Het juiste onderwijs voor ieder kind

Geschreven door Loes Ypma op 26 maart 2014

Deze week staat het passend onderwijs in de schijnwerpers. Een week lang organiseren scholen, onderwijsorganisaties en samenwerkingsverbanden activiteiten om aandacht te vestigen op een grote verandering binnen het onderwijs. Vanaf het nieuwe schooljaar wordt namelijk het passend onderwijsingevoerd, waarbij kinderen met een lichamelijke of geestelijke beperking of met opvoedings- of leerproblemen onderwijs op maat krijgen in zowel het regulier als het speciaal onderwijs. Voor de PvdA staat hierbij voorop dat ieder kind het juiste, passende onderwijs krijgt.

In het kader van deze speciale week bezocht ik een basisschool, middelbare school, een school voor speciaal onderwijs en een mbo in Zwolle, die samenwerken op het gebied van passend onderwijs. Zij zijn keihard bezig om nu en in de toekomst ieder kind een passende plek te geven. Daadwerkelijk samenwerken tussen deze verschillende scholen blijkt een sleutel tot succes. Een leraar die ik sprak omschreef de kern van passend onderwijs treffend: sommige kinderen hebben een beperking, maar dat is geen belemmering voor een diploma en vervolgens een baan. Maar we moeten hen wel de kans geven om dat diploma op hun eigen tempo te behalen. Zodat ze stevig genoeg door kunnen stromen naar het reguliere onderwijs, een vervolgopleiding of een baan.

Ik was op de Ambelt, een school voor speciaal voortgezet onderwijs. De kinderen die hier zitten hebben vaak een hele geschiedenis achter zich. Veel kinderen hebben een gediagnostiseerde stoornis, waardoor zij op het reguliere onderwijs onvoldoende hulp kregen. Nu krijgen zij een zeer individueel programma, waardoor er voor hen rust is om goed te kunnen leren. Iedere leerling krijgt het zicht om iets af te ronden aan het einde van het jaar, dat zijn reƫle doelstellingen. Waar kinderen in het verleden vaak teleurgesteld werden, boeken zij nu concrete successen. Een mooie wijze om hen te stimuleren het beste uit zichzelf te halen. Ik vond het fascinerend om te zien hoe de kinderen op deze school gericht zijn op hun leerproces en het leren van elkaar. Hierdoor kunnen ze vaak na hun eindexamen een vervolgopleiding op het reguliere mbo volgen.

De kinderen waar ik hierboven over schrijf zijn helemaal op hun plek in het speciaal onderwijs. Er zijn echter ook kinderen die wel op een speciale school zitten, maar daar eigenlijk niet thuishoren. Zo vertelde een kind mij dat zij van haar gewone school af moest omdat zij achterliep op de andere kinderen en vaak te laat kwam. Dat kan volgens mij geen reden zijn om naar het speciaal onderwijs te gaan. Het gaat er juist om dat we alle kinderen een passende plek moeten kunnen bieden. Zoveel mogelijk in het regulier onderwijs, indien nodig met extra ondersteuning. En op het speciaal onderwijs voor kinderen die dat echt nodig hebben.

Dit kunnen we bereiken als er daadwerkelijk samengewerkt gaat worden, in de samenwerkingsverbanden die scholen hebben. We moeten er daarbij voor waken dat de zorg ook echt terecht komt bij de kinderen die dat nodig hebben. Regulier onderwijs en speciaal onderwijs moeten daarvoor bij elkaar gebracht worden. Leerkrachten moeten daarom geholpen worden in het versterken van hun vaardigheden, zoals het omgaan met verschillen in de klas. Kennis en expertise vanuit het speciaal onderwijs is daarbij onontbeerlijk. In Zwolle zag ik prachtige voorbeelden hoe door samenwerking volop de kansen van het passend onderwijs worden benut.


Deel dit artikel