Ondersteuningsplan = indicatie

Geschreven door Marieke van Noort op 18 september 2014

Afgelopen woensdag werd ik blij verrast door een uitspraak van wethouder Yolan Koster. Vrij vertaald: met je eigen plan onder je arm krijg je als Woerdenaar straks toegang tot zorg, waar je eerder de bureaucratische indicatiemolen voor door moest.

Dit is echt een persoonlijk wow-moment: een oplossing voor mijn grote frustratie uit de tijd dat ik, inmiddels zo'n 12 jaar geleden, als maatschappelijk werker ondersteuning gaf aan kwetsbare gezinnen.

Positief versus negatief

Want wat was het systeem zinloos en moeilijk uit te leggen aan mensen: eerst hielp ik ze hun sterke kanten te ontdekken, benoemen en te gebruiken in hun leven. Hun netwerk in kaart brengen, eventueel versterken en kijken hoe ze die in willen zetten. Dan blijft er regelmatig nog een beetje over: er is professionele hulp nodig om een deel van het leven op orde te krijgen. En dan komt de frustratie: om de zorg te krijgen die het gezin nodig heeft, moesten we in een indicatieformulier vooral benadrukken wat slecht ging, wat het gezin niet zelf kan, welke vaardigheden ontbreken... En daarmee was dikwijls het hele voortraject naar de haaien. 

Bureaucratie

En daar bovenop komt nog de bureaucratie, de overbodige tijdsinvestering. Want in wezen hadden we in het voortraject hetzelfde gedaan als in het formuliertje van het indicatieorgaan: we hadden een plan gemaakt waaruit geconcludeerd werd dat er naast alle eigen inspanningen, die van het netwerk en eventueel vrijwilligers professionele zorg nodig was. 

Formeel

En dan nu naar de praktijk van de toekomst: het klinkt wel mooi, het ondersteuningsplan als indicatie, maar hoe regelen we dat? Zijn er geen wetten hierover waar we aan moeten voldoen? De gemeente is verplicht om een 'voor beroep vatbare beslissing' te nemen. Maar ik zie niet in waarom dat niet vanuit een ondertekend ondersteuningsplan kan. 

Politiek

Ik ben heel benieuwd hoe de uitwerking hiervan de komende maand politiek gaat vallen. Wat mij betreft toch een soort 'proof of the pudding'. We hebben het tot nu toe raadsbreed over "eigen regie", "eigen kracht" en "verminderen bureaucratie". Iedereen is het daarover eens. Maar als we daardoor af gaan van heilige huisjes? Vertrouwen geven aan inwoners en professionals? Wordt vervolgd... 


Deel dit artikel