Beleid sociaal domein unaniem vastgesteld

11/11/2014 - In twee raadsvergaderingen werd afgelopen week het hele sociale domein besproken. Het integraal beleidsplan sociaal domein geeft het Woerdense antwoord op alle zorgtaken die vanuit het Rijk en de Provincie naar de gemeente komen. Na wat aanpassingen in de tekst (amendementen) en uitspraken van de raad (moties) werd het plan door alle fracties in de raad omarmt. Dikke complimenten voor het college van B&W en wethouders Bob Duindam en Yolan Koster in het bijzonder.

Afgelopen weken plaatsten wij al twee artikelen op deze site over onze inzet in de commissiebehandeling en de voorstellen die we in de raad zouden gaan doen. Dit keer het slot van dit drieluik: wat is er van die inzet geworden in de finale raadsbijeenkomst van gisteravond? 

Maatwerk

De hoofdlijnen van het beleidsplan werden algemeen gedeeld door de raad. Dat is mooi, want met zulke grote veranderingen op komst is het belangrijk dat de ingeslagen koers een breed draagvlak heeft. We zijn onder andere erg tevreden met de nadruk die er in het plan ligt op maatwerk: geen pasklare antwoorden vanuit het aanbod van instituties, maar individueel kijken naar de vragen waar mensen mee aankomen in het sociaal domein. 

WoerdenWijzer

Daarvoor stellen mensen zelf een ondersteuningsplan op. Als ze daar hulp bij nodig hebben, is die er in WoerdenWijzer. WoerdenWijzer is dé toegang tot het sociale domein in Woerden, via de website, telefonisch, maar nu ook met het WoerdenWijzerteam dat niet alleen persoonlijke ondersteuning verzorgt in de toegang, maar ook in de samenleving actief is om te zorgen dat mensen sneller geholpen worden als ze vragen hebben, en er in wijken een sociale infrastructuur ontstaat. Als mensen echt in grote problemen zitten en zelf geen overzicht of regie meer hebbben worden ze ondersteund door de sociaal makelaars van WoerdenWijzer. 

Sociale infrastructuur

In het plan zelf is nog weinig aandacht voor de manier waarop we ervoor zorgen dat mensen meer aanspraak kunnen maken op hun omgeving. Want mantelzorgers, vrijwilligers, ontmoetingsplekken in de buurt en de vindplaatsen van mensen die het sociaal domein nodig hebben worden erg belangrijk in de nieuwe manier van werken. Het werken aan het versterken van deze algemene voorzieningen is een brede wens van de raad. Naast het geld dat hiervoor beschikbaar is uit de rijksgelden die naar de gemeente komen, heeft Woerden hiervoor een investeringsfonds ingesteld. Een voorstel van het CDA om kaders te stellen aan dit investeringsfonds heeft met steun van ons en veel andere partijen een dikke meerderheid gehaald. Daarnaast zei de wethouder toe om nog deze maand met een plan te komen hoe er aan het versterken van deze algemene voorzieningen gewerkt gaat worden. Daardoor was de motie die wij hierover met steun van CU/SGP hadden ingediend overbodig. Op deze dag, toevallig ook de Dag van de Mantelzorg, werd wel de motie die wij met CU/SGP en D66 hadden opgesteld om een goed plan specifiek voor de ondersteuning van mantelzorgers te maken, raadsbreed aangenomen. 

Ontmoetingsplaatsen

Net als de meeste andere partijen in de raad vinden wij het heel belangrijk dat mensen elkaar laagdrempelig kunnen ontmoeten. Zo ontstaan er natuurlijke netwerken van mensen die elkaar wel eens de helpende hand toesteken. In sommige wijken en dorpen gebeurt dat al op vanzelfsprekende plaatsen: in Zegveld in de Milandhof, in het Schilderskwartier in de Plint, in Kamerik in de Schulenburgh, maar ook bij de Sleutelclub. Door verschillende functies in een wijk samen te brengen ontstaat zo'n ontmoetingsplaats. In Harmelen is al jarenlang een discussie gaande over de plek waar zo'n ontmoetingsplaats moet komen. Het dorpsplatform wil een dorpshuis op één plek: het Rabobankgebouw. Die plek is te duur volgens het college. En eerlijk gezegd delen wij die mening. Inwonersbelangen kwam met een zeer sympatieke motie over het stimuleren van ontmoetingsplaatsen. Maar de achterliggende bedoeling bleek toch dat het Rabobankplan doorgedrukt moest worden. Dat laatste steunden wij niet. De wethouder zei naar aanleiding van ons wel toe om met verschillende scenario's te komen voor het stimuleren van ontmoetingsplaatsen in de gemeente, en vooral in Harmelen.

Werk moet lonen, sancties en inkomensondersteuning

Voor de vergadering hadden we nog drie moties voorbereid. "Werk moet lonen", samen met D66 ingediend, moet ervoor zorgen dat mensen die werken met behoud van uitkering een aardige premie krijgen. Deze motie kreeg brede steun in de raad en gaat dus uitgevoerd worden. 
De motie die ervoor moest gaan zorgen dat de sancties bij Ferm Werk (het korten op de uitkering) niet leiden tot een inkomen onder het bestaansminimum, bleek wettelijk niet haalbaar. De afspraken met Ferm Werk zijn echter zo opgesteld, dat deze sancties zo min mogelijk worden toegepast. Hierdoor trokken wij de motie terug. 
Onze motie om inkomensondersteunende maatregelen beter bekend te maken bij mensen die hier aanspraak op kunnen maken, haalde het bij lange na niet. Geen enkele andere partij steunde dit initiatief. Jammer, want we maken ons oprecht zorgen of bijvoorbeeld kinderen van ouders met een minimuminkomen wel kunnen blijven sporten als de ouders niet weten hoe ze hier inkomensondersteuning voor kunnen krijgen. Wij blijven dit in ieder geval komend jaar goed volgen. Signalen hierover zijn van harte welkom. 

Meer weten?

Op Woerden Dichtbij heeft CDA-raadslid Job van Meijeren een mooie samenvatting gemaakt van de raadsvergaderingen vanuit zijn perspectief. 
Het beleidsplan en alle bijbehorende stukken, inclusief moties en amendementen, vindt u op de site van de gemeenteraad. Voor vragen of opmerkingen kunt u natuurlijk bij ons terecht: Coby Franken heeft veel kennis over Werk en Inkomen en Marieke van Noort over het integrale sociaal domein. 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht