Fractie

Op 21 maart 2018 gingen de inwoners van de gemeente Woerden weer naar de stembus. Progressief Woerden is opnieuw met vier zetels in de raad gekozen. Naast deze vier raadsleden bestaat de fractie van Progressief Woerden uit

  • fractie-assistenten, zij mogen net als de raadsleden het woord voeren in de raadscommissies,
  • fractie-volgers, zij ondersteunen de fractie bij het inhoudelijk verdiepen van onderwerpen en het verbinding leggen met inwoners en organisaties die een mening hebben over die onderwerpen. 

Hieronder stellen we graag de hele fractie aan u voor.

Marieke van Noort

Raadslid, fractievoorzitter

Marieke maakt zich als voorvrouw van Progressief Woerden sterk voor de nieuwe politiek: open en dicht bij de mensen. Politiek binnen, maar vooral buiten het stadhuis: op straat, in de wijken, in de mooie dorpen en in Woerdens bruisende binnenstad. Haar kennis ligt van oorsprong vooral in het sociale domein. Hoewel ze dit heeft uitgebreid naar financiën en samenwekring, zal de passie voor de mensen altijd zichtbaar blijven. Marieke is zelfstandig adviseur in zorg en welzijn en bij de (lokale) overheid. Haar motto: op weg naar een samenleving waar iedereen welkom is, mee kan doen en erbij mag horen. Marieke leeft met haar zoon in de binnenstad van Woerden.

Dossiers: Financiën, samenwerkingsrelaties, wijkgericht werken.
Dorp/wijk: Kamerik en Schilderskwartier

Neem contact op via e-mail


Marguerite Boersma

Raadslid, 2e fractiesecretaris

Marguerite is een nieuw gezicht in de fractie. Als inwoner van Harmelen zet zij de kernen van Woerden iets meer op de kaart. Zij neemt een flinke dosis werk- en levenservaring mee. Daarnaast heeft zij zich altijd actief ingezet in het verenigingsleven in Harmelen. Zowel op het gebied van jongeren, sport, kinderopvang en tuinieren. Marguerite is van aanpakken. Kan er iets beter, dan moet je niet roepen hoe het anders moet, maar daar zelf ook iets voor doen. Met optimisme en energie wil zij een bijdrage leveren aan een gemeente waar het voor iedereen goed wonen is

Neem contact op via e-mail


Coby Franken

Raadslid, fractiesecretaris

Gewoon goed werk, voldoende zorg en sociale samenhang. Daar staat Coby Franken voor. Vanwege de nieuwe taken van de gemeente wil zij zich bemoeien met lokale keuzes. Coby werkt als trainer ondernemingsraden bij FNV Formaat. Ze is actief, daadkrachtig en een enthousiast netwerker. Coby zorgt voor verbinding tussen politiek en samenleving. Door social media, door het organiseren van themacafé’s, door overal in gesprek te gaan. Zodat ze weet wat er leeft als er pittige keuzes gemaakt moeten worden. En wat haar betreft zijn dat sociale en duurzame keuzes. Coby woont samen met haar vrouw in het Staatsliedenkwartier.

Dossiers: Samenleving en participatiewet
Wijk: Staatsliedenkwartier

Neem contact op via e-mail


Jelmer Vierstra

Raadslid, vice-voorzitter fractie

Jelmer Vierstra is van huis uit bioloog, vader van twee dochters en geboren en getogen Woerdenaar. In het dagelijks leven houdt hij zich bij Natuur en Milieu bezig met duurzaamheid, vooral waar het voedsel betreft. Zijn hart ligt ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen: bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties met elkaar in gesprek brengen om maatschappelijke opgaven op te lossen. In de gemeenteraad wil hij zich inspannen om het stadhuis in gesprek te brengen met het Woerdense bedrijfsleven, de vrijwilligersorganisaties en de wijkplatforms. Daarnaast maakt hij zich hard voor een gezonde woningmarkt, met woonruimte voor iedere portemonee en zo duurzaam mogelijk. 

Dossiers: economische zaken (ondernemers, winkeliers), duurzaamheid, milieu, inrichting groen en water, afval en reiniging, archeologie, verkeer en vervoer, beheer openbare ruimte. 
Dorp/wijk: Harmelen, Staatsliedenkwartier

Neem contact op via e-mail


Jelle IJpma

Fractie assistent

Jelle IJpma is een ervaren politicus; oud-raadslid en oud-wethouder. Hij is ervaren op het sociale domein en cultuur, ook als ambtenaar bij gemeente en provincie. Hij heeft ook gewerkt bij griffies, als ondersteuner van een gemeenteraad en provinciale staten. De laatste jaren hield hij zich vooral bezig met begeleiding van cliënten-, patiënten- en andere burgerorganisaties die invloed uit willen oefenen op gemeenten. Vanuit die ervaring wil hij nu de nieuwe enthousiaste ‘jongeren’ in de fractie ondersteunen. En hij gaat ervoor zorgen dat het perspectief van ouderen niet ondersneeuwt in de nieuwe fractie. Jelle is trotse opa van twee kleinkinderen.

Dossiers: sociaal domein algemeen, jeughulp, ouderenzorg/gehandicaptenzorg, leefbaarheid, wijkgericht werken.
Dorp/wijken: Zegveld, Snel en Polanen, Molenvliet

Neem contact op via e-mail


Sven Pluimers

Fractievolger

Sven is een specialist op het gebied van social media en helpt de fractie daarmee. Hij volgt de fractie en zet zich in voor inclusie en zeggenschap van mensen met een verstandelijke beperking. 


Marjolein Doorewaard

Fractie assistent

Een duurzame en sociale samenleving, dat is waar Marjolein zich voor in wil zetten. Van huis uit is ze natuurkundige, maar na haar opleiding sloeg ze een andere weg in. Voor Artsen zonder Grenzen werkte ze jarenlang als logistiek medewerker in het veld, met name in Afrika. Sinds 2009 woont ze in Woerden, wat steeds meer haar thuis is geworden. Als vrijwilliger is ze betrokken bij de actiegroep Hart voor Natuur Woerden die onder andere een schommelprotest op het Exercitieveld organiseerde voor het behoud van de kastanjebomen. Ook is ze betrokken bij de doorstart van een oogsttuin voor biologische groente in Kamerik, waar ze al jaren haar groente zelf oogstte. Voor Progressief Woerden wil ze zich gaan verdiepen in duurzame onderwerpen zoals de energietransitie en het groen- en bomenbeleid.

Neem contact op via e-mail


Lilian Biber

Fractie assistent


Lilian wil zich graag inzetten voor een eerlijke samenleving waarin iedereen gelijke kansen heeft. Het op peil houden van basisvoorzieningen in een tijd van toenemende privatisering heeft haar specifieke aandacht. 
Goede moderne faciliteiten voor iedereen die meekan in onze samenleving en hulp voor degenen die soms moeite hebben om zelfredzaam te zijn. 
Sinds 2008 woont Lilian met haar gezin in Woerden. Ze is afgestudeerd als Arbeids- en Organisatiepsycholoog en werkte voor diverse luchtvaartmaatschappijen, in de nautische sector en in het onderwijs. 
 

Neem contact op via e-mail