Woerden en het Verkeer

Geschreven door Progressief Woerden op 29 maart 2009

Woerden en het Verkeer, een paar apart. Jaren geleden, Progressief Woerden was nog o.a. Progressief Harmelen , waren er al vergevorderde plannen om randwegen aan te leggen.

Woerden en het Verkeer, een paar apart.

Jaren geleden, Progressief Woerden was nog o.a. Progressief Harmelen , waren er al vergevorderde plannen om randwegen aan te leggen.

Nieuwe aansluitingen op de A12 zouden er komen en de Groepenbrug zou eindelijk worden vernieuwd. Dit was in 1997, tien jaar geleden. De discussie over het verkeer in onze Regio duurt trouwens al zo’n dertig jaar.

Na de herindeling van Harmelen met Woerden in 2001 kwam de planvorming over de verkeersontsluiting in onze gemeente in een kleine stroomversnelling. De linkse fracties in de Raad vergeleken in 2001 de verkeerssituatie in Woerden met die van een derde wereldland. Onze constatering schoot Jaap van der Does, de grote roerganger van D’66 toen in zijn verkeerde keelgat. Maar Jaap roept nu het hardst om een Westelijke Randweg. Ik voorzie dat hij binnenkort in de Raad met een motie voor een Noordelijke Randweg komt.

De stroomversnelling in het verkeersdenken leidde tot een samenwerkingsverband met o.a. de stad Utrecht, Rijkswaterstaat en de Provincie Utrecht (Kok heeft gelijk: De Provincie Utrecht moet met terugwerkende kracht worden heringedeeld). Bravo (Brede Regionale Aanpak Voorkomt Oponthoud) werd geboren.

Periodiek zijn er voorlichtingsavonden in de Raad en binnenkort zal tijdens een RTg (Ronde Tafelgesprek) de meest recente stand van zaken omtrent de Bravo wereldkundig worden gemaakt.

Ik adviseer iedereen die zich in Woerden voor het verkeer interesseert, deze informatie avonden bij te wonen.

Essentieel voor de uitvoering van de Bravo is de aansluiting op de A-12 bij de huidige benzinestations bij Harmelen: Woerden-Oost. Deze kan zonder MER (Milieu Effect Rapportage) worden aangelegd. Eind 2007 kan er dan begonnen worden met de realisatie van deze aansluiting.

De aansluiting op de A-12, de verbinding van Leidsche Rijn met deze aansluiting en de Westelijke Randweg van Harmelen kunnen dan in 2010 voor het verkeer te gebruiken zijn.

Met de realisering van de Bravo zijn de verkeersproblemen in Woerden niet over. In de binnenstad en de wijken staat het verkeer regelmatig vast. In straten die niet voor doorgaand verkeer geschikt zijn. Overlast, lawaai en uitlaatgassen producerend!

De gemeente Woerden zal nog extra inspanningen moeten doen om dit op te lossen.

Progressief Woerden kiest daarbij niet alleen voor asfalt. Wij willen ook meer aandacht voor het fietsverkeer, vervoersmanagement en het openbaar vervoer.

Progressief Woerden is wel voor een bruisend Woerden, maar niet voor een stinkend, vaststaand en lawaaierig Woerden.

Ron Verbeij


Deel dit artikel