Bestuur

Paul Glissenaar

Voorzitter

Paul is partijvoorzitter van Progressief Woerden, woont in Woerden en heeft drie volwassen kinderen. Hij werkt in de Geestelijke Gezondheidszorg in Den Haag. Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van Jongerencentrum Babylon. Nu fluit hij jeugdwedstrijden bij Voetbalvereniging VEP. Paul is al eerder voorzitter geweest, toen van GroenLinks Woerden. Hij vindt het belangrijk dat Progressief Woerden oog heeft voor diegene in Woerden die het niet zo goed getroffen heeft en voor het behoud van de mooie, groene leefomgeving. Paul pleit hij voor brede samenwerking binnen de Woerdense politiek.

Neem contact op via e-mail


Anouk Tersteeg

Secretaris

Hoewel Anouk pas een jaar in Woerden woont, voelt ze zich hier enorm thuis. Ze wil zich graag inzetten voor een eerlijke, inclusieve en groene Woerdense samenleving. Naast dat ze zich bezighoudt met bestuurlijke zaken binnen Progressief Woerden is Anouk secretaris van GroenLinks Woerden. Anouk werkt als beleidsadviseur bij de regionale woningcorporatie GroenWest. In haar vrije tijd speelt ze waterpolo bij ZPC Woerden en is ze waterpoloscheidsrechter voor de KNZB. Je komt Anouk tegen wandelend of hardlopend aan de cattenbroekerplas, in de gezellige binnenstad van Woerden of in het Batensteinbad.

Neem contact op via e-mail


Wim van Geelen

Penningmeester

Wim van Geelen is eind 2013 penningmeester geworden van het bestuur van Progressief Woerden. Tot de wisseling in 2014 was Wim raadslid, eerst voor GroenLinks, en sinds de oprichting in 2006 voor Progressief Woerden. Als secretaris van de fractie zorgde Wim voor vrijwel alle communicatie vanuit de fractie en heeft hij de website gevuld en beheerd. In zijn werkzame leven (tot 2005) werkte hij onder andere bij een ministerie en bij de gemeente Utrecht. Wim heeft zich altijd maatschappelijk betrokken getoond, vooral in de wereld van woningbouwverenigingen in Woerden, maar ook als secretaris van Fanfarecorps Excelsior. Wim speelt in vier verschillende orkesten, o.a. op trombone, besBas en banjo. Hij is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, twee daarvan wonen in Woerden. De jongste met haar gezin in Dublin.

Neem contact op via e-mail


Leonard Feis

Bestuurslid

Leonard is sinds oktober 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden. In het dagelijks leven werkt hij als interim manager, die veel opdrachten uitvoert bij de rijksoverheid. Inhoudelijk heeft Leonard het meest met het sociale domein en het goed inrichten van de openbare ruimte: zorgen voor een prettige leefomgeving, met oog voor natuur en milieu. 

Neem contact op via e-mail


Julia van Winden

Bestuurslid

Julia is opgegroeid in Woerden en sinds november 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden nadat ze de kar getrokken heeft bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2014. Julia is als geochemicus gepromoveerd op het belang van methaan-etende bacteriĆ«n in hoogveengebieden die de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen verlagen. Ze werkt als geochemicus voor Shell, uit interesse voor de industrie en het wereldwijde energievraagstuk. Daarnaast is ze vrijwilliger bij het Loket Culturele Zaken van het Cultuur Platform Woerden. Julia houdt van wandelen en fietsen in het Groene Hart en geniet van een lekker hapje eten of drinken in de gezellige binnenstad van Woerden.

Neem contact op via e-mail