Fractie

Op 19 maart 2014 gingen de inwoners van de gemeente Woerden weer naar de stembus. Progressief Woerden is met vier zetels in de raad gekozen. Naast deze vier raadsleden bestaat de fractie van Progressief Woerden uit

  • drie fractie-assistenten, zij mogen net als de raadsleden het woord voeren in de raadscommissies,
  • vier fractie-volgers, zij ondersteunen de fractie bij het inhoudelijk verdiepen van onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners en organisaties die een mening hebben over die onderwerpen. 

Hieronder stellen we graag de hele fractie aan u voor.

Marieke van Noort

Raadslid, fractievoorzitter

Marieke maakt zich als voorvrouw van Progressief Woerden sterk voor de nieuwe politiek: open en dicht bij de mensen. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral in het sociale domein. Hoewel ze dit heeft uitgebreid naar financiën en samenwekring, zal de passie voor de mensen altijd zichtbaar blijven. Marieke is zelfstandig adviseur in zorg en welzijn en bij de (lokale) overheid. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is, mee kan doen en erbij mag horen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.

Dossiers: Financiën, samenwerkingsrelaties, wijkgericht werken.
Dorp/wijk: Kamerik en Schilderskwartier

Neem contact op via e-mail


Loukmane Issarti

Raadslid, fractiepenningmeester

Loukmane Issarti is een jonge enthousiaste  student.  Hij zet zich als vrijwilliger sinds jaar en dag in voor Woerden, is ook via die weg in contact gekomen met het politieke veld. Jong, gedreven en talentvol, zoals velen hem beschrijven. Hij zet zich graag in voor jongeren, opdat zij ook hun draai in de samenleving kunnen vinden. Wil zich ook hard maken voor sport en cultuur, omdat hij vindt dat dit een wezenlijk onderdeel van de samenleving is. Hij voelt zich erg betrokken bij Woerden en wil dan ook graag veel betekenen voor Woerden en haar inwoners.

Dossiers: Ouderen-, minderheden- en jeugdbeleid, sport, volksgezondheid, cultuur, toerisme en recreatie, evenementen
Wijken: Bomen- en bloemenkwartier, Binnenstad

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Raadslid, vice-voorzitter fractie

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven houdt hij zich bij Natuur en Milieu bezig met duurzaamheid, vooral waar het voedsel betreft. Zijn hart ligt ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengen om maatschappelijke opgaven op te lossen. In de gemeenteraad wil hij zich inspannen om het stadhuis in gesprek te brengen met het Woerdense bedrijfsleven, de vrijwilligersorganisaties en de wijkplatforms. Daarnaast maakt hij zich hard voor een gezonde woningmarkt, met woonruimte voor iedere portemonee en zo duurzaam mogelijk. 

Dossiers: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte. 
Dorp/wijk: Harmelen, Staatsliedenkwartier

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Raadslid, fractiesecretaris

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties die invloed uit willen oefenen op gemeenten. Vanuit die ervaring wil hij nu de nieuwe enthousiaste ‘jongeren’ in de fractie ondersteunen. En hij gaat ervoor zorgen dat het perspectief van ouderen niet ondersneeuwt in de nieuwe fractie. Jelle is trotse opa van twee kleinkinderen.

Dossiers: sociaal domein algemeen, jeughulp, ouderenzorg/gehandicaptenzorg, leefbaarheid, wijkgericht werken.
Dorp/wijken: Zegveld, Snel en Polanen, Molenvliet

Neem contact op via e-mail


Coby Franken

Fractie-assistent

Gewoon goed werk, voldoende zorg en sociale samenhang. Daar staat Coby Franken voor. Vanwege de nieuwe taken van de gemeente wil zij zich bemoeien met lokale keuzes. Coby werkt als trainer ondernemingsraden bij FNV Formaat. Ze is actief, daadkrachtig en een enthousiast netwerker. Coby zorgt voor verbinding tussen politiek en samenleving. Door social media, door het organiseren van themacafé’s, door overal in gesprek te gaan. Zodat ze weet wat er leeft als er pittige keuzes gemaakt moeten worden. En wat haar betreft zijn dat sociale en duurzame keuzes. Coby woont samen met haar vrouw en kleinzoon van 12 in het Staatsliedenkwartier.

Dossiers: Ruimtelijke ordening, vastgoed, grondbeleid, stedelijke vernieuwing, volkshuisvesting, huisvesting gemeente, monumenten.
Coördinator permanente campagne.
Wijk: Staatsliedenkwartier

Neem contact op via e-mail


Anne Berkheij

Fractie-assistent

"Woerden is er niet pas net, en hopelijk zal het ook niet bijna verdwijnen." Met die gedachte in het achterhoofd probeert Anne Berkheij zich in te zetten voor een Woerden die niet alleen nu goed zorgt voor haar inwoners, maar dat ook blijft doen voor toekomstige generaties. Hier hoort duurzaamheid en een structuur gebaseerd op saamhorigheid bij. Volgens Anne kan dat alleen wanneer we ons voor elkaar blijven inzetten en ons mooie Woerden niet verkwisten. Anne Berkheij laat zich hierin leiden door zijn opleiding filosofie, en hoopt zo te kunnen helpen bouwen aan een Woerden waarop je altijd trots kunt blijven.

Dossiers: Burgerparticipatie, samenwerking Oudewater, Gebiedsgericht werken
Wijk: Schilderskwartier

Neem contact op via e-mail


Guus van Bork

Fractie-assistent

Guus wil dat Woerden op een eigenwijze manier de omslag maakt naar een duurzame en sociale samenleving, waarin alle mensen thuis zijn en zich in vrijheid ontwikkelen. Guus is inspirerend, motiverend en creatief. Hij is zelfstandig ondernemer en werkt met gemeenten, zorg en welzijn aan de ontwikkeling van vakmanschap van professionals. Het doel: iedereen doet mee en ieders talent wordt gezien. Democratie betekent voor Guus de handen uit de mouwen steken en aan de slag: minder partijpolitiek, meer problemen oplossen. In Woerden maakt hij zich sterk voor duurzaamheid, ondernemerschap, economie, werk en inkomen.

Dossiers: Werk en inkomen, Ferm Werk, Economie

Neem contact op via e-mail