Subsidietijdperk is over!?

Geschreven door Wim van Geelen op 27 oktober 2011

Als het om bezuinigen aankomt dan zijn subsidies aan wie dan ook en voor wat dan ook een aantrekkelijk instrument om aan te pakken. De organisaties die het subsidiezwaard boven hun hoofd heen en weer zien gaan to het moment dat het in één klap naar beneden komt met alle gevolgen van dien, schreeuwen vaak moord en brand. Ook in Woerden waart het bezuinigingsspook rond en ook in Woerden moeten gesubsidieerde instellingen en personen eraan geloven. Maar moord en brand schreeuwen? Dat is hier niet aan de orde. De Woerdense maat zo gezegd. Dat neemt natuurlijk niet weg dat er wel geluiden opklonken om als gemeente prudent te werk te gaan. Maar daar bleef het ook bij toen in de begrotingscommissie afgelopen maandag de Programmabegroting 2012 besproken werd.

Landelijk gezien gaat het er anders toe. Zeker ook in de pers. Het bericht dat een instelling, neem b.v. het Tropenmuseum, zijn subsidie grotendeels gaat kwijtraken, is voor journalisten scoren voor open doel. De journalisten die daarover berichten weten dat zij met weinig moeite een sappig verhaal op papier zullen krijgen. Het scenario is steeds hetzelfde. De “slachtoffers” zullen benadrukken dat het nieuws over de komende bezuinigingen insloeg als een bom of als een donderslag bij de bekende heldere hemel of dat het jammerlijke nieuws rauw op het dak is gevallen. Dat zij gedwongen zullen zijn hun deuren te sluiten is ook vaste prik, evenals de conclusie dat het Nederlandse cultuurlandschap ernstig zal verschralen. Vaste prik is ook dat de journalisten, al is het maar voor één dag, intens meeleven met “de slachtoffers”. Zo intens dat men meestal vergeet vragen te stellen in de trant van of de bezuinigingen wel te rechtvaardigen zijn.

Bij het Tropenmuseum lag alles wel heel voor de hand. De kranten kwamen pagina’s te kort om het onheil te schetsen dat Nederland boven het hoofd hangt. Gesteld dat het museum, volgens de Volkskrant “een juweel waar de wereld jaloers op is”, omvalt bij gebrek aan baten. Niemand die de staatssecretaris om een weerwoord vroeg, niemand die de bezoekcijfers opvroeg, niemand ook die zich herinnerde dat het Tropenmuseum er de laatste tijd behoorlijk goed in geslaagd is om sponsorbijdragen te verkrijgen. Conclusie: de bezuinigingen zijn te ondervangen. Dus geen ketelmuziek.

Van dat laatste is tot nu toe in Woerden geen sprake geweest. Maar ook hier worden instellingen als met name de Regiobibliotheek en het Kunstencentrum behoorlijk in de kraag gegrepen.

Beide directeuren ontbraken echter om de commissies, in vergadering bijeen om de Programmabegroting 2012 te behandelen, toe te spreken, terwijl hun instellingen toch aardig wat zullen moeten inleveren de komende jaren. Geldt hier wie zwijgt stemt toe? Zeker weten doe ik dat niet, maar zeker is wel dat beide instellingen naarstig op zoek zijn naar andere geldbronnen en dat zij in gesprek zijn met wethouder Financiën. Ik denk dat men er uitkomt en dat Woerden ook na deze raadsperiode zal blijven beschikken over een goed functionerende Regiobibliotheek en een bruisend Kustencentrum.

Anders staat het er voor met de zwemverenigingen. Daar maak ik mij met mijn fractie zorgen om. In de Programmabegroting stond dat het subsidie aan hen met de helft zou worden gekort. Daar heb ik namens de fractie vragen over gesteld en in het antwoord valt te lezen dat het subsidie over enige jaren helemaal wordt afgeschaft.

Volgens mij gaan de zwemverenigingen hierdoor kopje onder. Zij kunnen niet over kantineopbrengsten beschikken en voor sponsors zijn zij niet aantrekkelijk. De huidige, al behoorlijk hoge, contributies nog verder opschroeven is weinig realistisch. Tel uit je winst dus.

Verantwoordelijk wethouder en partijgenote Loes Ypma is wat optimistischer. De tijd zal het leren.


Deel dit artikel