Fractie

Op 19 maart 2014 gingen de inwoners van de gemeente Woerden weer naar de stembus. Progressief Woerden is met vier zetels in de raad gekozen. Naast deze vier raadsleden bestaat de fractie van Progressief Woerden uit

  • drie fractie-assistenten, zij mogen net als de raadsleden het woord voeren in de raadscommissies,
  • vier fractie-volgers, zij ondersteunen de fractie bij het inhoudelijk verdiepen van onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners en organisaties die een mening hebben over die onderwerpen. 

Hieronder stellen we graag de hele fractie aan u voor.

Marieke van Noort

Raadslid, fractievoorzitter

Marieke maakt zich als voorvrouw van Progressief Woerden sterk voor de nieuwe politiek: open en dicht bij de mensen. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral in het sociale domein. Hoewel ze dit heeft uitgebreid naar financiën en samenwekring, zal de passie voor de mensen altijd zichtbaar blijven. Marieke is zelfstandig adviseur in zorg en welzijn en bij de (lokale) overheid. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is, mee kan doen en erbij mag horen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.

Dossiers: Financiën, samenwerkingsrelaties, wijkgericht werken.
Dorp/wijk: Kamerik en Schilderskwartier

E-mail: mariekevannoort@progressiefwoerden.nl


Loukmane Issarti

Raadslid, fractiepenningmeester

Loukmane Issarti is een jonge enthousiaste  student.  Hij zet zich als vrijwilliger sinds jaar en dag in voor Woerden, is ook via die weg in contact gekomen met het politieke veld. Jong, gedreven en talentvol, zoals velen hem beschrijven. Hij zet zich graag in voor jongeren, opdat zij ook hun draai in de samenleving kunnen vinden. Wil zich ook hard maken voor sport en cultuur, omdat hij vindt dat dit een wezenlijk onderdeel van de samenleving is. Hij voelt zich erg betrokken bij Woerden en wil dan ook graag veel betekenen voor Woerden en haar inwoners.

Dossiers: Ouderen-, minderheden- en jeugdbeleid, sport, volksgezondheid, cultuur, toerisme en recreatie, evenementen
Wijken: Bomen- en bloemenkwartier, Binnenstad

E-mail: loukmaneissarti@progressiefwoerden.nl


Jelmer Vierstra

Raadslid, PR en communicatie

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven houdt hij zich bij Natuur en Milieu bezig met duurzaamheid, vooral waar het voedsel betreft. Zijn hart ligt ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengen om maatschappelijke opgaven op te lossen. In de gemeenteraad wil hij zich inspannen om het stadhuis in gesprek te brengen met het Woerdense bedrijfsleven, de vrijwilligersorganisaties en de wijkplatforms. Daarnaast maakt hij zich hard voor een gezonde woningmarkt, met woonruimte voor iedere portemonee en zo duurzaam mogelijk. 

Dossiers: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte. 
Dorp/wijk: Harmelen, Staatsliedenkwartier

E-mail: jelmervierstra@progressiefwoerden.nl


Jelle IJpma

Raadslid, fractiesecretaris

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties die invloed uit willen oefenen op gemeenten. Vanuit die ervaring wil hij nu de nieuwe enthousiaste ‘jongeren’ in de fractie ondersteunen. En hij gaat ervoor zorgen dat het perspectief van ouderen niet ondersneeuwt in de nieuwe fractie. Jelle is trotse opa van twee kleinkinderen.

Dossiers: sociaal domein algemeen, jeughulp, ouderenzorg/gehandicaptenzorg, leefbaarheid, wijkgericht werken.
Dorp/wijken: Zegveld, Snel en Polanen, Molenvliet

E-mail: jelleijpma@progressiefwoerden.nl


Coby Franken

Fractie-assistent

Gewoon goed werk, voldoende zorg en sociale samenhang. Daar staat Coby Franken voor. Vanwege de nieuwe taken van de gemeente wil zij zich bemoeien met lokale keuzes. Coby werkt als trainer ondernemingsraden bij FNV Formaat. Ze is actief, daadkrachtig en een enthousiast netwerker. Coby zorgt voor verbinding tussen politiek en samenleving. Door social media, door het organiseren van themacafé’s, door overal in gesprek te gaan. Zodat ze weet wat er leeft als er pittige keuzes gemaakt moeten worden. En wat haar betreft zijn dat sociale en duurzame keuzes. Coby woont samen met haar vrouw en kleinzoon van 12 in het Staatsliedenkwartier.

Dossiers: werk en inkomen, Ferm Werk.
Coördinator permanente campagne.
Wijk: Staatsliedenkwartier

E-mail: cobyfranken@progressiefwoerden.nl


Gerard van der Lit

Fractie-assistent

Gerard is een bevlogen en zeer ervaren politicus. Zijn doel is Woerden een goede gemeente te laten zijn om in te wonen, leven en werken. Voor alle inwoners, zeker ook in de dorpen, zoals Harmelen waar zijn wortels liggen. Hij maakt zich zorgen over het perspectief van een grote groep inwoners. Hebben zij volgende maand nog wel een baan en voldoende geld om de hypotheek of huur te betalen? Hoe zorgen we ervoor dat Woerden veilig is en we veilig kunnen fietsen, rond het station, maar ook in Harmelen met die nieuwe Randweg? 
Gerard is in zijn vrije tijd naast zijn fractie-assistentschap actief als voorzitter van het wijkplatform Snel en Polanen. 

Dossiers: Ruimtelijke ordening, vastgoed, grondbeleid, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, huisvesting gemeente, monumenten.
Dorp: Harmelen

E-mail: gerardvanderlit@progressiefwoerden.nl


Alian de Jong

Fractie-assistent

Alian is zowel voor GroenLinks als voor Progressief Woerden ruime tijd fractieassistent geweest. Alian heeft grote dossierkennis op het gebied van onderwijs, jeugd, zorg en cultuur. Ze vind het leuk om zich grondig in een onderwerp te verdiepen en zal daarbij nieuwe beleidsterreinen niet schuwen. Alian vindt het belangrijk om als politicus bevlogenheid te hebben, goed te luisteren naar inwoners maar ook haalbaarheid niet uit het oog te verliezen. Ze probeert het politieke werk met humor te bekijken. In het dagelijks leven is zij beleidsmedewerker, getrouwd en moeder van vier kinderen. Ze is vrijwilliger bij de speelotheek en zingt in het popkoor van het Klooster.

Dossiers: Onderwijs (passend onderwijs en onderwijshuisvesting), veiligheid en openbare orde, relatie overheid-burger, burgerzaken. 
Wijk: Binnenstad

E-mail: aliandejong@progressiefwoerden.nl


Anne Berkheij

Fractievolger

"Woerden is er niet pas net, en hopelijk zal het ook niet bijna verdwijnen." Met die gedachte in het achterhoofd probeert Anne Berkheij zich in te zetten voor een Woerden die niet alleen nu goed zorgt voor haar inwoners, maar dat ook blijft doen voor toekomstige generaties. Hier hoort duurzaamheid en een structuur gebaseerd op saamhorigheid bij. Volgens Anne kan dat alleen wanneer we ons voor elkaar blijven inzetten en ons mooie Woerden niet verkwisten. Anne Berkheij laat zich hierin leiden door zijn opleiding filosofie, en hoopt zo te kunnen helpen bouwen aan een Woerden waarop je altijd trots kunt blijven.

Ondersteuning jongerenplatform, initiatiefnemer vergroten burgerparticipatie
Wijk: Schilderskwartier

E-mail: Anneberkheij@progressiefwoerden.nl


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

@ProWoerden op Twitter