Schoenmaker blijf toch vooral bij je leest

Geschreven door Wim van Geelen op 4 april 2012

Een oer-Hollandse gezegswijs, schoenmaker hou je toch vooral bij je leest, die wat de politiek in Woerden betreft de laatste maanden aan actualiteit heeft gewonnen. Wat is het geval? In Trouw zijn de afgelopen week twee artikelen gepubliceerd over die schoenmaker. Eerst klom een zekere Maarten van Donk in de pen. Maarten is fractievoorzitter van de VVD in de gemeenteraad van Rotterdam. Hij vond en vindt dat de gemeenteraad geen Binnenhofje moet spelen. PvdA raadslid Fatima Talbi uit de Havenstad is het daarmee volstrekt niet eens. De Raad moet ook kunnen spreken over landelijke onderwerpen. In de raadszaal van Woerden gebeurt dat laatste ook, zij het met mate.

Maar eerst even het woord aan Maarten gegeven. Hij vindt dat politici overal wat van vinden, maar lang niet overal over gaan, omdat andere politici daarover iets te vertellen hebben. “Je kunt dan wel wat zeggen over een onderwerp, maar dat is niet veel meer dan een mening in een discussie op pakweg een verjaardagspartijtje of in een kroeg”. Een kroeg wil hij de raadszaal van Rotterdam nog net niet noemen, want daar worden besluiten genomen die de hele stad aangaan. Als raadslid van die stad is hij gekozen om dat te doen. Maar Maarten verwijt het anderen, met name uit de GroenLinks-hoek die er anders over durven te denken, dat zij dromen. Hij besluit zijn artikel dan ook als volgt: “Het begint met ambitie. Nu we gekozen zijn als gemeenteraadslid lijkt menigeen al te dromen van wat zij worden als zijn later groot zijn. Hoe zij vanuit de blauwe stoeltjes in de Tweede Kamer de bewindslieden op vak K controleren. Prima natuurlijk, maar zou het niet handig zijn om alleen in deze dromen uitlatingen te doen over landelijke onderwerpen?”

Nou nee, Fatima gaf ‘m “van jetje”. Dom, dom, dom, die Maarten. Neemt de Tweede Kamer niet aan de lopende band beslissingen over burgers, die de gemeenten maar moeten uitvoeren? Daarmee heeft Fatima het gelijk aan haar kant. De agenda van de commissie Welzijn van april is het levende bewijs daarvoor. Wijzigingen in de Wet Werk en Bijstand met die vermaledijde huishoudtoets leiden voor sommige burgers wel tot heel vervelende, maatregelen, die de gemeenten maar hebben uit te voeren. Bij de inburgering, ook in april op de agenda, is hetzelfde het geval. Met Fatima;’s ontboezeming moet iedereen het wel eens zijn: “ Kortom als er in de Tweede Kamer regels worden bedacht die wij in de gemeente moeten uitvoeren en die rechtstreeks effect hebben op onze stad en haar bewoners, lijkt het mij niet meer dan logisch om daar iets van te vinden”.

Dat laatste doen we dus ook in Woerden, maar wel met mate. Zo hebben we als Raad een motie van de VVD aangenomen waarin het Kabinet gevraagd wordt voldoende geldmiddelen ter beschikking te stellen als het gaat om het overhevelen van taken. De praktijk is helaas anders. Vooraf worden fikse bezuinigingen ingeboekt onder het motto dat gemeenten hetzelfde werk goedkoper kunnen uitvoeren. De motie van Progressief Woerden over het kinderpardon is een ander voorbeeld. De motie werd aangenomen met alleen de stemmen van Inwonersbelangen tegen. Hans Schmidt heeft beloofd zich namens de Raad tot het Kabinet te wenden met het verzoek om kinderen die al acht haar hier wonen en hier als het ware geworteld zijn automatisch een verblijfsvergunning te geven.

Als Raad moet je, daarover geen misverstand, terughoudend zijn met het in stemming brengen van dergelijke moties. Te veel is niet goed, want voordat je het weet bemoei je je inderdaad met zaken die je niet aangaan. Voorbeelden te over. Te veel eigenlijk om op te noemen.

De twee voorbeelden, net aangegeven, staan echter. De Raad maakt een gebaar en richt zich tot, zoals het zo fraai heet, de hogere overheid. Het zal me niets verbazen als daar in de loop van deze raadszittingsperiode nog een paar verwante moties bij zullen komen. Want dit Kabinet blijft maar maatregelen nemen die de gemeenten tot actie dwingen, omdat ze stad en burgers in die stad op en harde manier raken. Maar wel gedoseerd oppakken, anders zijn we in Woerden als de schoenmaker die vreemd gaat.


Deel dit artikel