Radix & Veerman

Geschreven door Progressief Woerden op 3 oktober 2009

Ik heb het nog niet zo vaak meegemaakt, dat een ingezonden brief leidt tot een debat met zo’n lange doorlooptijd als het Radix en Veerman dossier. De brief, een onderzoek door twee Raadsleden, een antwoord door de wethouder leidde tot allerlei emoties, waaruit een begeleidingscommissie ontstond die tot een onderzoek door het bureau Berenschot leidde. Emoties en politiek zijn vaak een explosief projectiel. De inzet van Progressief Woerden voor het commissiedebat dat op 1 oktober 2009 heeft plaatsgevonden is geweest om de ontsteking uit dit projectiel te halen.

Eind augustus heeft de begeleidingscommissie het Raadsonderzoek uitgevoerd door het bureau Berenschot aan de Raad aangeboden.

Voor mij als woordvoerder van onze fractie zijn de conclusies van dit rapport leidend. Waar het nu precies fout is gegaan is altijd moeilijk te reconstrueren. Maar over het algemeen geldt: Waar er twee kijven, hebben er twee schuld. Ook zal ik mij beperken tot de rol van de gemeente. De opmerkingen in de brief van Radix en Veerman, waarin wordt vermeld dat het rapport tendentieus is en dat “wie betaalt, bepaalt” zijn volgens mij beledigend voor het onderzoeksbureau en de begeleidende commissie. Maar de begeleidingscommissie en Berenschot moeten hier zelf maar op reageren.

Het rapport geeft duidelijke conclusies. Kort samengevat:

1) bij de doorlopenprocedures zijn de relevante wet- en regelgeving goed toegepast;

2) de houding, opstelling en medewerking van de gemeente bij het realiseren van deze projecten passen voor het overgrote deel binnen de kaders, zoals die intern gesteld zijn door processen als Open Vensters en Continu Verbeteren;

3) over het geheel genomen bestaat geen reden een aan te nemen dat de bij de R & V –projecten gevolgde procedure met alle feilen van dien ook bij andere projecten de boventoon vormen;

4) wel heeft het geschort aan een goede communicatie.

Over het algemeen heeft de ambtelijke organisatie in deze dossiers klantgericht en oplossingsgericht geopereerd. De voornaamste fout die gemaakt is heeft betrekking op de afwikkeling van de art.19 procedure die na het vertrek van dossier van afd. bouwzaken naar ruimtelijke ordening ruim een half jaar in beslag nam. Het is moeilijk om te stellen dat hierdoor projecten niet doorgingen, uiteindelijk zijn de vergunningen verleend. Ook van structureel tekortkomen van de Gemeente is niets gebleken.

aar uit het rapport blijkt wel dat de gemeente op sommige punten tekort is geschoten. Dit is niet alleen bij dit dossier. Ook op andere terreinen lopen zaken wel eens wat minder goed. Ik noem als voorbeeld het baggerdossier en het tekort bij onderwijs. Wij moeten als gemeente hieruit leren. Met open vensters in ons achterhoofd zullen wij nog extra inspanningen moeten doen om deze onaangename situaties te voorkomen.

Het gaat dus om die leermomenten om daar lering uit te trekken en om daar verbeterpunten uit te alen met uiteindelijk de bedoeling om processen nu en in de toekomst beter te laten verlopen. Voorts blijft een continue alertheid op al of niet noodzakelijke regelgeving en snelheid van afhandeling geboden. Overheden en ook de Raad moeten bij regelgeving steeds zich realiseren welke invloed deze regels hebben op de stroperigheid van een proces. Hoe dringend is bijvoorbeeld het toepassen van Woonkeur in met name nieuwbouwprojecten?

Mocht er nog iets zijn te verhapstukken zijn tussen Radix & Veerman en de gemeente, dan is het aan het College om dit te doen. Ik vertrouw erop dat het College de Raad van eventuele verdere ontwikkelingen op de hoogte houdt.

Positief uit de hoorzitting vond ik de opstelling van de bouwpatroons. Weliswaar kritisch vanwege stroperigheid maar toch in overleg met het College over verbeterpunten. Ook de reactie van de heer de Koning kan onze fractie zich zeer goed vinden.

Zeker nu de bouwsector ook door de economische crisis getroffen wordt, dring ik namens mijn fractie bij het College aan op een welwillende houding, wij worden graag op de hoogte gehouden.

Samenvattend:

PW kan zich vinden in de conclusies van het rapport Berenschot.

Het college geeft aan hoe zij uit dit dossier lering trekken en handelen dit dossier verder af. Resultaten worden aan de Raad gemeld.

Raad en college kijken nog eens goed naar de invloed van regelgeving op de stroperigheid van processen

PW heeft geen behoefte aan verder onderzoek in dit dossier.

Ron Verbeij, fractievoorzitter


Deel dit artikel