UWV wel of geen "waardeloze" club

Geschreven door Gerard van der Lit op 17 januari 2014

In het AD stond een stukje van Bob Duindam over Woerden werkt. Daarin hekelde hij de medewerking van het UWV en had daar ook een uitgesproken mening over, “een waardeloze club”. Dit leidde tot veel commotie. Is zijn opmerking nu wel of niet terecht? Volgens mij is dit in de ogen van veel werklozen en naar mijn mening deels terecht.

 

Het UWV doet ook veel goede dingen. Ze beoordelen bijvoorbeeld of je wel of niet ontslagen mag worden. Dat doen ze over het algemeen goed. Maar als ze eenmaal een ontslagvergunning voor jou verleent hebben gaat het fout. Ok, ze zorgen dat je een WW uitkering krijgt, maar daar stopt het ook wel zo’n beetje. Dat is dus waar Bob Duindam een punt heeft.

De werkloosheid in Woerden stijgt explosief. Iets waar ik als raadslid voor Progressief Woerden al langer mijn zorgen over uitgesproken heb. Dat kon iedereen aan zien komen. De crisis hakt er stevig in. Bedrijven proberen zo lang mogelijk iedereen in dienst te houden, maar op enig moment houdt het op. En dan gaat het hard, heel hard weet ik uit mijn praktijk.

Het college heeft dit nu ook ingezien, mede op basis van de UWV-cijfers. Om te voorkomen dat onze inwoners in de bijstand terecht komen, hebben ze het initiatief genomen daar iets aan te doen. Woerden Werkt! De gemeente neemt nu het initiatief om werkloze mensen in Woerden in contact te brengen met bedrijven die werknemers zoeken. Een werkelijk fantastisch initiatief dat ik van harte ondersteun. Niet wachten tot iemand zich meldt voor een bijstandsuitkering, maar zo snel mogelijk weer aan de slag helpen!  Uit alle onderzoeken blijkt namelijk dat je het meeste kans op een nieuwe baan hebt in juist die eerste 6 maanden van je werkloosheid. Ben je langer werkloos, dan wordt het moeilijk. Zeker als je boven de 45 jaar bent.

Dan moet je wel even weten wie die werklozen zijn uiteraard. Alleen het UWV heeft die informatie. Daar staan ze namelijk ingeschreven. Maar wat zegt het UWV als de gemeente om die gegevens vraagt, sorry, die krijgt u niet. Nu kan ik me uit bescherming van  de privacy daar nog wel iets bij voorstellen. Maar waarom zegt het UWV niet gewoon, wat een super initiatief, wij gaan alle werklozen in de gemeente Woerden op de hoogte brengen van uw initiatief. Hoeveel moeite is het om een mail te sturen met de opmerking, de gemeente Woerden weet waar er banen zijn en wil u graag in contact brengen met die bedrijven. Neem even contact op met de gemeente. Nee. Wij weten wel wat goed voor u is denkt het UWV blijkbaar.

Het is niet te wijten aan de mensen die daar werken. Die doen vreselijk hun best en vaak ook zeer bevlogen mensen met het hart op de juiste plaats. Het UVW heeft door de vele reorganisaties niet meer de menskracht om je persoonlijk naar een andere baan te begeleiden. Dat zou eigenlijk wel de kerntaak moeten zijn. Alles gaat digitaal. Je krijgt toegang tot een vacaturebank en dat is het wel zo’n beetje. Zoek het verder maar uit. Pas na 6 maanden gaan ze zich een beetje meer inspannen voor je. Te laat dus. Kortom een gemiste kans van het UWV! Laten we hopen dat de opmerking van Bob in het AD toch nog iets op gaat leveren en het UWV toch hun medewerking gaat verlenen aan het helpen van werklozen mede-inwoners. Ik hoop het!

Gerard van der Lit


Deel dit artikel