Verrassende kijk op bezuinigen, want the beat goes on

Geschreven door Progressief Woerden op 23 juni 2009

Bij de bezuinigingen speelt de factor politieke neutraliteit een belangrijke rol. Ik vind het maar niks, want wat ermee bedoeld wordt vat ik niet. De bezuinigingsvoorstellen waren allerminst politiek neutraal. Dat heb ik d.m.v. een cijferexercitie aangetoond. De fractiewoordvoerders zijn daar in de commissievergadering nader op ingegaan.
Eenzelfde exercitie heb ik herhaald met de beïnvloedbare lasten met het beïnvloedbare saldo en met de lasten uit de raming 2009. Daartoe heb ik de cijfers uit de bestuursrapportage toegevoegd aan de begroting.

Steeds blijken levendig en kwaliteit het hoogst uit te komen, zij het met variërende

percentages. Het cijferwerk is niet volmaakt maar de conclusie van de vorige keer blijft.

Ik heb geen politiek bestuurlijke neutraliteit kunnen vinden. Ondanks alle klachten over de knellende kaders van de raad is dit kader niet echt zichtbaar geworden.

Misschien maar goed ook want de programma’s laten zich vergelijken als druiven met kokosnoten. Enkele beschouwende opmerkingen:

• Op het oog lijkt kwaliteit de grootste bezuiniging bij te dragen. Volgens de boekhouding klopt dit misschien wel, maar een groot deel van de bezuinigingen zijn personeelskosten, en de meeste daarvan zijn overheadfuncties. Dat is bijna 80% van de bezuiniging op kwaliteit.

Als je dat gelijkelijk over de zes programma’s verdeeld, dan worden Levendig en Bouwt de koplopers in met besparing op de lasten. (Ik mag zo natuurlijk niet rekenen, ik weet het, maar ik heb geen verdeelsleutels)

• Dat maakt het allemaal nog niet makkelijk om het anders te doen. Jong biedt niet veel speelruimte, Betrokken moet je niet willen (zwakkeren). Bouwt lijdt zonder dat we iets doen al aan de economische recessie (daling bouw leges)

Zie ook de bestuursrapportage. Was een kaskoe en kan dat weer worden als de conjunctuur omslaat. Kun je verder beter van af blijven. In Leefbaar en Veilig moeten we o.a. de duurzaamheid ontzien.

Hoe nu verder

Het schijnt dat het college geen andere bezuinigingsvoorstellen kon ontwerpen, omdat de raad zulke strakke kaders had ontworpen. Zielig niet? Het geklaag is niet van de lucht in de media. Op de B&W pagina’s van de Woerdense Courant staat het op verschillende plaatsen.

Met de kaders zullen we dus eerst moeten helpen. Ik doe maar een paar suggesties:

• Beschouw de economische crisis als conjunctureel en niet als structureel. M.a.w bezuinig niet te ver vooruit.

• Creëer een gezonde financiële basis o.a. door het vormen van een risico reserve voor de economische crisis.

• Kijk nog eens goed naar de politiek bestuurlijke neutraliteit.

• Schrap de controversiële bezuinigingen zoals Klooster, Bibliotheek Harmelen, Kinderdagverblijven en de westelijke randweg.

Ga met de stofkam door de overige bezuinigingen om te zien of ze binnen bovenstaande kaders passen. Ik schat dat na bovenstaande correcties nog een bezuinigingsbedrag van 4 miljoen per jaar overblijft vanaf 2011.

Wat wij niet moeten doen is zelf bezuinigingen gaan verzinnen. Dat is niet de taak van de raad.

Ondertussen

Houdt de een na de ander zich bezig met het vinden van ‘potjes’. Voor goed begrip: Reserves zijn geen potjes. Ze staan niet voor niets aan de schuldenkant van de balans. De middelen staan aan de linkerkant.

In het tweede deel van de raadsvergadering staan nog een paar besluiten gepland die hierop invloed hebben, namelijk de behandeling van het jaarverslag 2008 (flink beslag op de reserves) en de bestuursrapportage (idem voor onvoorzien). Kortom ik ben voor een risicoreserve kredietcrisis, maar wel met gepaste eerbied voor het financiële draagvlak.

Overigens ziet de balans er goed uit zowel qua solvabiliteit als qua liquiditeit. Loes laat inmiddels de reserves grondig onderzoeken. Had misschien een half jaar geleden moeten gebeuren, maar toen was ze nog met zwangerschapsverlof.

Frans Gottmer


Deel dit artikel