Van een afrekencultuur naar een verbetercultuur

Geschreven door Loes Ypma op 5 september 2014

Vandaag hebben negen zeer betrokken leraren en schoolleiders een plan gepresenteerd hoe het onderwijs verbeterd kan worden. Ik ben erg enthousiast over dit initiatief ‘Samen leren’ waarin vanuit de onderwijspraktijk zélf belangrijke stappen worden gezet om naar een verbetercultuur op scholen te komen. Samen met mijn collega’s van de VVD ondersteun ik deze plannen en ga ik mij in de Tweede Kamer inzetten om deze te realiseren.

De discussie rond de kwaliteit van onderwijs is de afgelopen jaren beheerst door de afrekencultuur die scholen ervaren op basis van kale cijfers uit toetsen. Daar moeten we vanaf, want kwaliteit van onderwijs is immers niet te beperken tot één cijfer. Deze momentopnames en scores zeggen namelijk meer over de leerling populatie dan over de bekwaamheid van een docent, de kwaliteit van een school en of het maximale uit ieder kind wordt gehaald. In plaats daarvan wil ik dat scholen zelf verantwoordelijk worden voor een verbetercultuur.

Daarbij gaan leraren, waar dat nog niet gebeurt, samen lessen voorbereiden, elkaars lessen bezoeken en het effect analyseren. Scholen kunnen ook elkaar bezoeken, ervaringen uitwisselen en hierdoor werken aan onderwijsinnovatie van onderop. De onderwijsinspectie krijgt daarmee een andere rol: niet meer voornamelijk kijken naar statistieken, maar kijken hoe de school werkt aan deze verbetercultuur, lessen bezoeken en met docenten en leerlingen praten om de kwaliteit van onderwijs vast te stellen.

Daarnaast wil ik graag meer tijd voor diepgang en reflectie doordat kinderen meer uren bij minder vakken kunnen gaan volgen op de middelbare school. Leerkrachten krijgen dan de gelegenheid om het leerproces intensief te begeleiden en kunnen we meer aandacht geven aan vaardigheden zoals samenwerken in een team, kritisch denken en ict-vaardigheden. Het is tenslotte noodzakelijk dat er in nascholing en bijscholing extra aandacht komt voor het omgaan met verschil in de klas, zodat ieder kind de kansen krijgt in het onderwijs dat het verdient en het maximale uit ieder kind gehaald kan worden!

Facebook-pagina van "Samen Leren"


Deel dit artikel