Ook leerbare thuiszitters hebben recht op onderwijs

Geschreven door Loes Ypma op 4 juli 2014

De PvdA is van mening dat ieder kind, dus ook leerbare kinderen die thuiszitten, recht heeft op onderwijs. Het gaat om kinderen die een ‘burn-out’ hebben van school of die vanwege de vele prikkels geen klassikale les kunnen volgen. De overheid mag deze verantwoordelijkheid niet afschuiven op ouders. Ik ben geschrokken van de vele verdrietige mails en gesprekken die ik heb gehad met deze kinderen. En dit doet niet alleen de kinderen pijn, ook hun ouders worden geconfronteerd met deze ongewenste situatie.

Tijdens het debat over passend onderwijs heb ik daarom gepleit voor een ‘leerrecht’ voor leerbare thuiszitters. Dit recht houdt in dat de zorgplicht binnen het onderwijs (dat scholen een passende plek moeten bieden voor alle leerlingen), ook gaat gelden ten aanzien van leerbare thuiszitters. Scholen moeten straks ondersteuning en onderwijs bieden aan leerbare leerlingen die vanwege een medische verklaring deels of geheel thuis les moeten krijgen. Voor het onderwijs thuis blijft de school verantwoordelijk en levert hiervoor in overleg met de ouders de juiste ondersteuning. Ik heb de staatssecretaris gevraagd ervoor te zorgen dat gemeenten en samenwerkingsverbanden maatwerk moeten kunnen bieden voor deze kinderen.

Via twitter heb ik ouders opgeroepen zich bij me te melden, dat kan natuurlijk nog steeds. Ik reageer zelf op alle oproepen en heb met het ministerie de afspraak gemaakt dat ze iedere casus oppakken die ik bij ze aandraag. Zo laten we samen zien dat ook deze kinderen de moeite waard zijn, want ieder kind verdient passend onderwijs.


Deel dit artikel