Wilders´onbekookte actie met de bedoeling bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten

Geschreven door Wim van Geelen op 27 juli 2009

“T4, wat heeft dat nou met de nieuwste actie van de Vrijheidspartij te maken?” Maar eerst: waar staat dat begrip voor? Het zou een mooie quizvraag kunnen zijn, hoewel met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid bijna niemand het antwoord zal weten. Googelen levert wat dit betreft weinig op. Een drietje erbji, T34, de Russische tank die zo"n grote rol in Wereldoorlog II speelde , dat zal een bijdehandje nog wel weten. Maar T4, dat niet.

Toch is dat ook een begrip uit die oorlog. T4 stond voor de codenaam, gegeven aan een project uit Hitler-Duitsland dat ertoe diende een bepaalde groep definitief uit de samenleving te verwijderen. Later gebeurde dat met de Joden, maar eerder waren de geesteszieken aan de beurt. Op grote schaal werden die vermoord. Felle protesten uit kerkelijke kring legden op een gegeven moment T4 lam. Maar de ervaringen met dit project opgedaan hebben de Nazi-beulen later gebruikt bij de Endlösung. Helaas lieten toen de Kerken, met de Paus voorop, het afweten met noodlottige gevolgen voor miljoenen onschuldigen.

De geesteszieken moesten, dat vonden de nazikopstukken, uit het Derde Rijk verwijderd worden, omdat ze een aanzienlijke kostenpost vormden en omdat zij in genetisch opzicht als een gevaar voor de samenleving golden.

Nu de PVV. Het is bekend dat die club weinig tot niets op heeft met dat deel van de bevolking dat Marokkaanse en Turkse wortels heeft en de Islam als godsdienst belijdt. De Nederlandse samenleving wordt op hoge kosten gejaagd en het zal in de clubvisie niet lang meer duren of de torenspitsen zullen als oriëntatiepunten in het landschap vervangen zijn door minaretten.

Eén en andermaal is door Wilders of één van zijn paladijnen in de Kamer de vinger gelegd op die veronderstelde hoge kosten. Maar hoe hoog is hoog? Ook wordt er steevast door hen gehamerd over het uitzetten naar het land van herkomst van groepen als straf voor het veroorzaken van overlast in welke vorm dan ook.

Zo rigoureus als met T4 het geval was gaat de PVV natuurlijk niet, maar er is wel een parallel te trekken.

Dat sommige groepen de samenleving meer kosten dan ze in economische termen vertaald opbrengen staat vast. Neem mijn eigen doelgroep, de 65+ ‘ers. Maar mag het?! In een democratische samenleving waarin het gelijk(waardig)heidsbeginsel prevaleert, mag de vraag naar de kosten en baten niet gesteld worden. Dat is onethisch. Wie dat toch doet moet daar duidelijk motieven voor hebben. Moet ook weten dat de kosten zich vrij gemakkelijk in beeld laten brengen, maar dat dit met de baten onvergelijkbaar veel moeilijker is

Met oogkleppen voor tegen het gevaar dat groepen in onze samenleving keihard tegen elkaar uitgespeeld zullen worden heeft PVV-slippendrager Fritsma een batterij van vragen afgevuurd op zo’n tien ministers. De kern van die vragen is steeds hetzelfde. Moslimallochtonen kosten de staat onevenredig veel en die ziet er weinig voor terug. Van de fiscus wil Fritsma weten hoeveel minder zijn doelgroep aan belasting betaalt ten opzichte van oorspronkelijke Nederlanders, die minder vaak werkloos zijn of gemiddeld meer plegen te verdienen. Van Onderwijs wil Fritsma een overzicht krijgen van de in zijn ogen onevenredig hoge budgetten die voor het onderwijsachterstandenbeleid zijn uitgetrokken, maar door het veronderstelde hoge aantal spijbelaars onder de doelgroep weinig effect sorteren. Volksgezondheid moet ophoesten hoeveel duurder moslimallochtonen zijn voor de gezondheidszorg, omdat zij vaker de huisarts bezoeken. Op Zorg en Welzijn wordt ook een zwaarder beroep gedaan volgens de volksvertegenwoordiger voornoemd, omdat aandoeningen bij kinderen uit de doelgroep vaker voorkomen, doordat hun ouders neef en nicht zijn.

Het kwalijke van dit vragenbombardement is dat de antwoorden in hoofdlijnen wel bekend zijn.

Veel relevanter is de vraag wat er met die antwoorden volgens de PVV zou moeten gebeuren. Door alerte parlementariërs als Halsema, Pechtold en Karabulut daartoe uitgedaagd, weigert Fritsma te antwoorden.

Als het Kabinet van vakantie is teruggekeerd zal de vraag aan de orde zijn of de PVV-vragen serieus beantwoord zullen gaan worden of dat er door de ministers verwezen wordt daar de bekende weg.

Dat laatste verdient zonder meer aanbeveling. De PVV moet eenvoudigweg niet de kans krijgen om de cijfers te gebruiken om de groep die zij al jaren op de korrel heeft voor de zoveelste maal weer in de verdachtenbank te zetten.

Mocht het Kabinet de vragen wel serieus willen beantwoorden dan heeft het de gemeenten daarbij nodig. Want het Rijk voert veel beleid niet uit, maar laat dat aan de gemeenten over.

Vragen aan de gemeenten zouden wat Woerden betreft niet beantwoord moeten worden. Dat het geld kost om cijfers boven tafel te krijgen, mag geen argument zijn om die gevraagde medewerking niet te verlenen. In dit geval loont burgerlijke ongehoorzaamheid echter omdat er op die manier bijgedragen wordt tot het voorkomen van een actie die alleen maar ten doel heeft bevolkingsgroepen tegen elkaar op te zetten.


Deel dit artikel