PvdA scheidt in een aantal gemeenten van GroenLinks

Geschreven door Wim van Geelen op 22 juni 2013

Op de quizvraag wat voor jou het belangrijkste nieuws van de afgelopen week is geweest hoef ik niet lang na te denken. Dat was een uitgebreid artikel in het tweede katern van kwaliteitskrant Trouw, de Verdieping, over de lokale PvdA die in een aantal gemeenten de samenwerking met GroenLinks en soms ook D66 verbreekt om zelfstandig als PvdA de verkiezingen in te gaan. Woerden hoort daar gelukkig niet bij. De in 2006 gekozen samenwerkingsvorm blijft ook in 2014 in tact.

Tot het doorgaan van Progressief Woerden  is een paar maanden geleden besloten. Er zijn enquêtes in beide partijen gehouden en in beide gevallen koos een meerderheid voor doorgaan. Tegegeven: die meerderheid was bij GroenLinks groter dan bij de PvdA, maar ook bij de PvdA ging het om een grote meerderheid.I n de in februari gehouden Algemene Ledenvergadering werd aan het voorstel om elkaar in maart 2014 (en in de aanloop daar naartoe) vast te houden, weinig woorden vuil gemaakt. Slechts één lid zag het niet zitten en vertrok. Gelukkig zonder slaande deuren.

In die samenwerking is Woerden niet uniek. In dit millennium is het fenomeen gestaag toegenomen.: van 33 combinatiefracties in 2002, tot 37 in 2006 en zelfs 41 in 2010. Maar nu zal dat aantal teruglopen. Sinds de verkiezingsuitslag landelijk van september vorig kaar kiezen PvdA-leden er steeds vaker voor om met een eigen lijst de verkiezingen van 2014 in te gaan. Men denkt te profiteren van het Samsom-effect zo gezegd. De Linkse lijst heeft haar langste tijd gehad. Maar was die er altijd wel?

“Hoe vaak moet je worden afgewezen?” zei vorig GL-leider Jolande Sap over haar pogingen om Diederik Samsom in haar politieke armen te sluiten. Jolande wilde wel, Diederik niet. Dat was nog vóór de verkiezingen. Sindsdien is het voor de samenwerkingsgezinden er niet beter op geworden. Nu de peilingen niet bepaald meezitten, ziet de PvdA GroenLinks niet meer zitten.

Oud PvdA-senator Joop van den Berg vindt in Trouw van vrijdag jl. dat het de lokale PvdA’ers wat in de bol is geslagen. Juist in de zo versnipperde lokale politiek is samenwerking tussen landelijke partijen zeer gewenst. Dat is zijn stelling en stelling 2 is dat als dat niet lukt, de populistische en lokale partijen er dan met de keizersbuit vandoor gaan. Voor zijn geestesoog doemt vervolgens dan het schrikbeeld op van een aantal middelgrote gemeenten waar nu al op 39 raadsleden 11 à 13 fracties in de Raad actief zijn. Per fractie dus gemiddeld zo’n drie zetels. Dat schiet niet erg op.

Hij verwijt het zijn partij en terecht. Hoewel hij geen enkel zinnig argument kan inbrengen tegen lokalisering van de politiek binnen een gemeente  wijst hij op het probleem dat ambities zich per gemeente meestal niet beperken tot één plaatselijke partij, maar meestal een aantal daarvan doet ontstaan met allemaal een beetje succes. Gevolg is versnippering van het lokale politieke landschap.

Van den Berg had naar Woerden kunnen kijken, want naast Inwonersbelangen gaat zeker ook de lijst-van der Does meedoen in maart 2014.

In Woerden is het ooit tot samenwerking tussen PvdA en GroenLinks gekomen doordat in de periode 200-2006 het besef meer en meer doorbrak dat er tussen beide weinig tegenstellingen waren. Het is immers zo dat de lokale democratie veel minder door ideologische tegenstellingen beheerst dan de landelijke politiek. Landelijk kan ik tal van punten opnoemen waarin PvdA en GroenLinks zich onderscheiden. Op een dergelijke punt, de houding ten opzicht van de Palestijnen, sneuvelde de afgelopen week zelfs nog een PvdA-politica.

Plaatselijk zijn die tegenstellingen er niet. Goed dus dat de lokale afdelingen voor doorgaan hebben gekozen. Alleen jammer dat D66 er niet bij is. Helaas is die boot  in 2008 door de man die een aantal jaren later voor zichzelf is begonnen, definitief afgehouden.

 


Deel dit artikel