Pretfabriek, verkeerschaos en beter luisteren

Geschreven door Wim van Geelen op 4 januari 2012

Dat er in Woerden een pretfabriek zou komen was maanden geleden groot nieuws.
De fractie van Progressief Woerden , maar dat zal ongetwijfeld ook voor andere fracties gelden, werd bestookt met mailtjes. Strekking van die mailtjes was dat de Pretfabriek voor veel verkeersoverlast zou zorgen, want peuters, kleuters en ander grut zou natuurlijk door pa, ma, opa en/of oma met de auto gebracht en gehaald worden. De gemeente wuifde de bezwaren weg, want de initiatiefnemer had met z’n hand op z’n hart de Raad verzekerd dat hij doeltreffende maatregelen ging nemen om de gevreesde parkeerellende te voorkomen.

Mensen dichtbij de fractie die in de directe nabijheid van de vermaaksplek wonen hadden de fractie gewaarschuwd. Dit gaat niet goed! Maar de fractie had er alle vertrouwen in dat het wèl goed zou gaan. Je kon in een raadscommissie als initiatiefnemer met droge ogen toch niet iets beweren dat je niet waarmaakt?

Toch is het gebeurd. De tent is open, trekt heel veel publiek, maar de auto’s komen in de woonwijk terecht. Daar nemen ze plaats in van de mensen die er wonen en gewend zijn hun auto voor de eigen deur neer te zetten.

Van verkeersregelaars geen spoor. Wel van vrachtauto’s die midden op de weg staan te lossen en het overige verkeer ophouden. Ook is er al een touringcar gesignaleerd, die uren op een plek heeft gestaan waar het niet mocht.

Woedende en teleurgestelde bewoners bellen met de gemeente en krijgen tot hun stomme verbazing te horen dat de toezeggingen, gedaan door de initiatiefnemer, niet te handhaven is. Het advies is: "bel de politie maar". Zo'n advies betekent niets anders dan dat er niet geluisterd wordt naar bewoners.

Het beetje vertrouwen dat men in de politiek had is daarmee ook weggeëbd. Een kwalijke zaak, waar absoluut wat aan moet gebeuren.

Het is ook een les. Goed luisteren naar bewoners en je niet laten afleiden door loze beloftes.

Goed luisteren wil natuurlijk niet altijd zeggen dat je maar moet doen wat je hoort. Een goed voorbeeld is de parkeren aan de Fred.Hendriklaan. Die kwestie speelde ongeveer gelijktijdig met die van de Pretfabriek. Aan het eind van de Fred. Hendriklaan stond Super de Boer. Daar waren een twintigtal parkeervakken, maar van overlast was geen sprake. De Boer vertrok en de Aldi kondigde aan daar een super te willen beginnen.

De Aldi had nog niet gesproken of het ging mailtjes regenen waarin gerept werd over parkeeroverlast in de toekomst. De Aldi kwam er niettemin en van parkeerchaos is absoluut geen sprake. Achteraf: goed dat er wel geluisterd is naar de vrees die geuit werd over te verwachtgen overlast, maar ook goed dat de Aldi er toch is gekomen.

Bij de Pretfabriek ligt het anders. Voorheen zat daar geen publiekstrekker. Maar het is nog niet te laat.  Daar kan de wal het schip nog keren, want de vergunning voor de Pretfabriek is nog niet onherroepelijk. Kan dus nog ingetrokken worden. Een kwestie van goed luisteren naar wat “de buurt” te melden heeft en het kan ook geen kwaad er in het weekend eens een kijkje te nemen. Op de fiets uiteraard.

Van goed luisteren naar een bewoner is ook geen sprake geweest toen die de gemeente erop wees dat de bomen die in zijn buurt geplant werden wel eens problemen zou den kunnen opleveren. De gewraakte boom wortelt oppervlakkig en dat leidt onherroepelijk tot schade an ahet wegdek.

De protestant had ook nog een punt omdat hij aan de hand van de officiële stukken, het bomenplan 2002-2012, kon aantonen dat de bomen in kwestie daar nooit geplant hadden mogen worden.

College Hoogeveen van D66 stelde nog vragen over deze kwestie, maar dat haalde niets uit.

Als reactie daarop is de betrokken bewoner naar de Ombudsman gestapt. Die heeft al laten weten de kwestie in onderzoek te nemen.

Maar het College heeft bij monde van wethouder Cnossen het antwoord op de vragen van de Ombudsman al klaar: de Ombudsman krijgt hetzelfde antwoord als D66 heeft gekregen.

Ben benieuwd wat de Ombudsman gaat concluderen. De kans is groot dat het een “wie niet luistert moet maar voelen”-antwoord zal zijn.


Deel dit artikel