Alfabetisering en het belang van voorlezen

Geschreven door Loes Ypma op 10 september 2014

Kinderen elke dag voorlezen is belangrijk voor taalontwikkeling en het voorkomen van laaggeletterdheid. Vandaag mocht ik voorlezen uit ‘Dolfje Weerwolfje’ op basisschool De Achtsprong in Woerden. Hier heb ik samen met de kinderen uit groep 4 nagedacht over wat leuk is aan voorlezen en tips om het leesplezier nog groter te maken. Door bijvoorbeeld samen te lezen, leuke boeken uit te kiezen, lekker met je kussens en dekens op de grond te liggen lezen en er een tekening bij te maken.

In de Week van de Alfabetisering wordt niet voor niets aandacht gevraagd voor het belang van voorlezen, want voorlezen houdt laaggeletterdheid buiten de deur. In Nederland is één van de negen volwassenen laaggeletterd. Zij hebben grote moeite met het invullen van formulieren, begrijpen brieven van de gemeente niet en kunnen hun kinderen moeilijk helpen met school. Daarnaast schamen veel mensen zich voor het feit dat ze slecht kunnen lezen en schrijven.

Om laaggeletterdheid in de toekomst te voorkomen, is het belangrijk om vanaf jonge leeftijd te investeren in de taalontwikkeling van kinderen. Bijvoorbeeld door lezen te stimuleren. Thuis, op de kinderopvang en op school. Een dagelijks voorleesritueel en een bibliotheek waar je boekjes kunt halen, zijn daarvoor belangrijk. Voorlezen bevordert de sociale, emotionele en creatieve ontwikkeling van kinderen en het vergroot de woordenschat. Tenslotte lezen kinderen die worden voorgelezen, op latere leeftijd zelf ook meer.


Deel dit artikel