Openbare ruimte en verkeer

"Een groene wijk? Laten we daar eens 1000 bomen voor opzetten"

De openbare ruimte is van iedereen en verdient het daarom om goed onderhouden te worden. In de gemeente is gelukkig een enorme inhaalslag gaande op het openbare onderhoud. Wij zijn blij dat daarbij geen gif meer wordt gebruikt. En laten we de openbare ruimte ook echt vergroenen: 1000 bomen erbij!

Nu is het zo dat al het groenonderhoud op 1 manier gebeurt. Terwijl er verschillende straten zijn waar de inwoners zin hebben om de stoep, perkjes en speeltuintjes zelf op een hoger plan te onderhouden. Bijvoorbeeld om zelf groenten en fruit te kweken. Maar dat mag nu niet.

Wij willen dat er altijd maatwerk mogelijk is en echt samengewerkt wordt met deze enthousiaste buurtbewoners. Wij hopen dat dit aanstekelijk werkt voor meer Woerdenaren. Initiatieven hiervoor zullen wij altijd ondersteunen.

De grond in Woerden wordt steeds natter en daarom is het belangrijk dat we op een andere manier gaan bouwen.

Op de fietssnelweg naar Utrecht staat het nooit vast

We willen fietsen en elektrisch rijden verder stimuleren. Daar zijn voortdurend aanpassingen voor nodig in de infrastructuur, bijvoorbeeld een fietssnelweg naar Utrecht. Fietspaden moeten breder en veiliger, en oplaadpunten voor elektrische auto’s moeten de ruimte krijgen.

Ook willen we (Woerdense) bedrijven meer stimuleren om duurzamer vervoer te gebruiken. Een goed voorbeeld zijn de bezorgbrommers die steeds vaker worden vervangen door elektrische fietsen en natuurlijk een gezamenlijke bevoorrading van winkels en horeca in de binnenstad. En een vrijwel ongebruikt fossiel wagenpark op de parkeerplaats is een slecht visitekaartje voor elk Woerdens bedrijf!

Knelpunten aanpakken

Progressief Woerden gelooft maar zeer beperkt in de toegevoegde waarde van extra randwegen. De aanleg van asfalt trekt alleen maar meer verkeer en luchtvervuiling aan en wij houden de polders graag groen. Daarom investeren we liever in de bestaande knelpunten. De kruispunten op de Boerendijk en de Hollandbaan worden aangepakt. En met de aansluiting van de Zuidelijke Randweg op de Wulverhorstbaan, wordt het Woerdense verkeer in de spits verlicht.

De drukte en onveiligheid op de Steinhagenseweg is een toenemend probleem. Het kruisen van fietsverkeer van met name veel schoolgaande jeugd op een drukke rotonde, zorgt voor veel opstopping en onveiligheid. Dit moet snel anders, desnoods met een tunneltje. En een aansluiting van de Reijerscopse overgang op de Harmelense randweg zorgt ervoor dat deze veel beter gebruikt wordt en de Dorpsstraat in Harmelen wordt ontzien door sluipverkeer.


Deel dit artikel