Tevredenheid over coalitie-akkoord

31/05/2014 - Na ruim vier weken formatie tussen D66, Progressief Woerden, CU/SGP, VVD en STERK Woerden kon op 20 mei het concept coalitie-akkoord gepresenteerd worden aan de fractie en ALV van Progressief Woerden. Toen uit onze, maar ook de andere fracties akkoord kwam, kon op 22 mei het coalitie-akkoord openbaar gemaakt en op 27 mei het college geïnstalleerd worden.

Hoewel het rumoer vanuit oppositiepartijen in de pers anders deed vermoeden, is het formatieproces intensief, maar in een zeer goede constructieve sfeer verlopen. Natuurlijk is het waar dat er uiteindelijk tamelijk laat, meer dan twee maanden na de verkiezingen, een akkoord lag, maar dat valt voor een groot deel te wijten aan het informatieproces met het CDA, waar we op 9 juni over berichtten op deze site

Inhoudelijk zijn de belangrijkste speerpunten van Progressief Woerden goed in het akkoord terecht gekomen. Aan de hand van de drie verkiezingsthema's het volgende:

sociaal

We hebben afgesproken dat we drie jaar de tijd nemen om ervoor te zorgen dat de grote verantwoordelijkheden die de gemeente krijgt in het sociaal domein, ook binnen de beschikbare budgetten gaan passen. Daarom hebben we €1.750.000,- gereserveerd voor het inrichten van een goede sociale infrastructuur. Het is de bedoeling dat we daarmee inzetten op maatwerk, vroegsignalering, preventie en ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligers. Daardoor hoeven mensen uiteindelijk minder aanspraak te maken op zware professionele zorg. Daarnaast hebben we de €800.000,- participatiegelden, die vier jaar geleden zijn ingesteld na de toenmalige onderhandelingen, weten te behouden.

Duurzaam

Het duurzaamheidsbudget van de gemeente wordt verdubbeld, waardoor er meer ruimte komt voor innovatieve ideeen op het gebied van duurzaamheid. Het isoleren van bestaande (sociale) woningbouw zou daar een onderdeel van uit kunnen gaan maken, maar dit moet nog verder uitgewerkt worden in het college-akkoord dat in de loop van de komende maanden uitgewerkt gaat worden. Ook wordt er veel geld gereserveerd voor het milieuvriendelijk onderhouden van de openbare ruimte. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bestrijden van onkruid zonder milieubelastend gif (Round Up). 

Samen sterk

De resultaten op dit domein liggen vooral in het streven naar een andere bestuurscultuur en een andere verhouding tussen gemeente en inwoners. Die verhouding moet meer nevengeschikt worden. De gemeente consulteert vaker inwoners voordat er beleidsplannen worden uitgewerkt. Goede ideeen van inwoners krijgen meer de ruimte. Daarnaast komen er extra bugetten beschikbaar voor wijken om initiatieven waar te kunnen maken die inwoners bedenken om de leefbaarheid van hun eigen wijk of dorp te vergroten. Margot Stolk de nieuwe wethouder van STERK Woerden, wordt overall verantwoordelijk voor de verbinding tussen overheid en inwoner. 

College

Yolan Koster blijft onze wethouder, en blijft verantwoordelijk voor het grootste deel van het sociaal domein. Bob Duindam (D66) gaat naast financien de belangrijke dossiers Jeugd, Onderwijs en Cultuur op zich nemen. Cor van Tuyl (CU/SGP) blijft wethouder op wijkgericht werken en leefbaarheid, en wordt ook verantwoordelijk voor duurzaamheid. Martin Schreurs (VVD) blijft verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening en Margot Stolk gaat zich ook richten op volkshuisvesting, sport en recreatie.

Al met al zijn we trots op het akkoord en het college en gaan vol vertrouwen de komende vier jaar in!

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht