Teloorgang van de RK Kerk en teloorgang van het CDA

Geschreven door Wim van Geelen op 21 september 2010

Twee gebeurtenissen hebben de afgelopen dagen de aandacht volop getrokken. Het gaat om zaken die, hoewel de ene met een kerk en de andere met een politieke partij te maken hebben, toch in een zekere relatie met elkaar staan. In beide gevallen is er sprake van een teloorgang. Een demasqué bij de Rooms Katholieke Kerk en een vrije val van het Christen Democratisch Appèl.

Teloorgang van een eeuwenoud instituut en dat doordat de dienaren van die kerk hun handen niet thuis kunnen houden. Kwam het nieuws eerst uit de VS en kregen we berichten te lezen over vele honderden slachtoffers en een kerk die miljoenen aan schadeclaims moest verzilveren, toen kwamen Ierland en België in het nieuws. Ook daar werden kinderen op grote schaal misbruikt.

In België heeft een commissie onder leiding van een zekere Adriaenssens zich over het misbruik gebogen en daarover gerapporteerd. Het bijzondere aan dat rapport is dat het direct met maar liefst 100 pagina’s begint met getuigenissen van slachtoffers. Nu volwassen, maar toen nog jong tot zeer jong. Het rapport doorlezend ontstaat al snel een gevoel van machteloosheid, kwaadheid, walging en wraak. De perversiteiten volgen elkaar in snel tempo op. Bloot slaat dood, maar dat is met deze feiten niet het geval. Afschuwelijk in één woord. Adriaenssens vermoedt dat het misbruik zich overal en in alle kerkelijke instituten in België heeft afgespeeld en hij schuift niks onder het altaarkleed. Zou het in Nederland ook op die schaal gebeurd zijn? Je houd je hart vast. Ik moest eraan denken toen ik in Het Klooster (heel toepasselijk) foto’s zag van hoe het er vroeger in Woerden daar en aan de Meulmansweg aan toe ging. Toen er in internaatsverband nog RK onderwijs aan jongens en meisjes gegeven werd. Je zag hele klassen aan je voorbijtrekken. De meisjes geflankeerd door nonnen gehuld in wat we nu boerka’s zouden noemen. De jongens door zwartgerokte paters en fraters. De kinderen zien er wat bedrukt uit en dat zou heel goed kunnen want het was bepaald geen pretje om op dit soort internaten te zitten. Even afwachten wat de Belgische Adriaenssens, Wim Deetman, zal gaan rapporteren. De eerste 5 pedofiele priesters hebben zich al gemeld. Topje van de ijsberg?

De Kerk reageert verkrampt op de schandalen. Dat was pijnlijk zichtbaar in het vliegtuig van Alitalia dat Z.H. de Paus de afgelopen week van zijn optrekje in het Vaticaan vervoerde naar het Verenigd Koninkrijk. Staande in het vliegtuig werd hij door de meevliegende pers geconfronteerd met het misbruik. Z.H. bracht niets anders uit dan dat boetedoening, nederigheid en hernieuwde oprechtheid de Kerk paste. Over de slachtoffers verder geen woord van mededogen. De zielenherder ontpopte zich hier als een zielenpiet. De teloorgang van dit instituut tekende zich daar heel scherp af en het gaat nog verder. In België wordt er al op grote schaal ontdoopt en de kerk zal daar maar ook hier verder gaan leeglopen. Valt misbruik de kerk harder aan te rekenen dan willekeurig welk ander instituut ook? Want ook daar vindt misbruik plaats, sportverenigingen, het leger, onderwijsinstellingen etc. etc., maar niet op zo’n grote schaal. Het antwoord is ondubbelzinnig JA. Een instelling die zegt goddelijk geïnspireerde normen en waarden na te streven en na te leven mag, nee moet, daar dubbel op afgerekend kunnen worden. Het zelfreinigend vermogen van de kerkvorst is echter heel magertjes gebleken. Het is de vraag of de kerk deze schandalen zal overleven. De teloorgang wordt, zo voorspel ik, een afgang door de achterdeur.

Teloorgang is ook wat bij het CDA de klok slaat en ook daar ziet het er niet goed uit. De partij verliest in hoog tempo kiezers en leden. Men voelt zich niet meer aangesproken door het gedachtegoed van het CDA, samen te vatten in de vier kernbegrippen: gerechtigheid, solidariteit, gespreide verantwoordelijkheid en rentmeesterschap. Bovendien vecht men in de fractie elkaar de tent uit, zoals partijcoryfee Herman Wjffels zondag 19 september jl. in Buitenhof meldde. Citaat: “ Ze schuiven alles met klappen opzij om te regeren”. Oud partijvoorzitter Marnix van Rij sloot zich in een artikel in de NRC van de dag erna bij hem aan. Citaat: De focus op macht verhult de existentiële crisis waarin het CDA zich nu bevindt”. Van Rij pleit ervoor om afscheid te nemen van de PVV en zich te bekeren tot groen rechts. Citaat: “Door nadrukkelijk voor Groen Rechts te kiezen kan het CDA weer kiezersgroepen terugwinnen. In die zin is de kritiek van Wijffels c.s. terecht, omdat de neiging naar macht thans belangrijker wordt geacht dan inhoudelijke profilering”.

Verhagen c.s. zullen daar geen boodschap aan hebben. Mar hoe zal het Congres reageren? CDA voorzitter Henk Bleker, “daar is ‘ie weer” en nu in De Wereld draait door, acht de kans dat Verhagen het groene licht van het Congres krijgt 50%.

Linksom of rechtsom: het CDA zit in de hoek waar de slagen vallen en dat zal ook invloed hebben op de opstelling van de CDA fractie in de Raad van Woerden. Gebeurt het nu niet, dan wel in 2014. Teloorgang leidt automatisch tot verlies van invloed.


Deel dit artikel