Bestuur

Paul Glissenaar

Voorzitter

Paul is partijvoorzitter van Progressief Woerden, woont in Woerden en heeft drie volwassen kinderen. Hij werkt in de Geestelijke Gezondheidszorg in Den Haag. Hij is nauw betrokken geweest bij de oprichting van Jongerencentrum Babylon. Nu fluit hij jeugdwedstrijden bij Voetbalvereniging VEP. Paul is al eerder voorzitter geweest, toen van GroenLinks Woerden. Hij vindt het belangrijk dat Progressief Woerden oog heeft voor diegene in Woerden die het niet zo goed getroffen heeft en voor het behoud van de mooie, groene leefomgeving. Paul pleit hij voor brede samenwerking binnen de Woerdense politiek.

E-mail: paulglissenaar@progressiefwoerden.nl


Leonard Feis

Secretaris

Leonard is sinds oktober 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden. In het dagelijks leven werkt hij als interim manager, die veel opdrachten uitvoert bij de rijksoverheid. Inhoudelijk heeft Leonard het meest met het sociale domein en het goed inrichten van de openbare ruimte: zorgen voor een prettige leefomgeving, met oog voor natuur en milieu. 

E-mail: leonardfeis@progressiefwoerden.nl


Wim van Geelen

Penningmeester

Wim van Geelen is eind 2013 penningmeester geworden van het bestuur van Progressief Woerden. Tot de wisseling in 2014 was Wim raadslid, eerst voor GroenLinks, en sinds de oprichting in 2006 voor Progressief Woerden. Als secretaris van de fractie zorgde Wim voor vrijwel alle communicatie vanuit de fractie en heeft hij de website gevuld en beheerd. In zijn werkzame leven (tot 2005) werkte hij onder andere bij een ministerie en bij de gemeente Utrecht. Wim heeft zich altijd maatschappelijk betrokken getoond, vooral in de wereld van woningbouwverenigingen in Woerden, maar ook als secretaris van Fanfarecorps Excelsior. Wim speelt in vier verschillende orkesten, o.a. op trombone, besBas en banjo. Hij is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen, twee daarvan wonen in Woerden. De jongste met haar gezin in Dublin.

E-mail: wimvangeelen@progressiefwoerden.nl


Julia van Winden

Bestuurslid

Julia is opgegroeid in Woerden en sinds november 2013 lid van het bestuur van Progressief Woerden nadat ze de kar getrokken heeft bij het opstellen van het verkiezingsprogramma 2014. Julia is als geochemicus gepromoveerd op het belang van methaan-etende bacteriën in hoogveengebieden die de natuurlijke uitstoot van broeikasgassen verlagen. Ze werkt als geochemicus voor Shell, uit interesse voor de industrie en het wereldwijde energievraagstuk. Daarnaast is ze vrijwilliger bij het Loket Culturele Zaken van het Cultuur Platform Woerden. Julia houdt van wandelen en fietsen in het Groene Hart en geniet van een lekker hapje eten of drinken in de gezellige binnenstad van Woerden.

E-mail: juliavanwinden@progressiefwoerden.nl


Guus van Bork

bestuurslid

Guus woont sinds 2013 weer in Woerden, en staat voor nieuwe democratische verhoudingen, een betrokken bestuur en heldere (financiële) keuzes. Met zijn achtergrond bij de Rijksoverheid (gemeentefinanciën, sociaal domein) én het praktisch veranderen in het sociaal domein bij gemeenten, helpt hij Progressief Woerden om van het zijn van politieke partij naar een maatschappelijke beweging te komen. Zijn onderscheidend vermogen zit in actief luisteren en vanuit dialoog verbinden. En dan actie!

E-mail: guusvanbork@progressiefwoerden.nl


Nieuwsbrief

Nieuwsbrief

@ProWoerden op Twitter