Slanke overheid, sterke samenleving

Geschreven door Wim van Geelen op 10 november 2011

Slanke overheid tegenover een sterke samenleving. Dat is de leus van deze coalitie, die bestaat uit de VVD, Progressief Woerden , D66 en ChristenUnie/SGP. Die sterke samenleving wordt gevormd door de vele vrijwilligers en organisaties die gedragen worden door diezelfde vrijwilligers. Vrijdag a.s., de 11e van de 11, worden die als sterren van Woerden in het zonnetje gezet.

De mensen die de Stichting Romeins schip Woerden in de lucht en op het water houden zijn zeker onderdeel van die sterke Woerdense samenleving. De fracties en ook het College bij monde van wethouder Toerisme en Economische Zaken, Bob Duindam, lieten daar tijdens de vergadering van de commissie Welzijn gisteren geen enkel misverstand over bestaan.

Toch is het niet allemaal botertje aan de boom bij de stichting, ondanks het feit dat de vrijwilligers van de stichting dit jaar maar liefst 112 arrangementen hebben verzorgd voor ruim 2700 gasten. Dat zij, zoals zij zelf beweren, een substantiële bijdrage geleverd hebben aan het toeristisch aanbod in Woerden, staat buiten kijf.

Maar de stichting wil iets waar het College absoluut niet aan wil. Men wil namelijk een overkapping, zodat de vrijwilligers de boot niet meer bij een hoosbui leeg moeten pompen. Bovendien ligt de boot er dan in het winterseizoen beschermd bij tegen regen, wind, ijs en ander winters ongemak. Voor beheer en exploitatie is dat ook beter. Ook daarover geen misverstand.

De Stichting wil die overkapping gerealiseerd zien op de huidige plek in de Haven.

Het College echter voelt daar niets voor en wil die beschermde ligplaats gerealiseerd zien aan het Westdampark in de buurt van de Joodse begraafplaats.

Progressief Woerden, het CDA en Inwonersbelangen hadden in de Raad aangegeven daarover met de wethouder van gedachten te wisselen en de eerste de beste gelegenheid waarbij die mogelijkheid zich zou voordoen, was de commissie Welzijn.

Het debat spitste zich toe op de bezwaren van het College voor de plek in de Haven en de bezwaren van de Stichting tegen het Westdampark.

Het College ziet niets in het plan van de stichting en wel om drie redenen:

1) geen fraai gezicht die overkapping;

2) omwonenden hebben bezwaar;

3) het plan blokkeert de plannen voor de Rijnstraat.

Ik vond en vind die argumenten niet doorslaggevend. Neem het laatste argument. Ik vermoed dat de champagnekurken knalden bij de initiatiefgroep die het water weer terug wil brengen in de Rijnstraat. “Wij worden genoemd en eindelijk neemt het College ons serieus”. Maar hoe serieus zijn die plannen? Ze zijn het zeker niet op de korte en de middellange termijn. Worden zij ooit gerealiseerd dan kan de overkapping zo worden weggenomen en elders neergezet, zoals voorman Henk Vlot mij desgevraagd in de commissie verzekerde.

Maar wat er ook aan argumenten ingebracht werden tegen de opvatting van het College om geen overkapping toe te staan in de Haven, het bleef bij hakken in het zand.

Hoe nu verder? Progressief Woerden, het CDA en Inwonersbelangen hebben de meerderheid in de Raad. Maar komt het tot een behandeling in de Raad? Als dat het geval is moet de fractie van Progressief Woerden nog haar standpunt bepalen. Maar welke procedure moet er gevolgd worden? Op mijn vraag daarnaar antwoordde wethouder Duindam dat er geen procedure, dus geen raadsbehandeling, komt. Het is namelijk geen kwestie die publiekrechterlijk kan worden “uitgevochten”, maar het is een zuiver privaatrechterlijke zaak. De gemeente is eigenaar van de Haven en die wil op zijn water geen overkapping toestaan, ook al is er geen publiekrechterlijke belemmering.

Het slotwoord van de rijdende rechter kwam er gisteravond niet aan te pas, maar Bob Duindam zou zo maar gezegd kunnen hebben: “dit is mijn uitspraak en daar moet u het maar mee doen”.


Deel dit artikel