Een politieke aardverschuiving in Woerden

Geschreven door Wim van Geelen op 19 april 2010

” 3 maart. Dat was wat! Een politieke aardverschuiving voor Woerden”. 6 weken na dato moet geconstateerd worden dat er dan wel de nodige aarde verschoven is, maar dat er wel een puinhoop van gemaakt is. Het leek op 3 maart overduidelijk: de burgers van Woerden willen dat er politiek iets in stad en kernen verandert. De zittende coalitie was een gevoelige slag toegebracht en de overwinnaars waren euforisch. Zij zouden het gaan maken. En inderdaad dat leek ook te gebeuren. Het nieuwe coalitieakkoord lag snel op tafel. Het was een programma op hoofdlijnen. Dat er nog overeenstemming moest komen over een twintigtal punten, ach een kniesoor die daarop let.

Ook waren er 3 kandidaat-wethouders aangewezen, die zich al aan het warm lopen waren. Tot zo ver niets aan de hand dacht iedereen in Woerden en dan gaat het toch nog mis. Zoals bekend om de poppetjes. Wie komt er op het pluche terecht? Op dit moment dus nog niemand van het aanvankelijke trio en zeker niet degenen die later in de race werden genoemd namens Inwonersbelangen en de SGP.

De zaak zit behoorlijk vast en het was dus een goed idee om een informateur te benoemen. Van wie dat idee kwam? In ieder geval werd dat idee geboren tijdens een vergadering tussen bestuur en fractie van Progressief Woerden. Wellicht dat het onafhankelijk daarvan ook kwam opborrelen bij andere partijen. Feit is dat Rinus Tersteeg als fractievoorzitter van Progressief Woerden de naam liet vallen tijdens de extra raadsvergadering van 15 april jl. en dat Ruud Mees het idee verder concretiseerde door de naam van Peter Mangelmans, in 2005 gedurende 9 maanden interim-burgemeester van Woerden, te laten vallen. Zo is het dus gekomen en op dit moment (19 april) is Peter nog hard aan de slag en een broedende kip moet je nou eenmaal niet storen.

Hij zal het moeilijk krijgen om iets van chocola te maken van de Woerdense politiek op dit moment. Het is moeilijk en het gaat moeizaam. Woerden staat daar overigens niet alleen in, want er zijn op dit moment meer steden en dorpen zonder nieuw College dan met.

De moeilijkheden die er op het lokale niveau zijn vormen een voorbode van de problemen die zich na 9 juni a.s. op landelijk niveau zullen voordoen.

Nu de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen met het oog op 9 juni a.s. zijn verschenen tekent zich een klassieke links-rechtsverdeling af in de Nederlandse politiek. Dat komt omdat de komende verkiezingen in het teken zullen staan van de bezuinigingen en de economie. Het Centraal Planbureau berekende dat er € 29 miljard bespaard moet worden om de overheidsfinanciën op orde te krijgen. De verschillende verkiezingsprogramma’s wijzen uit dat de ene partij dat eerder en anders wil bereiken dan de andere partij. Geen enkele partij heeft het aangedurfd om zich van het CPB niets aan te trekken en dat leidt er onvermijdelijk toe dat de partijprogramma’s op elkaar lijken. Wel is het zo dat zij verschillen in de mate en het tempo van de bezuinigingsoperatie. Nu economie en overheidsfinanciën het hoofdthema zijn kan je op grond van de verkiezingsprogramma’s de etiketten links en rechts er weer opplakken. PvdA en GroenLinks richten de blik naar links. Het bezuiningstempo van beide is vergeleken met de rechtse partijen zoals het CDA en de VVD laag, resp. € 10 en € 9 miljoen. Ook over de hypotheekrenteaftrek wordt anders gedacht dan in CDA- en VVD-kring. PvdA en GroenLinks willen er gefaseerd van af, voor CDA en VVD geldt dit als een heilig huisje. Aan zaken in de sfeer van de sociale zekerheid wordt zo min mogelijk getornd in tegenstelling tot CDA en VVD, die de sociale zekerheid bepaald niet ontzien.

D66 stelt zich op het vlak van de hypotheekrenteaftrek niet veel anders op dan PvdA en GroenLinks, maar die partij behoort wat economie en begroting betreft tot de rechterzijde. De wijze waarop PvdA en GroenLinks daarmee in hun verkiezingsprogramma mee omgaan vindt D66 te vrijblijvend. Vooral de wens van beide partijen om te stoppen met de liberalisering van de zorg valt bij D66 niet goed. Op dit punt staat D66 dichter bij CDA en VVD. Bij rechts dus.

Wat Woerden en D66 betreft vindt een deel van de achterban van Progressief Woerden D66 een typisch rechtse partij. Zij zullen er moeite mee hebben als er uit de bus komt dat het nieuwe College zal bestaan uit VVD, D66, CDA en Progressief Woerden. Het zou zo maar kunnen. Weliswaar is dan een wens van Progressief Woerden vervuld. Namelijk dat in het nieuwe College in ieder geval 2 vertegenwoordigers van winnende partijen moeten zitten. Maar gesteld dat deze combinatie door Mangelmans uit zijn hoge hoed getoverd wordt: zal Progressief Woerden dan niet de schaamlap worden van een rechts College? Of zou het zo zijn dat de etiketten links en rechts zich in de lokale politiek minder gemakkelijk op de partijen en hun programma’s laten plakken?


Deel dit artikel