Verkeer Vogelbuurt

Geschreven door Progressief Woerden op 29 maart 2009

Terwijl de laatste voorbereidingen getroffen worden aan de fractiebijdrage voor het voorjaarsoverleg, druppelen de mailtjes mijn mailbox binnen. Het zijn verontruste mailtjes van bewoners uit de Vogelbuurt.

Terwijl de laatste voorbereidingen getroffen worden aan de fractiebijdrage voor het voorjaarsoverleg, druppelen de mailtjes mijn mailbox binnen. Het zijn verontruste mailtjes van bewoners uit de Vogelbuurt. Zij strijden al jaren voor de verkeersproblemen in de wijk. Zij vragen dus terecht aandacht voor dit probleem. Maar, wat zijn deze problemen?

Uit de correspondentie blijkt dat de wijk de laatste jaren overspoeld is geraakt door een steeds groter wordende stroom auto's en vrachtauto's. Dit zorgt in toenemende mate voor problemen in deze wijk. In 2001 reden er nog 1500 auto's per 24 uur door de Kievitstaat, eind 2006 waren dat er ruim 4800 stuks! De gemeente Woerden heeft voor het jaar 2015 een aantal van 4500 autobewegingen per 24 uur geprognosticeerd.

Een bewoner legt uit: ‘’ De toename is niet veroorzaakt door de autonome groei van het autoverkeer, maar door een aantal beslissingen van de gemeente Woerden:

- het verkeerscirculatieplan voor de binnenstad heeft ervoor gezorgd dat er via de Wilhelminaweg niet meer in westelijke richting gereden kan worden. Het verkeer dat voorheen in westelijke richting reed via de Wilhelminaweg ging vervolgens gebruik maken van de Van Helvoortlaan/Kievietstraat/Ridderstraat (HKR) route en van de Prinsenlaan.

- de bewoners van de Prinsenlaan zijn in verzet gekomen en hebben ervoor gezorgd dat de Singel voor een deel eenrichtingsweg is geworden, zodat auto's vanuit het centrum niet meer via de Prinsenlaan naar Woerden-West kunnen rijden. Het verkeer van de Prinsenlaan rijdt inmiddels voor een groot gedeelte ook via de HKR route. Deze ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat het autoverkeer in onze wijk in 5 jaar met 300% is gestegen!

Niet alleen de hoeveelheid voertuigen is een probleem, maar ook de geluidsoverlast van het autoverkeer is dusdanig dat het regelmatig onmogelijk is om op een zomerdag in de tuin een gesprek met elkaar te voeren. De huizen en tuinen liggen zo dicht langs de weg dat auto's op sommige plaatsen op slechts 2 meter afstand voorbij razen. Daarnaast,. Maar ook de overige weggebruikers, zoals fietsers zijn niet veilig. Het toenemende verkeer veroorzaakt natuurlijk ook ernstige luchtverontreiniging.”

De klap op de vuurpijl is het vrachtverkeer dat dagelijks door de wijk rijdt. Dit is voornamelijk doorgaand verkeer en slechts voor een klein gedeelte bestemmingsverkeer. Eigenlijk is deze weg daar niet voor geschikt. Bovendien veroorzaakt het vracht verkeer trillingen en geluidsoverlast. He, dit zijn toch dezelfde argumenten die gebruikt worden om het vrachtverkeer van de Boerendijk te weren? Het vele vrachtverkeer op de HKR route zorgt voor veel schade aan de huizen en overlast voor de bewoners.

Bij de bouw van de Kalsbeek wisten de bewoners te vertellen dat tijdens metingen met speciale apparatuur om de trillingen te meten die veroorzaakt werden door de heiwerkzaamheden dat de apparatuur tijdens het passeren van een vrachtauto vele malen meer uitsloeg dan tijdens de heiwerkzaamheden.

Het advies van de bewoners luidt dan ook: ‘’De enige structurele oplossing is in onze ogen het zo snel mogelijk aanleggen van de westelijke randweg. Daarmee leid je het verkeer om Woerden heen en wordt het niet weer door een andere wijk gestuurd. De HKR route is een wijkontsluitingsweg en is niet geschikt als doorgaande route.”

De tijdelijke oplossing van de bewoners liegt er niet om. Behalve massale borden in de wijk, staan er nu ook auto’s op de route geparkeerd. Op deze manier maken de bewoners de route van een tweebaansweg tot een éénbaansweg. De auto’s worden gedwongen om langzamer te rijden en langzaam om de beurt de geparkeerde auto’s te passeren. Het nadeel is dat de fietsers wel behoorlijk gehinderd worden! Over veiligheid gesproken!

Om dit soort eigen initiatieven te voorkomen, hebben we eind vorig jaar (december 2006) raadsbreed een motie aangenomen om een onderzoek te doen in hoeverre het mogelijk is om de Westelijk randweg versneld aan te leggen.

Maar, goed! Hoewel de verkeersproblemen de hele gemeente teisteren, heeft dit ervoor gezorgd dat de verkeersproblemen op nummer 1 staan. Om de oproep kracht bij te zetten, heb ik de mailtjes direct naar de fractie doorgestuurd. Dat de mailtjes ook naar de andere fracties is gestuurd, wist ik al. Maar, in de raad waren we het allemaal eens met elkaar! Er moet iets gebeuren aan het verkeersprobleem in Woerden! Hoe wel aan de motie nog geen uitvoering is gegeven, hebben we wederom de toezegging dat de wethouder in het fusieoverleg met een plan van aanpak te komen. We willen dus van de wethouder weten: wat dat gaat kosten, of dit een snelle oplossing biedt en wanneer hij hiermee gaat beginnen. Het worden spannende maanden. We volgen het op de voet en houden de vinger aan de pols.


Deel dit artikel