Beleid Dierenwelzijn Woerden voortijdig afgeschoten

29/01/2012 - Het initiatiefvoorstel dat Ane van Ekeren van Inwonersbelangen en Wim van Geelen van Progressief Woerden bij de Raad hebben ingediend is tijdens de raadsvergadering van 26 januari jl. afgeschoten.
De meerderheid van de Raad is zelfs niet bereid om een onderzoek te starten naar nut en noodzaak van een specifiek beleid ter bevordering van het dieren welzijn.

Waar ging het Ane en Wim nu om? In het kort hierom. Nederland kent twee wetten die bedoeld zijn voor het welzijn van dieren, de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren en de Bos -en Faunawet. Die gelden natuurlijk ook voor de gemeente. Op het gemeentelijk niveau komen daar nog wat artikelen uit de APV bij. Daarnaast kan uit antwoorden op vragen van raadsfracties, die met dit onderwerp van doen hebben, ook afgeleid worden hoe het College denkt over onderdelen ervan. Veel stelt het echter niet voor. Het dierenwelzijnsbeleid is in Woerden een ondergeschoven kindje.
 
De initiatiefnemers wilden daarin verandering brengen. Het College zou de opdracht moeten krijgen om een heuse beleidsnota op de raadstafels te deponeren. Andere gemeenten zijn Woerden voorgegaan en dus zou het weinig moeite moeten kosten om dat kunstje hier ook uit te voeren. Het wiel hoefde niet opnieuw uitgevonden te worden.
 
Al tijdens de behandeling in de raadscommissie Welzijn bleek dat alleen D66 (met Jaap v.d. Does nog in hun midden)  te overtuigen was van het belang van deze actie.
VVD, CDA en ChristenUnie/SGP wilden er niets van weten. Want: er was wetgeving, die ook voor Woerden geldt en via de APV werd er ook voldoende geregeld. Dus een beleidsnota is overbodig.
 
Hoewel de stelling dat er in Woerden al voldoende op dit gebied geregeld is aantoonbaar onjuist is,  waren de fracties niet te overtuigen. Alleen het CDA kondigde bij monde van woordvoerder Cok Hoogerbugge de kwestie voor nader beraad terug te nemen naar de fractie.
Voor Ane, in de commissie overigens vervangen door zijn fractievoorzitter Elias Bom, en Wim reden om het initiatiefvoorstel niet terug te trekken.
 
In de dagen tussen de commissievergadering (11 januari) en de raadsvergadering (26 januari) werden de raadsleden bestookt met informatie door een activiste van de Dierenpartij uit Woerden. Dat er in Woerden weinig geregeld was voor het dierenwelzijn werd ook door haar onderstreept. In de commissie was dat overigens ook al door wethouder Loes Ypma aan de commissieleden voorgehouden. Maar ook zij praatte voor dovemansoren. De dierenactiviste reikte ook info aan over wat in zo'n beleidsnota geregeld zou kunnen worden. Maar ook dat was boter aan de galg gesmeerd.
 
Dat bleek wel uit de raadsvergadering. De hakken bleven in het zand staan, maar nu op grond van nieuwe argumenten. Dierenwelzijnsbeleid zou geld gaan kosten en dat hebben we niet was de stelling. Ook al zou dat pas blijken als er een Beleidsnota zou zijn. Nu dus niet aan de orde.
Ook Jaap van der Does, afgesplitst van D66, bleek nu tegen te zijn.
 
Maar de CDA-woordvoerder had nog een opmerkelijk argument voor zijn afwijzend standpunt: de sterke samenleving. De sterke samenleving? Jawel de sterke samenleving , die van de sterke samenleving en de slanke overheid.
In die sterke samenleving regelen de mensen, zonder tussenkomst van de gemeente, wel het welzijn van de dieren. Dat was de opvatting van het CDA.
 
Dat het niet zo werkt werd een dag later door een noodkreet van de Dierenambulance bevestigd. Men zit verlegen om vrijwiligers, maar die komen er niet. Niet bereid of in staat de telefonische helpdesk te bemensen.Over de sterke samenleving gesproken. Laat ik het er het zwijgen maar toe doen.
 
Toch even maar niet. Met dit opmerkelijke argument  zal de wethouder Financiën wel blij zijn. Hij heeft bij het presenteren van bezuinigingsmaatregelen, en die komen er aan!!! geen kind meer aan het CDA. Want schrappen maar die franje. De sterke samenleving zorgt wel voor oplossingen!
 
Opmerkelijk was ook het stemgedrag van Jaap. Twee keer werd er gestemd in de Raad die 26ste en beide keren stemde hij anders dan D66. De toon is dus gezet.
 
 
 
 

Deel dit artikel


Velden gemarkeerd met * zijn verplicht om in te vullen.

Reacties

Er zijn nog geen reacties geplaatst.


Nieuwsoverzicht