Voorjaarsoverleg en spannende begroting?

Geschreven door Progressief Woerden op 26 maart 2011

In de gemeenteraad is gesproken over de begroting voor 2012. De stofkam is door de lopende rekening gehaald. Het resultaat is een sluitende begroting voor het volgende jaar. Maar dat zegt niet zo veel. Als we de lijn doortrekken zien we grote tekorten in 2013 en 2014. Het huishoudboekje is niet op orde; er moeten keuzes gemaakt worden. Die komen in juni aan de orde. Daarom was de afgelopen raadsvergadering wat bloedeloos.

Natuurlijk hebben partijen aangegeven waar ze staan. Het CDA is er voor de zwakkere, Inwonersbelangen is er voor de inwoner, d66 is niet alleen liberaal maar ook sociaal en de CU/SGP wil het sociale huis zolang mogelijk ontzien. Maar, wat heb je aan deze mooie woorden als die niet bevestigd worden door keuzes in de begroting. Willen we meer belasting betalen om het sociale huis overeind te houden? Gaan we een extra weg op rekening van de gemeente aanleggen of houden we het minimabeleid overeind? Zoals gezegd, the proof of the pudding zal in juni zijn. Dan worden en knopen doorgehakt.

In de raadsvergadering is ook stilgestaan bij de slogan, slanke overheid, sterke samenleving. Voorstellen op de site Ik ben Woerden.nl wijzen in dezelfde richting. Bezuinigen op de kosten van de gemeentelijke organisatie. Burgers gaan zelf meer doen of betalen er als consument voor.

Ook door Progressief Woerden wordt uitgegaan van de eigen kracht van mensen. Heb je een achterstand, dan wordt je geholpen om die in te halen om daarna zelfstandig mee te kunnen doen. Dit geldt voor onderwijs, werk en inkomen.

In de ideale wereld zijn daarmee de problemen opgelost. In de echte wereld komen de volgende berichten in de krant.

Uit onderzoek blijkt dat door aanpassing van de AWBZ 40% een teruggang in de zorg heeft ervaren. Bovendien bleek 90 % niet in staat om dit op te vangen door hulp van familie, vrienden en buren.

Dit laatste is wel het uitgangspunt van 'de sterke samenleving'; niet de overheid maar je omgeving is aan zet als je het zelf niet aankan.

Binnenkort komt er nog zo'n bezuinigingsronde op de AWBZ. Dan is aan ons de keuze om de lasten bij gehandicapten en chronisch zieken neer te leggen of om zelf de armen uit de mouwen te steken. Dat hoort bij die sterke samenleving die geen beroep hoeft te doen op de gemeente. Hoe we dit met elkaar in Woerden gaan doen vind ik de echte uitdaging. Iedereen kan bezuinigen op de overheidsuitgaven en de gemeentelijke organisatie maar de maatschappelijke schade afwenden en opvangen is een tandje moeilijker. Met deze bril op ga ik de voorstellen op de site Ik ben Woerden.nl nog eens doornemen. Wie geeft en organiseert de ondersteuning aan de mensen die dat echt nodig hebben. Wie heeft genoeg eigen kracht om een ander te helpen. Hoe spreken we elkaar daar op aan? Hoe komen vraag en aanbod bij elkaar. Welke rol pakt het bedrijfsleven? Laten we dit over aan de Sterke Samenleving of gaat de gemeente regisseren? En wat is dat dan?

Politieke partijen en gemeentebestuur zullen antwoorden op deze vragen moeten geven. In juni moet duidelijk zijn wat de consequenties van onze keuzes zijn. Ten aanzien van de begroting en ten aanzien van de bezuinigingen van het Rijk. Binnen Progressief Woerden worden in april bijeenkomsten belegd om hier over door te praten. Daarover meer in mijn volgende bijdrage.

Rinus Tersteeg


Deel dit artikel