Progressief Woerden wil volop vernieuwen in het sociale domein

Geschreven door Jelle IJpma op 12 november 2016

Progressief Woerden wil volle kracht vooruit met de vernieuwing van het Sociale Domein. Onze wethouder Yolan Koster is goed bezig. Jammer dat de oppositiepartijen in de gemeenteraad die vernieuwing willen vertragen, omdat zij geen vertrouwen hebben in het college.

Per 1 januari 2015 heeft de gemeente de volledige verantwoordelijkheid gekregen voor een bredere Wet Maatschappelijke Ondersteuning, voor de Participatiewet en voor  de Jeugdwet. Woerden kon op die terreinen van het sociale domein nu gaan vernieuwen. Op dat hele terrein geven we per jaar € 44 miljoen uit, maar omdat daar veel mensen van afhankelijk zijn kun je dat niet zomaar allemaal gaan veranderen. Daarom heeft Woerden een investeringsfonds sociaal domein, met € 1,75 miljoen voor drie jaar. Als Progressief Woerden hebben we daar voor gestreden bij de vorming van het coalitieprogramma voor deze raadsperiode. Daarmee kunnen we nieuwe activiteiten stimuleren, zonder dat we daarvoor bezuinigen op het bestaande activiteitenaanbod. Die vernieuwing is vooral gericht op het verschuiven van zwaardere zorg naar zorg veel dichterbij en veel lichter. De zorg moet veel meer naar de zorgvrager toe worden gebracht. Daarmee moet de aandacht meer op preventie worden gericht, op informele zorg van mantelzorgers en vrijwilligers, meer op 1e lijn, dan op 2e lijn. En in gezinnen moeten niet meerdere hulpverleners naast elkaar werken, maar één gezin, één plan, één regisseur. En wat we heel belangrijk vinden: de  zorggebruiker moet zelf de regie over de eigen zorg hebben.

Maar het investeringsfonds Sociaal Domein blijkt een moeilijk verhaal, het is moeilijk om echt nieuw zorgaanbod te ontwikkelen. Er zijn wel mooie ontwikkelingen. In Zegveld hebben we nu een zorgcoördinator, die de samenhang in de zorg bevordert, we hebben de stervensbegeleiding in en buiten de mantelmeeuw verbeterd, we hebben automaatje (een vervoersdienst met vrijwilligers) georganiseerd en met Welzijn op recept kan de dokter ook welzijnswerk voorschrijven ter ondersteuning van mensen met psychische problemen, de mantelzorgers worden beter ondersteund en we werken aan tijdelijke vervangende zorg, om maar een paar heel verschillende initiatieven te benoemen.

Maar toch gebeurt er niet genoeg. Onze wethouder Yolan Koster is er heel erg bij betrokken en zij heeft de vernieuwing laten inventariseren. Met heel veel betrokken zorgaanbieders, zowel professionele als informele hulpverleners, is afgelopen zomer gesproken. Twee simpele vragen: hoe gaat het en wat kan er beter? En daar kwamen een aantal gebieden uit naar voren waar snel verbetering van de zorg of van ander beleid nodig is. De wachttijd voor sociale huurwoningen is te lang, vooral voor jongeren. Maar ook na echtscheiding is het krijgen van een huurwoning een groot probleem. Er zijn te weinig preventieve voorzieningen in de zorg voor jongeren. De verwijzing naar de jeugdGGZ kan en moet beter dan nu. Schuldhulpverlening, maar vooral het voorkomen van schulden kan en moet beter. En echtscheiding heeft veel gevolgen, maar goede ondersteuning daarbij is moeilijk te vinden. Dat zijn een paar grote en belangrijke probleemvelden die de aanbieders van zorg constateren en waar de gemeente nu vernieuwende activiteiten in wil ontwikkelen. Dat worden speerpunten van beleid. De oude uitgangspunten blijven recht overeind: zoveel mogelijk in de wijken en kernen werken, verschuiving van 2e naar 1e lijn en preventie, echte vernieuwing zoeken, en de samenwerking bevorderen tussen de professionele en de vrijwilligersorganisaties.  

Dat betekent dat we de investeringen in de zorg beter gaan richten. Wij zijn daar blij mee, maar toch willen we meer. Vooral op het grensgebied van het sociale domein en werk en inkomen, participatie en economie willen we ook vernieuwingen stimuleren. En het allerbelangrijkste: er is nu vooral met aanbieders van zorg gesproken. Nu moeten we in gesprek komen met de gebruikers. Wij willen grootschalig luisteren, de verhalen horen van de mensen die van de zorg afhankelijk zijn. Dat wil de participatieraad ook. Daarom vond ons belangrijkste adviesorgaan dat we even moeten wachten met investeren in vernieuwing in de zorg. En dat willen wij dus niet. Wij vinden dat je nu al met alle kracht moet investeren in vernieuwing. Dat er zelfs nog meer vernieuwingsinitiatieven moeten worden ontwikkeld, vooral op dat grensterrein van werk en inkomen en zorg. En dat we niet moeten wachten tot volgend jaar als we een grote analyse, een grote inventarisatie, ook en voor met de gebruikers gaan doen. Dan zijn we twee jaar met de vernieuwing bezig en kunnen we de balans opmaken van de start van al die veranderingen en de nieuwe taken van de gemeente. Die analyse is prima, maar we moeten nu wel blijven voortvernieuwen.

Wij zijn heel tevreden over onze wethouder Yolan Koster en wethouder Hans Haring van jeugdzorg. CDA, Inwonersbelangen en de lijst van der Does zijn dat blijkbaar niet, want zij wilden nu het investeringsfonds grotendeels stil zetten en wachten op de analyse volgend jaar. En zij willen dat niet de wethouders, maar de gemeenteraad alle beslissingen neemt. Wij niet. Wij willen volle kracht vooruit en we vinden dat het college uitstekend bezig is. Wij zijn trots op Yolan.   


Deel dit artikel