Progressief Woerden zit bovenop besluitvorming over Ferm Werk

22/12/2013 - Na twee intensieve beraadslagingen in de commissie welzijn is woensdag 18 december door de gemeenteraad besloten een Gemeenschappelijke regeling in te stellen waarmee alle taken en ook bevoegdheden op het gebied van werk en inkomen worden overgedragen naar Ferm Werk.

Voor Progressief Woerden een besluit met vele kanten. Enerzijds is het goed dat er een stevige regeling komt om alle taken, ook die nog komen met de participatiewet, integraal uit te voeren. Maar het gaat hier wel om een kwetsbare groep mensen. Bovendien vinden wij het belangrijk dat niet alleen wordt gekeken naar de problematiek rond de afstand tot de arbeidsmarkt. Soms is er meer aan de hand en dan is er andere hulp  nodig dan alleen een re-integratietraject. Daarom is er ook Woerden Wijzer. Progressief Woerden maakt zich zorgen dat er met het overdragen van alle taken en middelen naar Ferm Werk straks geen keuze meer is om bepaalde middelen aan te wenden voor Woerden Wijzer. Daarom diende Progressief Woerden een amendement in. Na veel discussie en uitleg van de wethouder bleek er onvoldoende steun in de raad te zijn en besloot Progressief Woerden het amendement in te trekken.

Binnenkort komen er meer debatten over het sociale domein. Progressief Woerden zal steeds het beleid toetsen aan ons speerpunt 'sociaal': mensen zijn belangrijk, iedereen is verschillend en iedereen telt mee en niemand valt buiten de boot. Woerden Wijzer is daarbij een belangrijke poortwachter.

Naast dit amendement had Progressief Woerden drie moties gemaakt. Twee daarvan zijn unaniem door de raad overgenomen. Een motie over een besluitvormingsagenda om te zorgen dat we de raad steeds voldoende geïnformeerd zal zijn en ieder jaar invloed kan hebben op het maken van nieuwe afspraken met Ferm Werk. Progressief Woerden zal Ferm Werk scherp volgen en daarbij vooral letten op de manier waarop er wordt omgegaan met de cliënten. Daarom zijn we erg blij met de unanieme steun voor onze twee motie. Tot stand gekomen mede dankzij een sterke lobby vanuit de cliënten(vertegenwoordigers) zelf. Een solide cliëntenparticipatie als gesprekspartner voor zowel Ferm Werk als ook voor de gemeenteraad vinden wij belangrijk. We zijn blij dat we dat met onze motie nu hebben geborgd.

  • Het amendement over de positie van Woerden Wijzer ten opzichte van Ferm Werk werd niet ingediend door te weinig steun van andere fracties en door het volle vertrouwen dat wethouder Yolan Koster dit punt op zal pakken, ook zonder amendement. 
  • Het uitvoeren van de motie over regievoering van gemeenten bij Gemeenschappelijke Regelingen werd toegezegd door wethouder Bob Duindam, waardoor de motie overbodig werd. 
  • Ookal werd de uitvoering van de motie over cliëntparticipatie volop gesteund door toezeggingen van Yolan, toch wilde Progressief Woerden deze motie in stemming brengen om Yolan te steunen in haar voortvarende aanpak voor goede cliëntparticipatie binnen Ferm Werk. 
  • Ook de motie voor een besluitvormingsagenda werd in stemming gebracht. Deze agenda moet er voor zorgen dat de gemeenteraad goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen, en besluiten eerder kan nemen dan nu bij de Gemeenschappelijke Regeling het geval was. 

 

Deel dit artikel


Nieuwsoverzicht