Youp

Geschreven door Wim van Geelen op 31 mei 2008

Youp van ’t Hek in de fout! Als je op regelmatige tijden een column aflevert dan mag je zo vrijmoedig zijn om andere columnisten die dat ook doen echt een collega te noemen.

Vandaar dat ik in deze column Youp, die elke week op de achterste pagina van de NRC een column afscheidt een collega noem. En een collega mag je bij tijd en wijle corrigeren. Dat doe ik dan ook in mijn column van deze week, maar voor het zo ver is, eerst iets anders om de spanning er nog even in te houden, Weinigen zullen het in Woerden gemerkt hebben, laat staan dat ze van opwinding niet hebben kunnen slapen, maar de Commissaris van de Koningin was hier op werkbezoek. CdK Robbertsen legde op donderdag 22 mei jl. een flitsbezoek bij ons af. In de loop van de middag arriverend voor een kout met de burgemeester over veiligheids- en aanverwante zaken, toen door naar het Hofpoort om op het Defensie-eiland af te sluiten. Om 17.00 tot 18.00 uur stipt zou daar een ontmoeting met de raadsleden plaatsvinden. Lang niet iedereen was er, maar met ongeveer de helft van het aantal raadsleden present was de opkomst toch heel behoorlijk. PROGRESSIEF WOERDEN was ook met 4 raadsleden vertegenwoordigd. De tijd was kort en de CdK had per fractie maar luttele minuten beschikbaar. Wim Groeneweg die de gemeentelijk honneurs waarnam stelde ons kwartet vaardig voor. Als PW konden wij weinig meer doen dan aandacht te vragen voor het zo veel mogelijk openhouden van het Groene Hart, wat de CdK in zijn overwegingen zou meenemen. Hendri van Assem van Inwonersbelangen probeerde nog meer uit het bezoek te halen door zijn beklag te doen over het feit dat de provincie nu wel de N198 fietsveiliger wil maken, maar het nog verdomt om de fietsstrook in rood uit te voeren. Daar had hij een punt. Of zijn fractie naderhand zijn beklag deed over de afwezigheid van burgemeester Hans Schmidt bij dit werkbezoek weet ik niet. Wel dat laatstgenoemde zich gedwongen voelde met een verklaring te komen over zijn afwezigheid. Overtuigend was het niet, maar wel tekenend voor het belang dat aan zo’n bezoek gehecht wordt. Er waren trouwens ook maar weinig Statenleden bij. Ik telde er twee. Loes Dekkers uit Harmelen namens het CDA en Mariëtte Pennarts uit Montfoort van GROENLINKS.

Deze twee Statenleden zijn in Woerden nog redelijk bekend en misschien nog wel een paar anderen ook, maar dan houdt het op. Gedeputeerde en Provinciale Staten zijn wat de naamsbekendheid betreft een black box voor de collega-raadsleden , laat staan voor de bevolking. Dat is nou eenmaal het lot van een provinciaal politicus. Of het op plaatselijk niveau anders is, zal binnen afzienbare tijd blijken. Er gaat namelijk een onderzoek ingesteld worden naar de bekendheid van Woerdense politici. Ben benieuwd. Gevraagd zal worden aan een steekproef uit de Woerdense bevolking of men 5 namen van raadsleden kan reproduceren. Zou het om landelijke politici gaan dan zou dat wellicht beter lukken. Voor mij staat nu al vast dat plaatsgenoot Rouvoet met stip de eerste plaats op dat rijtje zal gaan innemen. Rouvoet was deze week niet uit het nieuws te branden en dat had allemaal te maken met embryoselectie. Staatssecretaris Bussemakers dacht binnen de bestaande wet- en regelgeving vrouwen die borstkanker hebben gehad en waarvan de kans groot was dat hun kinderen dat ook zouden krijgen de mogelijkheid te geven om te testen of bij hun ongeboren vrucht dat gen dat borstkanker veroorzaakt aanwezig is. Om het nog ongeboren kind een lijdensweg te besparen zou men de kans krijgen het weg te laten nemen. Rouvoet stak daar een stokje voor en dat kwam hem op enge bijval, maar op veel meer kritiek te staan. Van politici, maar ook van genetici. Bijval was er van de éminence grise van deze techniek, prof. Galjaard in Nova van zaterdag 31 mei jl.,. De meerderheid van de vakgenoten is echter tegen, maar de politiek heeft wat dit soort ethische kwesties betreft het laatste woord en die is verdeeld.

Toen in de column van Youp van ’t Hek van afgelopen zaterdag Rouvoet het in de eerste regel al moest ontgelden lag het voor de hand dat het te maken had met zijn botsing met Bussemakers. Maar nee. Het ging Youp om het feit dat Rouvoet er op staat met excellentie aangesproken te worden. Onder Barend Biesheuvel was die aanspreektitel begin jaren 70 al geschrapt, maar Rouvoet laat zijn secretaresse, aldus Youp, bij werkbezoeken bellen om zijn gastheren c.q. gastvrouwen erop te wijzen dat de bewindsman zo en niet anders aangesproken wil worden. Youp dacht eerst bij zichzelf dat dit toch niet waar kon zijn, maar hij heeft het gecheckt bij een door het secretariaat van de minister gebelde instantie en die bevestigde dat. Youp werkt het thema verder op z’n Youps uit en dat is lachen. En dan komt het, citaat: “Hoe reageert de dominee? Mag hij een paar banken dichter bij de kansel? Hoe gaat het in zijn woonplaats Woerden? Schrijdt hij op zaterdag wuivend door het centrum? Schudt hij handen in de C1000? Vraagt de slager, wil de excellentie nog een plakje worst?”

Woerden opgevoerd in de column van Youp, wat een eer! Maar die moet dan niet bezoedeld worden door grove fouten. Die doen namelijk afbreuk aan Youp’s geloofwaardigheid. Had Youp maar mijn columns gelezen! Ooit heb ik in aflevering 30 geschreven over de twee ministers die in Woerden wonen en wat Rouvoet betreft voegde ik eraan toe dat ik bijna elke week op zaterdagmorgen rond de klok van elf samen met hem aan het winkelen ben bij Super de Boer. Ja Youp, zo zie je, zelfs de onnozelste feiten moet je natrekken. Want als je met zo iets al de fout in gaat, hoe staat het dan met de andere feiten die je opdist? Hoe geloofwaardig ben je dan?

Veel bonter maakte vanmorgen, zondag 1 juni, IKON-columnist André Manuel het in de andere morgen van die zendgemachtigde. Youp hield het vriendelijk, maar André kwam ronduit boosaardig uit de hoek tegen zijn voornaamgenoot. Een citaat ter illustratie: “Het blijft een eeuwige zonde dat we André Rouvoet nooit als embryo hebben mogen onderzoeken op genetische tekortkomingen. Dan hadden we een paar klompjes ongewenste informatie bij het medisch vuil kunnen zette en zaten we nu niet opgezadeld met een politicus die zelfs in het Rif-gebergte nog als ultraconservatief door het leven zou gaan”. In het vervolg excelleert Manuel nog in andere grofheden en dat heeft onze Woerdense excellentie absoluut niet verdiend. In zijn conflict met Bussemakers had hij een punt. Er was van te voren over dit heikele onderwerp niet met hem overlegd en het gaat niet maar om een eenvoudige technische ingreep. Voorlopig eind van het liedje was dat de PvdA weer moest buigen. Indirect slaat dit ook terug op PROGRESSIEF WOERDEN. Maar gelukkig is maart 2010 nog even ver weg.


Deel dit artikel