dat er 90 meisjes zijn weggelopen uit instellingen. Verlof moet ervoor zorgen dat meisjes weer in contact komen met de samenleving, maar uiteraard niet dat ze opnieuw onder invloed van hun pooierboy komen. De meisjes in een instelling zijn erg be├»nvloedbaar en kunnen zichzelf moeilijk beschermen. Het risico is dan ook groot dat het opnieuw fout gaat. Ik heb de staatssecretaris van Volksgezondheid gevraagd of de veiligheid van hen beter kan worden gewaarborgd. Dat kan bijvoorbeeld door middel van zogenaamde maatjes, die in de buurt van de meisjes blijven. De staatssecretaris heeft toegezegd dit plan te gaan bespreken met de sector.

Verder wil ik mij inzetten voor meisjes die letterlijk gebrandmerkt zijn door hun loverboy en een tatoeage hebben als een soort eigendomsbewijs. Het verwijderen van zo'n tatoeage kost soms paar duizend euro en wordt niet vergoed. Deze meisjes moeten weer vrij zijn en normaal hun leven kunnen leiden, zonder brandmerk die zij en wij kunnen zien. Ik ben blij dat de staatssecretaris in overleg te gaan om ervoor te zorgen dat deze meisjes hun tatoeage kosteloos kunnen laten verwijderen.


Deel dit artikel