Wijkgericht Werken en de bezuinigingen

Geschreven door Progressief Woerden op 15 juni 2009

In de collegevoorstellen die voor een hoop commotie hebben gezorgd de afgelopen weken zit ook een voorstel over het wijkgericht werken.

Het wijkgericht werken is enerzijds een manier op dorp- en wijkplatforms een status te geven in de gemeente. In een platform zitten betrokken inwoners die bezig willen zijn met de eigen leefomgeving. Prima dat op deze manier direct gesignaleerd wordt wat de ontwikkelingen in wijk zijn en hoe daarop ingespeeld wordt door de bewoners. Dat het budget van de wijkplatforms wordt geminimaliseerd is niet leuk maar overkomelijk als er tenminste nog wel voldoende ondersteuning blijft en ook nog een beperkt budget om voor de wijk of het dorp ten minste iets opbouwends of ondersteunends te organiseren .

Een ander speerpunt van het wijkgericht werken is de oprichting geweest van de wijkteams.

Deze teams zijn opgebouwd uit gemeentemedewerkers die specifiek te werk zijn in de wijk

Deze teamleden hebben kennis van de wijk of het dorp, zijn betrokken en eigenlijk de oren en ogen van het gemeentebestuur.

Onderdeel van de bezuinigingen is dat deze wijkteams weer worden opgeheven.

Welke financiële onderleggen hiervoor van toepassing is, is onbegrijpelijk:

Betrokken medewerkers die in staat snel en effectief werk te verrichten, want zij weten waar wat aan de hand is, welk stuk openbaar groen gesnoeid dient te worden of waar de stoeptegels los liggen. Deze mensen rijden rond in wijk, zijn zichtbaar en kunnen worden aangesproken. Dit is dus eigenlijk kapitaalvernietiging van de eerste orde.

Want wat te denken van onderhoud dat eerst geïnventariseerd dient te worden, gerapporteerd wordt, daarna uitgevoerd en vervolgens weer geïnspecteerd.

Ik zie hierbij geen kostenvermindering optreden, wel een verschuiving.

Wellicht wordt de uitvoering uitbesteed: dat is vast goedkoper

Maar de kosten voor het voor- en nawerk lopen op.

José van Engelen


Deel dit artikel