Starters, doorstromers

Geschreven door Wim van Geelen op 14 februari 2012

Starters en doorstromers. In die twee termen ligt de problematiek rondom de woningbouw in Woerden op tafel. Politiek Woerden wil al jaren wat aan die problematiek doen, maar de handen zijn gebonden. Dat neemt niet weg dat er de laatste tijd toch wat initiatieven genomen zijn die perspectief bieden. Progressief Woerden, het CDA en Inwonersbelangen bundelden de krachten, organiseerden twee informatieavonden en legden in de commissie Ruimte wethouder Volkshuisvesting Martin Schreurs het vuur aan de schenen.
Wat leverde dit alles op?

Om met de deur in huis te vallen: alle inspanningen van PW, CDA en IB leverde iets op, ondanks de gebonden handen. Starters en doorstromers zijn met nadruk op de politieke Woerdense kaart gezet.

Waarom die handen gebonden zijn is helder. In de jaren negentig zette de overheid bij monde en daad van Enneüs Heerma, staatssecretaris Volkshuisvesting, de woningbouw en de woningcorporaties op afstand. De corporaties werden zelfstandig, zijn hun eigen boontjes gaan doppen, zijn zich als projectontwikkelaar gaan gedragen en gingen zich zo nu en dan ook als bankiers gedragen. Soms ging het goed en soms ging het fout. Vooral als dat laatste aan de orde was kon het publiek via de media “meegenieten” van de handel en wandel van dikbetaalde corporatiedirecteuren met hun scheve schaats.

Vanaf halverwege de jaren negentig is de gemeente veroordeeld tot toekijken, "de haden gebonden". Maar de gemeente heeft toch nog twee vingers in de woningbouwpap.  Als grondeigenaar en als hoeder van de ruimtelijke ordening.

Tijdens de eerste informatieavond waaraan projectontwikkelaars, makelaars, corporatiedirecteuren, raadsleden, de wethouder en de stichting Starter deelnamen werd de gemeente rechtstreeks op die verantwoordelijkheid aangesproken. Twee locaties zouden zich bij uitstek lenen voor het realiseren van behoorlijk wat starterwoningen: de Schilderswijk en Breeveld. Hoewel hem dat niet rechtstreeks werd gevraagd zette Schreurs zijn hakken in het zand: niemand hoeft te rekenen op coulance bij het bepalen van de grondprijs.

Maar ook bij de huidige grondprijzen moet het mogelijk zijn woningen voor starters te realiseren voor een bedrag tussen de € 135.000 en € 165.000. Tijdens de vergadering van de commissie Ruimte van 9 februari jl. wezen de initiatiefnemers van PW , CDA een IB op de ervaringen van Edam/Volendam. In een die week verschenen artikel in het VNG Magazine werd daarvan uitgebreid verslag gedaan. Enigszins vilein werd aan Schreurs gevraagd of hij, na dit artikel gelezen te hebben, niet spoorslags was afgereisd naar die gemeente. Tot verbazing van de commissie antwoordde Schreurs bevestigend. Hij was er geweest en hij had ervaren dat de werkelijkheid er toch iets anders uitzag dan in het artikel werd gesuggereerd. Dat leverde hem de suggestie op om een ingezonden artikel in het gemeentelijk vakblad te schrijven. Daar ging hij echter niet op in.

De CDA collega nam de mededeling van de reis naar Edam/Volendam niet voor zoete koek aan en ging het na. Niemand daar kon zich een bezoek uit Woerden herinneren.

Nog een opvallende uitspraak. Nu niet door een politicus, maar door een volkshuisvester van GroenWest. Er zijn voldoende starterwoningen, maar de doorstroming stokt. Wil je als gemeente starters helpen dan moet je eigenlijk de doorstroming bevorderen.

Die les hebben de initiatiefnemers zich ter harte genomen. Er wordt dus als het om de Schilderswijk en Breeveld gaat gesproken over woningen voor starters/doorstromers.

Breeveld is ook zo’n “hakken in ’t zand” verhaal. Schreurs wil, gesteund door D66, niet over woningbouw spreken. Want daar moet een bedrijventerrein gerealiseerd worden. In het huidige coalitieakkoord staat overigens iets anders. Als de gelegenheidscombinatie van PW, CDA en IB, daarin gesteund door b.v. de ChristenUnie, Breeveld de bestaande woningbouwplannen wil gaan realiseren, dan is de meerderheid daar dus voor.

Het College is dan aan zet. Het moet dan de andere bevoegdheid naast die van de grond die het nog in de woningbouw heeft, toepassen van het juridisch instrumentarium, ter hand nemen om op Breeveld de bestemming “woningbouw” te leggen.

Dus nog even wachten en dan zal de toegang tot Woerden vanaf de Limesbrug opgesierd worden door het resultaat van een fraai woningbouwplan. Read my lips, mind my words.


Deel dit artikel