Koopzondagen met stakende stemmen in de Raad

Geschreven door Progressief Woerden op 29 april 2011

Als het over de koopzondagen gaat en de vraag of de mogelijkheden daartoe uitgebreid zouden moeten worden begin ik graag met een citaat uit het "Koninkrijk der sloppen" van Auke van der Woud (pag 220). Dat was het begin van het betoog dat PW fractievoorzitter Rinus Tersteeg afstak in de Raad van gisteravond over het in Woerden zo beladen onderwerp van de koopzondagen. Het citaat luidt als volgt en het is goed te bedenken dat het citaat betrekking heeft op de periode waarin in Nederland het Christelijke Kabinet van Abraham Kuyper (ARP) de scepter zwaaide.
"De arbeidsenquĂȘte van 1907 stelde vast dat de kappersbedienden in Amsterdam (er waren er ongeveer 500) van 's morgens half acht tot 's avonds negen uur werkten, behalve op zaterdag, dan werkten ze langer. Zondagsarbeid wordt door allen op alle zondagen gedurende een vijftal uren verricht, zonder dat daar extra loon voor wordt toegekend. De 24 uurs economie zorgde er voor dat alle winkels lang open waren.

Amsterdamse winkelbedienden waren in de regel van ' s morgens 7 tot 's avonds elf uur aan de gang en een vaste schafttijd was er niet, de pauze hing van de drukte af."

Dit citaat schetst een beeld van ruim honderd jaar geleden. Een eeuw lang hebben socialisten in wisselende combinaties met liberalen en christelijke partijen zich ingezet om de arbeidsduur te verkorten en de lonen te verbeteren. Nu, anno 2011, staan we voor een andere vraag. Het gaat niet om de bescherming van de rechtspositie van de werknemers. Het gaat om de vraag of we aansluiten bij nieuwe ontwikkelingen en een aantrekkelijke gemeente met een wervend centrum blijven. Of we daarmee middenstand en werkgelegenheid weten te behouden.

Woerden verdient het niet alleen met productie en kantoren. We zullen het vooral van de dienstverlening moeten hebben Denk aan de 24 uurs-economie van het ziekenhuis en de verzorgings- en verpleegtehuizen. Ook op het gebied van de horeca en het toerisme geldt dat je niet op zondag gesloten kan zijn. Daar komen steeds meer winkels en diensten bij. De vraag is nu of Woerden ook in deze omwikkeling meegaat.

In dit verband vond ik typerend, de reactie van stichting tegen de verruiming van de zondagsopening, de hr Konijn.

Op de vraag, wat hij vond van het succes van de zondagsopening in Lisse, kwam de reactie; op elk succes zijn er wel steden en centra die er op achteruit boeren. En dat ben ik van harte met hem eens. Woerden moet wat mij betreft niet in het rijtje verliezers komen!

Dus willen we de omzet in Woerden behouden en liefst nog verhogen? Mijn antwoord is ja. We moeten voorkomen dat er nog meer leegstaande winkelpanden bij komen.

Door de insprekers is gewezen op de joods-christelijke traditie om een dag in de week vrij te zijn. Dat gun ik een ieder van harte. De christenen de zondag, de joden de zaterdag en de islamieten de vrijdag.

De ruimte en de vrijheid die een ieder heeft koester ik. Die vrijheid betekent tevens dat niet gezwicht wordt voor intolerantie.

Uiteraard hebben ook ondernemers een eigen keuze. Niemand is verplicht zijn winkel te openen. Het college roep ik op de koopzondagen samen met de ondernemers vast te stellen. Wat PW betreft is er de ruimte om het wettelijk toegestaan maximum af te spreken. Als er meer kopavonden nuttig zijn, wat PW betreft is daar alle ruimte voor

Hetzelfde geldt voor de zondagmiddag opening; afstemming met de ondernemers is nodig om een eerlijk selectiesysteem te maken.

Een van de insprekers, Pim's kaas en olijven, gaf aan het oneerlijk te vinden dat alleen supermarkten open mogen op zondagmiddag. Aan hem en aan alle andere levensmiddelenbedrijven, hou ik graag de zogenoemde Brabantse variant voor. Daar gaan niet-supermarkten ook op zondag open. Door samen te werken en krachten te bundelen kunnen kleinere winkels die levensmiddelen leveren gezamenlijk open zijn.

PW koestert de kleine middenstanders die voor diversiteit in het centrum zorgen. Daarom is voor ons van belang om te weten of er middenstanders omvallen als gevolg van de opening op zondag? Ontstaat er een concurrentie nadeel?

Ondanks herhaald verzoek is door niemand aangetoond dat dit ook gaat gebeuren. Het blijft hangen in de retoriek van 'een euro kan maar een keer worden uit gegeven' en verder worden we geacht het "op onze vingers uit te tellen". Dat vind ik toch te mager om ondernemers die er wel brood in zien te verbieden om hun winkel open te doen. Getuige de populariteit in onze omliggende dorpen en steden, zijn er in ieder geval genoeg bewoners die graag gebruik zullen maken van de nieuwe faciliteit. En daarmee houden we de loop er in, en loopt de omzet niet weg uit Woerden.

Samengevat:

- alle wettelijke ruimte voor de koopzondagen. Door het college samen met de ondernemers in te vullen.

- zondagmiddagopening is akkoord, aan het college het verzoek om de toekenning eerlijk te regelen, ook hier na overleg met de ondernemers.


Deel dit artikel