Weblog

Geschreven door Wim van Geelen op 14 maart 2007

En dan sta je zo maar met portretje en al in de krant omdat je een weblog bijhoudt, deze column en dat geen collega-raadslid dat verder doet. Dat gebeurde in het AD/Groene Hart van zaterdag 10 maart jl.

Het artikel was lovend. Uit het vergelijkend warenonderzoek dat de krant had ingesteld in de regio bleek zelfs dat deze column de tweede plaats innam in een rijtje van vergelijkbare weblogs. Er valt dus nog wat te verbeteren, want natuurlijk streef je naar de top. Moet je alles geloven wat de krant schrijft? De journalist wilde graag weten waar de ambitie vandaan kwam om elke 14 dagen weer de pen ter hand te nemen om zo’n column te vervaardigen. Verteld werd hem dat ik ooit als voorzitter van de woningcorporatie SWW in de jaren tachtig het initiatief genomen had om de SWW-Huurderskrant op te richten en voor een belangrijk deel vol te schrijven en dat ik langdurig ook hoofd- en eindredacteur geweest ben van het personeelsblad van de dienst waar ik ooit werkzaam was. Vervolgens lees je dan in de krant dat je personeelsfunctionaris van de SWW bent geweest en dat je ambitie daar vandaan komt. Niet dus! Maar verder niets ten nadele van dit krantenartikel gezegd. Gevraagd werd uiteraard ook naar het onderwerp van de volgende, van deze, column. Genoteerd werd dat het twee kanten kon opgaan: of de uitslag van de provinciale verkiezingen of de olie- en gaswinning bij Waarder. Het is het laatste geworden. Toen ik daar ruim een week geleden voor het eerst van hoorde gingen mijn gedachten uit naar ruim veertig jaar geleden. Ik studeerde toen Arabisch aan de Universiteit en dat betekende dat je ook iets van de geografie van de Arabische wereld moest afweten. Je leerde onder meer dat er aan de Arabische golf (anderen noemen het de Perzische golf!) een aantal armetierige staatjes lagen, zoals Koeweit, Dubai, Sjarjah, Qatar en Abu Dhabi, in het leven gehouden door Engeland. Met een arme bevolking, levend van visvangst en parelduiken en wonend in lemen hutjes en zich ’s nachts als het in de woestijn koud was verwarmend met gedroogde kamelenmest. Ga daar nou eens kijken! Door de olie is er daar gigantisch veel veranderd. Met geen pen te beschrijven.

In een aflevering van het Fractienieuws van PROGRESSIEF WOERDEN, bedoeld om fractie en achterban over recente ontwikkelingen te informeren, haalde ik dat beeld aan en vroeg mij af of dat ook voor Waarder het wenkend perspectief zou zijn. Hoewel wethouder Wim Groeneweg normaal het PW fractienieuws niet onder ogen krijgt vond ik het nodig om hem ditmaal als c.c. toe te voegen. Tenslotte is hij wethouder Groene Hart. Zijn reactie loog er niet om. Hij moet briesend achter de PC gezeten hebben, want het schuim spatte als het ware bij mij van het scherm af. Die humor was niet aan hem besteed en het is jammer dat te moeten constateren, uitgerekend in de week van de Boekenweek die gewijd is aan, jawel, humor.

De kwestie zelf, het voornemen om olie- en gas te gaan winnen in Waarder is weinig humoristisch. Want het zou best kunnen dat dit een aanslag gaat betekenen op milieu en bodem. Ook de infrastructuur in en om Woerden zal zwaar worden belast. Tenslotte moet de olie worden afgevoerd. Kortom er kunnen tal van vragen gesteld worden. Tegengeworpen kan worden dat Waarder (dat valt onder de gemeente Reeuwijk overigens) aan zet is en niet Woerden. Maar zo eenvoudig ligt het niet. De boorlocatie grenst aan Woerden, er wordt naar verluidt ook onder Molenvliet geboord en als er sprake zal zijn van bodemdaling dan zal dat ook in Woerden merkbaar zijn. Dat er ook invloed van deze activiteiten op het milieu zal uitgaan lijdt geen twijfel. Er moet in ieder geval gas afgefakkeld worden en dat bevat CO2. Dus versterking van het broeikaseffect. Alle reden om de komende ontwikkelingen met argusogen te volgen.

Dat is ook de reden geweest van de fractie van PROGRESSIEF WOERDEN een verzoek in te dienen om in de komende raadsvergadering een interpellatie aan dit onderwerp te wijden. Eén van die vragen gaat over de houding van de raad van Reeuwijk dat besloten heeft geen medewerking te verlenen aan het wijzigen van het bestemmingsplan. Formeel juridisch geredeneerd kan er niet geboord gaan worden. Maar zit er geen addertje onder het gras. Kan het raadsbesluit door het Kabinet b.v. overruled worden? Vragen, vragen en nogmaals vragen, waarop de fractie op 22 maart a.s. het antwoord verwacht te krijgen.


Deel dit artikel