Reuring in de Raad van Woerden

Geschreven door Wim van Geelen op 1 april 2013

Reuring in de raad van Woerden. Normaliter lopen de emoties zelden op in de raad. Er gebeurt weinig opzienbarends. De laatste keer moet dat zijn geweest toen het over de bouw van de parkeergarage ging. Nu al weer 10 jaar geleden. Maar afgelopen donderdag was het anders. Reuring en dat wel binnen de coalitie. Op het dossier Wulverhorst botsten de woordvoerders van D66 (Heerd Jan Hoogeveen) en Progressief Woerden (Ron Verbeij). Ron zou Heerd Jan verkeerd geciteerd hebben en dat pikte de D66-voorman niet. Excuses werden geëist. Nadat driemaal op hoge toon gevraagd te hebben kwam het E-woord er bij Ron uiteindelijk uit. De achtergrond. Wat was er aan het handje?

Het draait allemaal om de polder Wulverhorst. Voor de één een waar groen paradijs waarmee vooral niets moet gebeuren. Voor de ander een groen stukje polder, ingeklemd tussen wegen en spoorwegen. Als  er toch om Woerden groen opgeofferd moet worden omdat aan andere belangen een hogere prioriteit gegeven moet worden, dat dan daar het daar gemist kan worden, vinden die anderen.

Voorstel van het College was om de polder als schuifruimte te gaan benutten voor bedrijven. Dat maakt het dan mogelijk om andere bedrijventerreinen te gaan herstructureren.  Nodig was een voorbereidingsbesluit om dat mogelijk te maken. Progressief Woerden  heeft daarmee ingestemd.  Dat raadsbesluit kreeg zijn vertaling in de Ruimtelijke Structuurvisie. Maar de fractie heeft luid en duidelijk en dat bij meerdere gelegenheden te kennen gegeven dat het groen pas uit Wulverhorst zou mogen verdwijnen als nut en noodzaak om daartoe over te gaan onomstotelijk vast zou komen te staan. Zo ver is het nog lang niet.

Zeker niet in een situatie dat Provinciale Staten recentelijk hebben laten weten dat Wulverhorst blijvend groen zou moeten blijven. Naar alternatieven voor schuifruimte moet dus gezocht worden. Het gaat dan om zo’n 6 à 7 ha. Makkelijker gezegd dan gedaan. Gedeputeerde Staten zijn realistischer. Zij vonden dat er in de Structuurvisie van Woerden maar even niets met Wulverhorst moest gebeuren in afwachting van de onderzoeksresultaten. D66 vond dat niet en diende prompt samen met andere fracties (Inwonersbelangen, CDA en fractie Jaap) een amendement in.  Tegen de zin van de “ eigen” wethouder in. Zou het amendement dualistisch ingestoken zijn dan was dat toppie, maar helaas de insteek was populistisch. Voorsorterend kennelijk op de nakende verkiezingen. D66 voelt de hete adem van Jaap van der Does in de nek. Jaap die zeer recentelijk een grote vis als voormalig ChristenUnie-voorman Chris van Iersel  aan de haak heeft geslagen.

Die  opstelling van D66 gaf Ron aanleiding om van D66 te zeggen dat men de werkgelegenheid niet hoog in het vaandel had zitten. Ron’s interpretatie van de opstelling van D66 vis à vis die polder zat er naast. Hij had beter de zere vinger kunnen leggen op de terugtrekkende beweging van D66. Elias Bom van Inwonersbelangen, als immer weer alert, deed dat wel. Kennelijk onder grote druk gezet door die “eigen” wethouder werd het amendement toch maar niet ingediend. Een actie die onze Jaap, met 15 jaar of meer raadservaring achter de kiezen, nog nooit had meegemaakt.

Die avond vloog de D66-fractie nog twee keer uit de bocht toen het ging over zaken uit de portefeuille-Koster. PW' s hoogst eigen" wethouder.De eerste keer ging het over een technisch verhaal.  Het bijstellen van normen in het kader van re-integratie. De door Yolan gegeven toelichting overtuigde alle fracties, behoudens die van D66. Een door verschillende fracties ingediend amendement  kreeg uiteindelijk alleen maar de steun van D66.

De tweede keer ging het over het Jeugdbeleid. Er lag een motie op tafel ingediend door D66 en gesteund door, daar heb je ze weer, Inwonersbelangen, het CDA en fractie-Jaap.  Doel van de motie was om de wethouder te verleiden een integrale beleidsnota-Jeugd te schrijven.

Yolan praatte de blaren op haar tong om het niet zo ver te laten komen, maar tevergeefs. De motie werd aanvaard. ChristenUnie/SGP ging ook mee. In een PW ‘tje op de site heeft Rinus daar het zijne al over gezegd. Hier wordt verder het zwijgen toegedaan.

Saillant detail: initiatiefnemer D66 had vooraf alle fracties over de motie geraadpleegd, behalve die van Progressief Woerden. Vergeten? Zou zo maar kunnen. Voor de hand liggend? Nou nee.

Of de opstelling van D66 bevorderlijk is voor de onderlinge verhoudingen binnen College en Raad zal de toekomst uitwijzen.

 


Deel dit artikel