Veranderingen in Werk en Inkomen - Impressie van een inwonersbijeenkomst

Geschreven door Coby Franken op 27 november 2013

Maandagavond 25 november. De aula van de Willem Alexanderschool loopt vol met uitkeringsgerechtigden, WSW-ers, Wajongers, cliënten van de dagbesteding, bezorgde ouders en betrokken burgers. Als kandidaat gemeenteraadslid voor Progressief Woerden, en enorm betrokken bij de thema's werk, zorg en welzijn, de zogeheten decentralisaties, wil ik horen wat er leeft en wat de vragen en zorgen zijn van de mensen die dit raakt.

Wethouder Yolan Koster en medewerkers van de gemeente Woerden leggen uit wat er allemaal gaat veranderen door de nieuwe regels en wetten op het gebied van werk en inkomen. De participatiewet, de WMO, veel is nog onduidelijk, maar alles lijkt te kantelen. Nieuwe taken en verantwoordelijkheden gaan naar de gemeente, samen met de financiën, maar wel met een flinke korting. Alle Wajongers worden her beoordeeld, bij iedereen wordt gekeken of er mogelijkheden zijn zelf een inkomen te verwerven. Het codewoord is 'eigen kracht', 'zelf doen'.

Vervolgens gaat iedereen in kleinere groepen in gesprek over de eigen situatie en welke vragen en zorgen deze verandering van wet- en regelgeving oproept.
Ik zit aan tafel met een groep Wajongers en ouders van Wajongers, ik hoor hoe iemand met ondersteuning van dagbesteding en professionele begeleiding eindelijk het leven op orde heeft. Hoe blij ouders zijn dat hun dochter nu 'happy' is en hoe bezorgd men is dat straks de hele structuur die zo hard nodig is weer overhoop wordt gehaald.

Uit de terugkoppeling uit alle groepen blijkt dat er zorgen zijn. De verharding die dreigt ten opzichte van mensen met een bijstandsuitkering; de continuïteit van goed functionerende activiteiten van zorginstellingen; de mogelijke inkomensachteruitgang voor mensen die het nu al niet breed hebben. En er zijn veel vragen en onduidelijkheden:  Mensen die nu een WSW-indicatie hebben houden die, maar wat gebeurt er met mensen die nu op de wachtlijst staan? “We weten het niet”, antwoord een medewerker van de gemeente. De Sluisgroep, straks Ferm Werk gaat mensen ‘met afstand tot de arbeidsmarkt’ begeleiden naar een baan, maar zijn er genoeg banen, en is het wel reëel te verwachten dat iemand kan concurreren met al die andere duizenden werkzoekenden? En hoe onafhankelijk is Ferm Werk als uitvoerder van de sociale zekerheid én begeleider van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt? Mensen zijn blij met hun dagbesteding, in Woerden en ook daarbuiten, maar … “kan ik straks nog wel naar die voorziening waar ik me fijn en gewaardeerd voel” vraagt een man in de zaal. “We kunnen het niet garanderen” is het antwoord van de gemeente. Wat is er straks nog mogelijk op het gebied van vervoer? Zelf betalen en zelf regelen. En als dat niet lukt? “Dan hoop ik dat u een goede buur heeft”, zegt een ambtenaar.

Zijn er ook kansen? Zeker, het is niet alleen bezuinigen, het is ook een poging meer efficiëntie te krijgen in regelgeving. Want hoeveel wordt er niet langs elkaar heen gewerkt door allerlei instellingen en bureaucratie. Daar valt zeker winst te behalen. En met het credo ‘meedoen’ is niets mis. Het hebben van werk en zelf een inkomen verwerven vergroot kracht en eigenwaarde.

We moeten het met elkaar doen, de gemeente Woerden probeert als 'sociale  makelaar' mensen bij elkaar te brengen, initiatieven te stimuleren met onder ander 'Woerden Wijzer'. Een digitaal platform en heel handig als je je weg kunt vinden op de digitale snelweg. Maar niet iedereen kan dat, soms is menselijk contact noodzakelijk. Maatwerk moet geboden worden zegt de beleidsmedewerker van de gemeente. maar maatwerk kost ook geld, en dat geld is er straks niet meer in de mate zoals nu. Er zullen gaten vallen in de voorzieningen, en de gemeente heeft straks niet voldoende middelen om de gaten te dichten. We moeten naar elkaar omzien, we moeten het met elkaar doen zegt wethouder Koster in haar slotwoord.

Daarom is het zo belangrijk dat er nu al wordt gewerkt aan het vergroten van sociale samenhang, dat in dorpen, kernen en wijken van Woerden mensen met elkaar in gesprek gaan op zoek naar nieuwe ideeën en initiatieven om een sterk sociaal netwerk op te bouwen. Daarvoor is iedereen nodig, wijk- en dorpsplatforms, welzijns- en zorgorganisaties, vrijwilligers- en belangengroepen en alle inwoners van Woerden. Daarom staat bovenaan in het verkiezingsprogramma van Progressief Woerden dat mensen belangrijk zijn. Ieder mens is anders en ieder mens telt mee. Wij gaan voor versterken van sociale samenhang om eigen kracht van burgers te versterken en voor voldoende voorzieningen om te borgen dat niemand door het ijs zakt. Wij willen ons daar sterk voor maken in de gemeenteraad, zorgen voor sociale keuzes, nu en straks met een nieuwe ploeg. Om te voorkomen dat we gaan kantelen van 'recht' naar 'charitas'.


Deel dit artikel