Kerstpakket

Geschreven door Wim van Geelen op 21 december 2011

Geen Kerstpakket dit jaar. Voor het eerst in ongeveer 40 jaar geen kerstpakket. Maar wordt dat in huize–van Geelen gemist? Het antwoord is een ondubbelzinnig nee! Want laten we eerlijk zijn: hoe vaak gebeurde het de afgelopen jaren niet dat bij het opruimen van de proviandkasten onderdelen uit de pakketten van jaren her in de vuilnisbak verdwenen. Dat waren dan spulletjes die je zelf nooit zou hebben gekocht. Het was de moeite van het consumeren eigenlijk niet waard. Maar wel de aanzet om te consuminderen. Kregen raadsleden elk jaar van de gemeente een Kerstpakket, dat was er dit jaar niet bij. Gelukkig niet met een bovenformaat pakket op de fiets naar huis. Tel je zegeningen. Voor Woerden maakt het schrappen van het Kerstpakket deel uit van de ombuigingsoperatie. Begrijpelijk. Niks mis mee.

Woerden moet bezuinigen. Dat weet iedereen. Voor velen uit de Woerdense samenleving wordt het voornemen om de ambtelijke apparaten van Woerden en Oudewater in elkaar te schuiven ook als een bezuinigingsoperatie gezien. Weer anderen beschouwen dat voornemen als de opmaat van een fusie en ook dat zou een besparing betekenen.

Even afgezien van de vraag of dat werkelijk zo is, heeft het voornemen veel vragen opgeworpen. In Oudewater zijn er al fracties die de hakken in het zand zetten. In Woerden was Inwonersbelangen er als de kippen bij om vragen te stellen. Bij de andere fracties bleef het rustig. Geen rimpeling in het water te bekennen.

Bij Inwonersbelangen dus wel. Maar wat is die club wanrouwend! “Hoe is het College tot deze stap gekomen met Oudewater?” “Waarom heeft het College op eigen houtje gehandeld en waarom is de gemeenteraad er niet bij betrokken?” en als klap op de vuurpijl: ”waarom zijn de bewoners niet op de hoogte gebracht?” Ga er maar aanstaan. Maar deze vragen zijn heel snel te beantwoorden met de eenvoudige volkswijsheid dat je een broedende kip niet moet storen.

Zo gek is het niet wat nu staat te gebeuren. Het Rijk kiepert heel veel moeilijke regelingen over de gemeentelijke schutting zonder al het geld dat het Rijk zelf voor het uitvoeren van die maartregelen uitgaf. De gemeenten moeten dus voor minder geld dezelfde of liefst nog betere prestaties leveren. Maar kunnen ze dat ook? De regelingen zitten over het algemeen gecompliceerd in elkaar . Om ze uit te voeren moet er gekwalificeerd personeel zijn. Een kleine gemeente komt daardoor gemakkelijk in de problemen. Zeker een kleintje als Oudewater. Door de ambtelijke staven in elkaar te schuiven en het onderzoek naar het hoe daarvan vindt nog plaats, vergroot je het draagvlak. Eén voorbeeld, maar je zou er moeiteloos nog velen uit de mouw kunne schudden. Woerden heeft 1 ambtenaar die zich bezig houdt met constructieberekeningen. Uiterst belangrijk werk. Kijk maar naar wat er onlangs in Heerlen gebeurd is. In Oudewater zit er ook 1. Om het werk op te vangen is het goed dat er nu met z’n tweeën zijn. Is er eens iemand onverhoopt ziek dan is er vervanging. Gaat de ander eens op cursus idem. Enz. enz.

Een bezuinigingsoperatie zal het dus niet worden, maar wel een operatie die de gemeenten toerust voor moeilijke tijden. Dat die eraan zitten te komen is zeker.

Hans Schmidt had het voor RPLFm bij het rechte eind toen hij de reacties uit Oudewater als voorbarig karakteriseerde. Want er wordt nog ruim de gelegenheid geboden om zowel in Oudewater als in Woerden als gemeenteraad met het College over deze fusie van gedachten te wisselen. Via de politieke partijen kunnen bewoners ook hun inbreng leveren en doen zij dat niet dan staan hen diverse media ter beschikking om hun opvattingen te ventileren. Het begin is er al.

Het voorstel is dus om beide gemeenten beter in staat te stellen hun dienstverlening richting diezelfde burgers op peil te houden en liefst nog iets te verbeteren. Is het een opmaat tot een gemeentelijke herindeling? Zeg in de politiek nooit nooit. De eerste jaren zie ik dat echter niet gebeuren.


Deel dit artikel