Spanningloze maanden voor de Woerdense politiek, maar stilte voor de storm

Geschreven door Wim van Geelen op 25 januari 2011

Voor een columnist die zichzelf heeft opgelegd om per 14 dagen een column te maken die liefst rechtstreeks of in ieder geval indirect met de Woerdense politiek te maken moet hebben, levert diezelfde politiek de laatste maand weinig inspiratie op.
Er gebeurt weinig op het lokale politieke front. Illustratief zijn de agenda’s van raad en commissies. De raadsvergadering van donderdag a.s slaat alles. Die vergadering, beginnend om 20.00 uur met het voorlezen van een standaard poëm door de burgemeester, zal naar verwachting rond 20.15 uur afgelopen zijn. De agenda van de februarivergaderingen van de commissies ogen nauwelijks spectaculairder. En zullen dus ook kortheidsrecords gaan breken.

Op de raadsagenda van donderdag a.s. staan maar twee bespreekpunten. Vaststellen van het bestemmingsplan Harmelerwaard is het eerste punt en als punt 2 het afscheid van griffier Gerben Karssenberg, die tot grotere hoogte in het gemeentelijk apparaat is gestegen door zijn benoeming als hoofd Samenleving. Dat het op de raadsagenda staat is niet meer dan een formaliteit. Dus het punt zal binnen, zeg, een halve minuut afgehandeld zijn. De Harmelerwaard kan nog tot enige discussie leiden als het verzoek van oud-raadslid Gerard Kooijman (CDA), die problemen met de bestemming van zijn woning heeft, niet wordt gehonoreerd. Zonder er nu al te diep op in te gaan is het uit de brieven die Gerard naar de raad gestuurd heeft en dat zijn er vele geweest, duidelijk geworden dat zijn verbouwingsplan tussen de wal (het oude buitengewoon weinig gedetailleerde bestemmingsplan) en het schip (het nieuwe bestemmingsplan vol gedetailleerde voorschriften ) is gevallen. Maar moet je een individueel probleem als je een bestemmingsplan voor een groter gebied waar veel meer burgers dan die ene wonen, gaan bespreken? De vraag stellen is haar beantwoorden, want doe je dat dan is het hek van de dam. Dus ook dat punt zal niet veel tijd in beslag nemen. Ben wel benieuwd hoe het CDA zich gaat opstellen.

Voor de commissievergaderingen van volgende week geldt hetzelfde. De agenda oogt armetierig. Weinig stof tot discussie. Ook wat dit betreft grote slagen snel thuis.

Op het landelijk vlak gaat het er anders aan toe. Klapstuk deze week is de politiemissie naar Afghanistan. Het wordt een spannende week met name voor mijn partij, GroenLinks. Die zit in de hoofdrol. Ik verwacht dat de fractie zal tegenstemmen. In het onverhoopte geval dat ze dat niet zal doen blijf ik vinden dat Nederland daar niet naar toe moet gaan. Het mandaat dat Rutte krijgt, een nipte meerderheid, is daarvoor onvoldoende. Voor het draagvlak in de Nederlandse samenleving geldt dat zeker, want 70 à 80% van de Nederlandse bevolking is tegen. Niet doen dus!

Voor Rutte is dat na 100 dagen van voorspoed de eerste tegenwind die hij te verduren krijgt.

Die eerste 100 dagen heeft Mark het volgens diverse columnisten goed gedaan. Hij heeft charme, reageert ontspannen, houdt geen wollige verhalen. Hij is enthousiast, gedraagt zich vriendelijk en respectvol en communiceert als Obama in het klein. Ook in de peilingen doet hij het onveranderd goed. De VVD groeit en die groei gaat ten koste van het CDA en de PVV, jawel!. Mogelijk dat de Ouderenpartij van comebackkit Nagel nog wat roet in het eten gooit. De verkiezingen voor de Provinciale Staten zullen dat uitwijzen. Spannend dus.

Rijst de vraag of het nog spannend wordt in de Woerdense politiek. Nu niet dus, zie boven, maar de komende maanden gaat dat zeker veranderen. Want dan moet het huishoudboekje op orde worden gebracht en dat zal een heksentoer zijn met alleen maar verliezers. Wat het spannend maakt is wie de grootste verliezer zal zijn.

Ga er maar aanstaan. De verwachting is dat het Rijk minder geld in het gemeentefonds zal stoppen. Gerekend wordt al met 2.5% minder en dat levert zomaar voor Woerden een tekort op van tegen de € 3.5 miljoen. Dan gaat het Rijk tal van taken overhevelen naar de gemeenten. Denk aan de Jeugdzorg, denk aan de ABWZ en dat overhevelen gaat meestal gepaard met, in het jargon, efficiencykortingen. Een ander woord voor bezuinigingen. Die komen dus boven die € 3.5 miljoen. Dan gaat er het nodige veranderen in de sfeer van de sociale werkvoorziening, zeg meer de Sluis en als die in de problemen komt geldt dat voor de gemeente dus ook. Het zal dus kortom een heksentoer worden om de begroting in evenwicht te krijgen. Dat het niet alleen aan de uitgavenkant gezocht moet worden, maar dat er ook aan de inkomstenkant (de OZB!) iets moet veranderen is voor de fractie van Progressief Woerden duidelijk. Maar gelijk hebben staat in de politiek niet gelijk aan gelijk krijgen. Alleen al die waarheid als een koe zal er voor zorgen dat het in Woerden in de politiek weer gauw spannend zal gaan worden. Read my lips.


Deel dit artikel